Barış Bulut

Taşınıyoruz-2 (Sabit Telefon)

Sabit Numaramızı Taşıyoruz

Sabit Numaramızı Taşıyoruz- Yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan Mobil Numara Taşınabilirliği'nin ardından, şimdi sabitte (ev ve işte) de numaraların alternatif işletmecilere taşınabilmesi gündemde.  Bu konuda heyecan verici gelişmeler yaşanmakta.

Şubat ayında ilk bölümünü paylaştığım Hizmet Taşınabilirliği yazı serisinin bu ayki ikinci bölümünde sabit telefonda hizmet taşıması konusundaki temel bilgileri, uygulama şeklini, tüketiciye faydasını ve gelinen aşamayı aktarıyor olacağım.

TAŞINIYORUZ: (2) SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ

9 Kasım 2008'de devreye giren mobil numara taşınabilirliği bugüne kadar başarıyla uygulanmaktadır.  Düzenlemelere göre, mobil numara taşınabilirliğinin hayata geçmesinin tam 6 ay sonrasında, yani 9 Mayıs 2009'da, Sabit Numara taşınabilirliğinin (ve tahsisinin) gerçekleşmesi beklenmekteydi.  Ne var ki, mevzuatsal ve teknik nedenler,  bu gelişmeyi geciktirdi. 

Sabit Numara Taşınabilirliğinin Getirecekleri:

·         Yerleşik işletmeci olan Türk Telekom'dan hâlihazırda "0232 xxx xxxx" gibi belirli bir coğrafi sabit numara üzerinden telefon hizmeti almakta olan bir tüketici, kalite/fiyat oranını daha olumlu olarak değerlendirerek seçtiği bir işletmeciye, GSM numara taşımasına oldukça benzer şekilde, var olan numarasını da yanına alarak telefon hizmetini taşıyabilecek.
·         Tüketici, bir alternatif işletmeci ile ses sözleşmesi imza edip, numara ile ilgili tüm telefon hizmetlerini bu işletmeciden temin edebilecek ve telefon hizmeti varsa diğer hizmetlerle birlikte (ADSL, TV gibi) tek fatura altında toplanabilecek.
·         Alternatif bir işletmeciden telefon hizmeti alan tüketici, ucuz görüşmelerin yanında bir takım PBX-vâri özelliklere paralel farklı telefon hizmetlerini de kullanabiliyor olabilecek.

Sabit numaranın üzerinden alınacak telefon hizmetlerinin hangi işletmeciden alınabileceğinin kontrolünün tüketiciye geçmesi ve sabit numaraların da farklı işletmecilerden temin edilebilmesi kurgusu üç farklı senaryo başlığı altında resmedilebilir:

Üç Temel Senaryo:

1.      Var olan numaraların durumu:
Var olan coğrafi numarasını (örnek: 0232 xxx xxxx) mevcut 10 civarı lisanslı işletmeciden birine taşıyarak telefon hizmetini alternatif bir işletmeciden sağlamak isteyen bir tüketicinin, pratik olarak "Yerel Ağın Paylaşıma Açılması" (YAPA, [1])'nın yaygınlaşmasını (ve bunun için de alternatif işletmecilere mevzuat, teknik ve ticari kolaylıkların sağlanmasını) beklemesi gerekiyor.  Bu mümkün olduğu zaman, var olan numarası ile birlikte Türk Telekom'dan alternatif bir işletmeciye geçiş yapan tüketici, alışageldiği tüm ses hizmetlerini (ve belki de fazlasını) yeni geçtiği işletmeciden, daha yüksek bir kalite/fiyat oranında sağlıyor olabilecek.Tablo 1: Sabit numara taşınabilirliği önce ve sonrasının karşılaştırılması.

