Mustafa Acungil

Gelecek, Tarih, Sosyoloji, Yapay Zeka, Bilim Kurgu, Fantastik Kurgu ve diğerleri...

"Bir davanın ettikleri" üzerine..

Kurgunun temelleri..

Bir önceki yazım, "Bir davanın ettikleri" başlığını ve "Yazılım standartları ile ilgili kurgusal bir eleştiri" alt başlığını taşıyordu.

Bu yazıda, o yazının temellerinde yer alan düşüncelerimi ve gelecek olasılıklarını biraz açmayı düşünüyorum.

Bir öngörüm, yazılım konusunda ani bir yaklaşım değişimiyle birlikte hızlı bir kullanım yaygınlaşması yaşanacağı yönünde.

Aslında şu an bu eğilimin içindeyiz: Yazılım sürekli daha kolay yapılabilen ve daha çok kişinin yapabileceği bir şey haline geliyor. Ama yine de şu anki yazılım teknolojileri hayli karmaşık. Nesne tabanlı programlamanın en temel ilkelerinden biri olan 'sarmalamayı' (wrapping, encapsulating) henüz yeterince iyi yapamadığımızı düşünüyorum.

Yazılım ortamlarının kullanımının yaygınlaşması, ilgili şirketlerin ekonomik kazanımları açısından bir zorunluluk. Ne kadar çok kişi yazılım üretebilir hale gelirse, o kadar çok lisans satılır. Bu daha çoklama, halen olduğu gibi küçük adımlarla iyileştirmeler sayesinde de yapılabilir. Ya da benim kurguda öngördüğüm gibi ani bir patlama şeklinde de olabilir. Ama daha çoklamanın neredeyse kesin olduğunu düşünüyorum.

Kendi hayatımda bu öngörümle ilgili yıllar önce düzenleme yaptım: Yazılımın teknik konularında bilgi birikimimle kendimi farklılaştırdığım yanılsamasından kurtuldum. O zamandan beri daha ağırlıklı olarak metodoloji, iş analizi gibi işin teknik olmayan yanlarına odaklanıyorum. Çünkü bu alanlardaki beceri her zaman değerli olacak. Oysa bugünkü en yaygın yazılım teknolojisiyle ilgili en derin bilginiz bile, beş yıl sonra gerekli değişimleri göstermemiş olursa anlamsız kalacak.

Şöyle düşünün: Bir zamanlar ekran görüntülerini yazılımcılar kendileri çizdiriyordu. Form programlama gibi yöntemlerle bu gereksinim tamamen ortadan kalktı. Eskiden yazılımcılar fare hareketlerini yakalamak için hayli alt seviyede dinlemeler yapıyorlardı. Şimdi basitçe bazı olayları dinleyen kodlar yazılarak bu iş yapılabiliyor. Bunun gibi binlerce örnek sıralanabilir. Otomasyonlu yapılabilecek bir iş yapıyorsanız, işinizin geleceği üzerine kaygı duymanız yerinde olur: Bu tür işlere yazılım üretiminin pek çok aşaması da dahildir.

Geçen yazıdaki bir başka öngörüm, yazılım standartlarının pek çok sektöre göre çok düşük olduğu ve bunun böyle devam edemeyeceği. Bug kavramı bir yazılımcı için kaçınılamayacağı kesin olarak düşünülen bir şey. Her yazılımda hata olur. Test aşamasında her hata yakalanmayabilir. Bazı hatalar kullanım halinde ortaya çıkar ve giderilmesi de aylar alabilir. Şu an bu dediklerim kabullenilmiş durumda. Nereye kadar? Yazılım standartları ile ilgili bu garipliğin bence devam etmemesi gerekiyor. Ama böyle bir değişimi görür müyüm görmez miyim, ya da böyle bir değişim hiç olur mu, pek emin değilim.

Yine bir başka öngörüm ise, asıl değiştiricinin kanun yapma ve o kanunlarla hüküm verme alanlarında olduğu. Hukukun hayata etkisi benim için hep biraz büyüleyici, biraz korkutucu olmuştur. Yazılım alanındaki standartlarda bir değişim olacaksa, bunun olmasını sağlayacak olan hakimler olacaktır. Ya da yasa koyucular.

Özetle:

1. Yazılım dönüşerek yaygınlaşacak bir alan. Bunu ya şimdiye kadar yaptığı gibi küçük adımlarla yavaş yavaş genişleyerek yapacak. Ya da yazılım üretimini sıradan insan becerileri arasına sokacak hızlı bir dalga yaşanacak.

2. Yazılım üretim standartları gereğinden fazla düşük. Bunun böyle devam etmesi muhtemelen sorunlara sebep olacak, belki de böyle devam edemez noktaya gelinecektir.

3. Yazılım ortamını ne yazılım ortamı üreticileri, ne kullanıcılar, hepsinden çok hukuk alanı etkileyecektir. Yazılım konusu, hukukun keskin bakışlarının altına girecek kadar genel gündeme girmiş durumdadır. Giderek bu üzerine bakışları çekme durumu daha belirginleşecektir. Ve hukuk alanının yazılım alanına etkileri ilginç noktalara ulaşabilir.

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Yalnız bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Evet belki gün geçtikçe program yazmak kolay birhale gelecek, ama birşeyhiçbir zaman değişemeyecek: kaliteli program kavramı. Evet belki bir kullanıcı bir iki satır birşeyle bir program çıkarabilecek, ama bu program asla profesyonellerin elinden çıkan kaliteli bir program olamayacak. Çünkü programın kalitesini bilgisayar, ya daüzerindegeliştirildiği ortam/yazılım değil, insanın kendisi belirler. Yani burada baki kalacakolan hep insan faktörü olacak ve kaliteli olan her zaman için kazanacak.

Yalnız bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Evet belki gün geçtikçe program yazmak kolay birhale gelecek, ama birşeyhiçbir zaman değişemeyecek: kaliteli program kavramı. Evet belki bir kullanıcı bir iki satır birşeyle bir program çıkarabilecek, ama bu program asla profesyonellerin elinden çıkan kaliteli bir program olamayacak. Çünkü programın kalitesini bilgisayar, ya daüzerindegeliştirildiği ortam/yazılım değil, insanın kendisi belirler. Yani burada baki kalacakolan hep insan faktörü olacak ve kaliteli olan her zaman için kazanacak.

Merhaba!
Sen Benim Sitemi Hiç Ziyaret Ettinmi?
http://www.powerpronet.net
Sitenin Konusu:Casus Telefon

Sen de yorum yaz

Takip Edin