Asp ile Mernisten veri çekme

mbzsoft
13-06-2011, 21:04   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2011

 

Ben bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. Delphi ile yaptığım projede mernisten veri çekebiliyorum. Fakat aynı işlemi asp ile yapmam lazım. yapmak istediğim şu;

basit bir form olacak: tc numarası ile mernise kullanıcı adı ve şifre ile bağlanıp kişi bilgilerini inputlara yazdırmam lazım. Fakat elimde php ile yazılmış bir kod var ama php bilgim olmadığı için asp ye çeviremedim. Benim için bu php dosyası asp ye çeviren biri olursa minnettar olurum. php dosyasını en sona atıyorum.

Benim için bu çok önemi...
YARDIMLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Proje özeti şöyle

takip1.asp içeriği

<%

web servise bağlan ve verileri getir....

xtc=mernistengelen[tc]

xad=mernistengelen[ad]

%>

  

   <form method="post" action="takip1.asp" name="form11" onSubmit="return Form(this)">       &nb sp;      
       <td width="67"><p class="kirmizi_yazi">Anne TC:</p></td>
       <td width="105"><p class="kirmizi_yazi">
       <input name="aranan" type="text" size="18" style="border: 1px solid #6699FF; width:100"></p></td>
       <td align="left" width="72"><p class="kirmizi_yazi">
       <input type="image" src="images/site/ara_buton2.gif" width="63" height="27" name="I1"></p></td>
     </form>

<form method="post" name="gebe" action="?islem=gebekayit">
<table border="1" width="99%" id="table2" cellspacing="1" height="365">
   <tr>
    <td class="td2" width="61%" colspan="3" style="background-color: #E3F2E1"><p class="kirmizi_yazi"><%=gelenyer%></p>
  </td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="31%" align="right"><p class="yesil_yazi">TC Numarası :</p></td>
    <td width="68%" colspan="2">
    <input maxlength="30" name="tc" size="19" tabindex="1" style="border: 1px solid #6699FF; width:100" value="<%=xtc%>"></td>
   </tr>   
   <tr>
    <td width="31%" align="right"><p class="yesil_yazi">Adı :</p></td>
    <td width="68%" colspan="2">
    <input maxlength="30" name="adi" size="26" tabindex="2" style="border: 1px solid #6699FF; width:137; height:18" value="<%=xadi%>"></td>
   </tr>  

   <tr>
    <td width="31%" align="right" height="32"> </td>
    <td width="68%" colspan="2" height="32">
   <input type="submit" value=" Kaydet " style="border:1px solid #8BBAF3; font-family: Verdana; font-size: 8pt" size="20" name="tamam" tabindex="15"></td>
   </tr>
   </table>
</form>  

------------------------------------------------------------ -

sorgula.php

------------------------------------------------------------ ----


<html>
<head>

<meta http-equiv="Content-Language" content="tr" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
<title>Mernis Kimlik Sorgu</title>


</head>
<body bgcolor="darkgray" text="#000000" link="#FF9966" vlink="#FF9966" alink="#FFCC99">
<form action="mernis_sorgu.php" method="POST">
<?
function tckimlik_sorgu($tckimlikno){
    try {

        $sc1=new SoapClient("http://212.175.169.157/sbkpsws/service.asmx?WSDL");
                settype($tckimlikno,double);
                 $parametre[TcKimlikNumarasi] = $tckimlikno;
                 $parametre[userid]         = 5053 ;
                 $parametre[pwd]         = '123456';
    $mernisten_donen=$sc1->TCKimlikNo Sorgula($parametre);
                 $mernisten['HATA']=$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->Hata;
                 if($mernisten['HATA']==null){
                  $mernisten['ADI']=iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->Ad);
                     $mernisten['SOYADI']=iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->Soyad);&nbs p;      
                     $mernisten['DOGUM_YERI']=iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->DogumYer);& nbsp;      
                     $mernisten['ANNE_ADI']= iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->AnaAd);                 
                     $mernisten['BABA_ADI']= iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->BabaAd);                     

                     $mernisten['CUZ']= iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->MedeniHal);                     