2.      Yeni tahsis edilecek coğrafi numaraların durumu:
Var olan mevzuata göre bahsi geçen telefon işletmecilerinden birinden şehir kodu altında yeni bir coğrafi numara temin etmek isteyen tüketiciye ise baştan beri "+1" kuralı ile seçenek sunulması gündemdeydi; diğer bir deyişle, İzmir'de alışılagelmiş olan "0232 xxx xxxx" şeklinde numaraların mevcut olduğu durumda yeni bir coğrafi numara edinmek isteyen tüketici, "0233 xxx xxxx" şeklinde bir numara alabilecekti.  Bu konuda orijinal alan kodlarının yanında "+1"lere de tüketicinin alışması açısından sıkıntısı yaşanmasından kaygı duyulmaktaydı.  Ne var ki Danıştay'ın Şubat ayı başında aldığı karar gereği bu yanlış karardan dönüldü ve böylece – aynı örnekten yola çıkarsak – yeni aboneye "0232 xxx xxxx" şeklinde numara verilebilecek duruma gelindi.  Ancak, daha da büyük problem tüketicinin bunun için de pratik olarak YAPA'nın yaygınlaşmasını (ve bunun için de alternatif işletmecilere mevzuat, teknik ve ticari kolaylıkların sağlanmasını) beklemesinin gerekiyor olmasıdır.  Bu mümkün olduğu zaman, yeni bir coğrafi numara altında alternatif bir işletmeciden ses hizmetlerini sağlamaya başlayan tüketici, alışageldiği tüm ses hizmetlerini uygun bir kalite/fiyat oranında sağlıyor olabilecek.

3.      Yeni tahsis edilecek coğrafi olmayan (göçebe) numaraların durumu:
Göçebe numaralar olarak anılan "0850 xxx xxxx" bloğu alternatif işletmecilere tahsis edilmiştir.  Bu bloktan bir coğrafi olmayan numarayı, alternatif işletmeci kendi müşterilerine dağıtabilmesi mümkündür.  Bu yolda alternatif işletmeciler arasında ilerleme kaydedilmiş olup, halen bazı eksiklikler vardır.  Çalışmalar sonlandırıldığında, 0850'li numara sahibi olan bir tüketici, alışılagelmiş tüm ses hizmetlerini bu numara üzerinden sağlayabiliyor olacak.  Bu numarası ile sabit bir adresten de ses hizmeti kullanabileceği gibi, VoIP üzerinden, örneğin kablosuz alanlardan İnternet'e bağlanarak da telefon edip çağrı alabiliyor olacak.

Çözüm Bekleyen Ana Başlıklar:


  • Alternatif işletmecilerin kendi sistemlerinde tanımlı numaralar üzerinden ses hizmetini yukarıdaki gibi verebilmeleri için, ilgili numaraların hâlihazırdaki Türk Telekom, Turkcell, Vodafone ve Avea kullanıcıları tarafından da aranabiliyor olması gerekmektedir.  Bunun içinse, alternatif işletmecilerle bu dört işletmeci arasında bu numaralar üzerinden yapılan çağrıların düzgün sonlanabilmesi için arabağlantı sözleşmelerinin imza edilip hayata geçirilmesi beklenmektedir. 
  • Bunun yanında, alternatif işletmecilerce yapılması zorunlu hale getirilen acil numaralara yönelik (112, 155 gibi) çağrı sonlandırma yükümlülüğünün nasıl başarıyla hayata geçirileceği konusunda işletmecilerde bir netlik mevcut olmayıp, bu konuda da çalışmalar yapılması gerekmektedir.
  • Coğrafi numaraların kullanılması durumunda YAPA'nın tek seçenek olarak sunulması, YAPA'nınsa büyük ölçekte yatırım zorunluluğunu ve yüklü maliyetleri beraberinde getiriyor olması sebebiyle halen pratik ve sınırlı bir coğrafyanın ötesinde uygulanabilirliğinin olmaması, alternatif işletmecilerce coğrafi numaralar üzerinden hizmet sunulmasının önündeki bir engeldir.


 
Tablo 2: Taşınmış mobil ve sabit numaraların karşılaştırılması - sabitte henüz yolun çok başındayız.

Alternatif oyuncular içinde, sorunların çözüm bulması adına, ulusal düzenleyici olan BTK'nın liderlik yapması gerektiğini düşünenlerin ağırlıkta olduğu anlaşılmaktadır.  Diğer yandan, bazı ana prensipler de sabitlenmiş olup, örnek olarak tüketicinin var olan numarasını taşımasında alıcı (gidilecek) işletmeciye başvuru yapılacak ve GSM numara taşımasında olduğu gibi tüketiciyi korumak adına birtakım hizmet kalitesi seviyelerinin (örnek olarak süre tavan sınırlarının) dayatılacak olması tüketici açısından sevindiricidir.

Özet olarak, yeni coğrafi ve göçebe sabit numaraların tahsisi ve var olan numaraların taşınabilirliği sayesinde, Türkiye'deki 16,5 milyon sabit telefon abonesine, kendi seçimi olan, kalite/fiyat oranını olumlu olarak değerlendirdiği bir işletmecinin hizmetlerini kullanma olanağı sunuluyor olunacaktır. Normal şartlar altında 9 Mayıs 2009'da başlaması hedeflenen, testlerine 10 Eylül 2009'da başlanılan, henüz sadece 163 test numarasının taşındığı sabit numara konusundaki gelişmelerin tüketiciye sunulabilir hale gelmesi yolunda 2010 yılı içinde ilerlenebilir diye umutla beklemekteyim. Bu yönde bazı taşlar yerine konulmuş olmakla birlikte, ulusal düzenleyici (BTK) anlamında halen çokça çalışma gerektiğini düşünüyorum.

Dr. Barış Bulut, 
www.barisbulut.com
www.enforma-tr.com
[email]bilgi@enforma-tr.com[/email]

Referanslar:
[1] YAPA için kaynak linkler http://bit.ly/bMRxJI, http://bit.ly/5RmKwv
[2] www.numaranitasi.gov.tr

Yazı serisinin bir önceki yazısı için tıklayın.

Taşınıyoruz-1 (GSM)

Cep Numaramızı Taşıyoruz

TAŞINIYORUZ- Yaklaşık bir yıldır konuşulan hizmet taşınabilirliği konusuna tüketiciler halihazırda GSM numaralarının taşınması özelinde konuya bir seviyede aşina olsa da, belli terimlerin halen yerine oturmadığını gözlemlemek mümkün.

Yaklaşık son bir yıldır Türkiye telekomünikasyon sektöründe hizmet tedarikçisi değiştirme (hizmet taşıma) uygulamaları yoğun olarak konuşulmakta. Buna rağmen belli terimlerin yerine oturmamış olduğunu gözlemlemekteyim.  Dolayısıyla, bu konuda temel bilgileri, uygulama şeklini, tüketiciye faydasını ve gelinen aşamayı paylaşmak adına, genel anlamda "hizmet taşınması" konsepti içinde yer alan (1) Mobil'de, (2) Sabit'te ve (3) ADSL'de hizmet taşıma konuları üzerine bu ve izleyen aylarda yazıyor olacağım.

TAŞINIYORUZ: (1) – Cep Numaramızı Taşıyoruz
Mobil numara taşınabilirliği sayesinde Türkiye'de 3 GSM şebekesinden birine ait numaralar üzerinden hizmet almakta olan aboneler, 9 Kasım 2008'den başlayarak artık kullandıkları numaralarının sahibi haline geldiler.  Diğer bir deyişle, numaralarını sabit tutarak GSM işletmecisini değiştirme imkanı buldular. 

·         Bu sayede tüketiciye hizmet ve fiyatını beğendiği bir işletmeciye serbestçe ve kolaylıkla geçme hakkı sunulmuş oldu. 
·         Bu sisteme göre geçiş yapmak isteyen tüketicinin verici (terkettiği) işletmeciye değil, alıcı (geçiş yapacağı) işletmeciye başvurması istenerek, evrak takibinde hızlı takip ve geri dönüşün yapılması sağlandı.  Tüm süreç 6 gün ile sınırlandırıldı. 
·         Numara taşıma süreci anlamsız ücretlere tabi tutulmadı ve bu sayede tüketici seçimini kolaylıkla yapabildi.
·         Başvuruda kimlik ve adresi doğrulayıcı evrak (mesela nüfus cüzdanı ve 1 adet son ayın kredi kartı ekstresi) ile süreci başlatmak mümkün kılındı.  Bu sayede, tüketiciye büroktatik ve sıkıcı bir başvuru süreci yansıtılmadı.  Tüketiciye, numaranın taşınması tercih ettiği saatler soruldu.
·         Ayrılınan işletmeciden alınmakta olan hizmetin paralelinde devam etmekte olabilecek veya fesih sonucu oluşacak borçların takibi ile numara taşıma iki ayrı süreç şekilde takip edilecek şekilde kurgulandı.  Diğer bir deyişle, hizmetinden memnun olmayan bir abone, borcu olsa dahi, işletmeci değiştirebilmeye hak sahibi oldu.  Bunun işletmeciler açısından kötü borç anlamında olumsuz etkisi olsa dahi, tüketici açısından faydası oldu.