                     $mernisten['CINSIYETI'] = $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->Cinsiyet;
                     if($mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->MedeniHa l=='Evli')$mernisten['MEDENI_HALI']=7;else $mernisten['MEDENI_HALI']=6;
                     if($mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->OlumTari h=='0.0.0')$mernisten['OLUM_TARIHI']=null;
                                                          else $mernisten['OLUM_TARIHI']=$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->OlumTarih;
                     $mernisten['OLUM_YERI']=iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->OlumYer);                             
                     $mernisten['MAHALLE_KOY_ADI']=iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->CiltAd);
                     if (substr($mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->Dog umTarih,0,2) =='0.')
                      $mernisten['DOGUM_TARIHI'] ='01.01.'.substr($mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResul t->DogumTarih,4);
                     else
                      $mernisten['DOGUM_TARIHI'] =$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->DogumTarih ;
                     $mernisten['AILE_SIRA_NO'] =$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->AileSiraNo ;
                     $mernisten['BIREY_SIRA_NO'] =$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->BireySiraN o;
                     $mernisten['CILTNO']=$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->CiltKod;
                     $mernisten['ILLER_KAYITNO']=$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->IlKod;
                     $mernisten['ILCELER_KAYITNO']=$mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->IlceKod;
                     $mernisten['IL_ADI']=iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->IlAd);
                     $mernisten['ILCE_ADI']=iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernisten_donen->TCKimlikNoSorgulaResult->IlceAd);
                     $mernisten['TCKIMLIKNO']=$tckimlikno;
                     $mernisten['HATA']='';
                 }else return $mernisten['HATA'];
   
    }catch (SoapFault $fault) {
                     return false;
    }
    return $mernisten;
}
if($_POST['ARAMA_YAP']){
$mernisten = tckimlik_sorgu($_POST['TCKIMLIKNO']);
   $aranacak = $_POST['TCKIMLIKNO'];
    $sc1=new SoapClient("http://212.175.169.157/sbkpsws/service.asmx?wsdl");
                 settype($aranacak,double);
                   $parametre[userid]         = 5053  ;
                   $parametre[pwd]         = '123456';
                   $parametre[TcKimlikNumarasi] = $aranacak;


try {
$mernistenAdres=$sc1->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSo rgula($parametre);
   $adres['ADRESNO'] = $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->AdresNo;
    $adres['IL_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->IlIlceMerkeziAdresi_Il);
    $adres['ILCE_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->IlIlceMerkeziAdresi_Ilce);
    $adres['BUCAK_ADI'] = '';
    $adres['MAHALLE_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->IlIlceMerkeziAdresi_Mahalle);
    $adres['CADDESOKAK_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->IlIlceMerkeziAdresi_Csbm);
    $adres['DISKAPINO'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->IlIlceMerkeziAdresi_DisKapiNo);
    $adres['ICKAPINO'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->IlIlceMerkeziAdresi_IcKapiNo);
   $adres['HATA'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->IlIlceMerkeziAdresKisiBilgiSorgulaResult ->hata);
} catch (Exception $e) {$adres['ADRESNO'] =0;}

   if($adres['ADRESNO']==0){
     try {
                 $mernistenAdres=$sc1->BeldeAdresKisiBilgiSorgula($paramet re);
                 $adres['ADRESNO'] = $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Adr esNo;
                 $adres['IL_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_Il);
                 $adres['ILCE_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_Ilce);
                 $adres['BUCAK_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_Bucak);
                 $adres['MAHALLE_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_Mahalle);
                 $adres['CADDESOKAK_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_Csbm);
                 $adres['KOY_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_Koy);
                 $adres['DISKAPINO'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_DisKapiNo);
                 $adres['ICKAPINO'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->Bel deAdresi_IcKapiNo);
                 $adres['HATA'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->BeldeAdresKisiBilgiSorgulaResult->hat a);
     } catch (Exception $e) {$adres['ADRESNO'] =0;}
   }
   
   if($adres['ADRESNO']==0){
     try {
                 $mernistenAdres=$sc1->KoyAdresKisiBilgiSorgula($parametre );
                 $adres['ADRESNO'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->Adres No);
                 $adres['IL_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_Il);
                 $adres['ILCE_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_Ilce);
                 $adres['BUCAK_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_Bucak);
                 $adres['MAHALLE_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_Mahalle);
                 $adres['CADDESOKAK_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_Csbm);
                 $adres['KOY_ADI'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_Koy);
                 $adres['DISKAPINO'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_DisKapiNo);
              $adres['ICKAPINO'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->KoyAd resi_IcKapiNo);
              $adres['HATA'] = iconv('UTF-8','ISO-8859-9', $mernistenAdres->KoyAdresKisiBilgiSorgulaResult->hata) ;
     } catch (Exception $e) {$adres['ADRESNO'] =0;}
                  