Kişisel tecrübe edinmek için geçtiğimiz aylarda şahsi hatlarımdan birini test amaçlı birini bir GSM işletmecisinden diğerine, sadece bir kimlik ve kredi kartı dökümü kullanarak, gideceğim işletmecinin bayisine giderek aktardım.  Başvuru yaklaşık 5 dakika sürdü.  Bana verilen SIM kartını, 5 gün sonra (izin verilen maksimum süreden 1 gün daha erken) gelen bilgilendirme SMS'inin ardından eski SIM kartımın yerine takarak geçişi sağladım.  Faturalamada hiçbir sıkıntı gözlemlemedim.  Gerçekten iyi oturmuş bir süreç izlenimi verdi (Ufak ama önemli bir detay, tüketicinin cep telefonunun SIM kilidi olup olmadığını önceden kontrol etmesi.  Eğer şebeke değişikliği sonrasında geçilen yeni işletmecinin SIM kartı eski cep telefonu ile uyumsuz ise, SIM kilidini kırmak için ek masraf çıkabilir).  Tabi bir de eski SIM kartınızdaki kontakt vb içeriği yeni karta aktarıyor olmak gerekiyor.


Şekil 1: Numara Taşınabilirliği Mesajlaşma Diagramı [1]. 
Kurgunun orta kısmında yer alan MRVT, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (kısaca BTK, [1]) bünyesinde bulunan bir veri tabanı sistemidir.  MRVT sayesinde alıcı ve verici işletmeciler arasındaki iletişim ve koordinasyon sağlandığı gibi, tüm işletmeciler için numaraların taşınma bilgisi hakkında sorgu yapabilecekleri ortak ve tekil bir alanı oluşturulmuştur.

Sonuç olarak, uygulamaya geçişten yaklaşık 14 ay sonra, Ocak 2010 ortası itibariyle yapabileceğim değerlendirme şu şekilde:

·         Tüketiciye tanınan özgürce ve rahatça seçim yapma hakkı sayesinde abonelerin yaklaşık %10'u işletmecisini değiştirmiş durumda.  İşletmeciler arası dağılım şu anda aşağıdaki gibi.  Toplam olarak brütte 10 milyonun üzerinde, ama net hareket anlamında düşünüldüğünde işletmecisini değiştirmiş 6,6 milyon abone bulunmakta.  Doğal olarak bu dağılım zamana göre farklılık göstermekte, fiyat, kampanya ve söylemlere göre hareket edebilmekte.
 
Tablo 1: 2010 Ocak ay ortası itibariyle numara taşıma figürleri.

·         Türkiye'de GSM abonesi sayısı ilk defa düşme göstermiş durumda.  Bunun nedeni, birkaç farklı GSM işletmecisinin hattını bulunduran abonelerin, genelde popüler olan numaralarını kalite/fiyat oranının yüksek olduğu GSM işletmecisine taşıyarak (her yöne tarifeleri burada oldukça anlamlı oldu), diğer numaralarını iptal etmesi hatlarını bütünleştirip tek bir numarada konsolidasyona gitmesi oldu. 


Tablo 2: 2009 üçüncü çeyrek sonu itibariyle GSM abone sayıları.

Özet olarak, mobil numara taşınabilirliği sayesinde GSM işletmecileri arasında sahip olunan 60 milyonu aşkın aboneyi kazanma ve elinde tutma yolunda rekabet artmış, tarife ve kaliteyi serbestçe gözlemleyen tüketici en çok sahiplendiği numarasını en uygun bulduğu işletmeciye geçirebilmiş, gereksiz hatlarını iptal edebilmiş, daha uygun tarifelerden daha uzun süreler konuşabilmiştir.

--
Dr. Barış Bulut, 
www.barisbulut.com
www.enforma-tr.com
[email]bilgi@enforma-tr.com[/email]

Kaynakça:
[1]    www.btk.gov.tr, http://www.numaranitasi.gov.tr[2]    Numara taşıma tonu sesli uyarısı: http://bit.ly/4WfheM
[3]    MRVT veritabanı

Yazı serisinin devamı için tıklayın.