   }
}
?>
<table align="center" bgcolor="#EDBABA" border=2 style="border-collapse: collapse;">
<tr>
        
      <td colspan="2" width="600" align="center" class="baslik"><p class="style2"><br>TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ</p>
        <p class="style2">ADRES SORGULAMA <br></p>
        <p align="right" class="style2"><font color="#000000" size="3" style="font-weight:bold"><?echo date("d/m/Y")?></font></p></td>
    </tr>
  </table>
<table  border=0 align="center" style="border-collapse: collapse;">

   <tr><td width="600" height="400" bgcolor="#846767" align="center" valign="top">
     <table width="600" height="42" class="tablo">
   
   <tr>
    <td width="163"><span class="style3">TCKİMLİK NO</span></td>
     <td width="164">:
        <input type="text" name="TCKIMLIKNO" value="<?echo $_POST['TCKIMLIKNO']?>" size="11" maxlength="11" class="edit"/></td>
     <td width="189" height="36" colspan="2" align="center" style="border-top:solid; border-width: thin; border-top-color:#E0E0E0;">
     <input type="submit" name="ARAMA_YAP" value="SORGULA" class="dugme"></td>
     </tr>
  </table>
<br>
<table width="600" class="tablo" border=0 bgcolor="#878787">
      <?if((strlen($mernisten['HATA'])==0)&&($mernisten['TCKIMLIKNO']>0)){?>
      <tr>
        <td width="126"><span class="style3">TCKİMLİKNO</span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>
        <td colspan="3"><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><?echo $mernisten['TCKIMLIKNO']?></font></td>
        <td width="8"> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td><span class="style3">ADI</span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>
        <td width="198"><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['ADI']?></font></td>
        <td width="133"><span class="style3">SOYADI......:</span></td>
        <td width="162"><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['SOYADI']?></font></td>
        <td> </td>
        <td><span class="style3">M.HALİ</span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>
        <td><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['CUZ']?></font></td>


      </tr>
      <tr>
        <td><span class="style3">ANNE ADI</span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>
        <td><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['ANNE_ADI']?></font></td>
        <td><span class="style3">BABA ADI..:</span></td>
        <td><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['BABA_ADI']?></font></td>
        <td> </td>
      
        <td><span class="style3">D. TARİHİ</span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>
        <td><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['DOGUM_TARIHI']?></font></td>
</tr>
      <tr>
  <td><span class="style3">ÖLÜM. TARİHİ</span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>
        <td><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['OLUM_TARIHI']?></font></td>
  </tr>
      <tr>
  <td><span class="style3">ÖLÜM YERİ</span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>
        <td><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['OLUM_YERI']?></font></td>
  </TR>
  <TR>
        <td><span class="style3">CİNSİYETİ </span></td>
        <td><span class="style3">:</span></td>    ;     
  <td><font style="font:11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $mernisten['CINSIYETI']?></font></td>
        <td> </td>
        <td width="20"> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
      </tr>
</table>
<table width="600" class="tablo" border=0 bgcolor="#787878">
      <tr>
        <td width="150"><strong>İl Adı</strong></td>
        <td width="10"><strong>:</strong></td>
        <td width="440"><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['IL_ADI']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>İlçe Adı</strong></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['ILCE_ADI']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>Belde Adı</strong></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['BUCAK_ADI']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>Köy Adı</strong></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['KOY_ADI']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>Mahalle</strong></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['MAHALLE_ADI']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>Cadde-Sokak</strong></td> ;
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['CADDESOKAK_ADI']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>Dış Kapı No</strong></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['DISKAPINO']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>İç Kapı No</strong></td>
        <td><strong>:</strong></td>
        <td><font style="font:12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color:#000000;font-weight: bold;"><? echo  $adres['ICKAPINO']?></font></td>
      </tr>
      <tr>
        <td> </td>
        <td> </td>
        <td> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td colspan="3"bgcolor="#846767" align="center" ><input name="Yeni Sorgu" type="submit" onClick="#" value="Yeni Sorgu"></td>
      </tr>

      <?}?>
    </table></td>
    </tr>
</table>

<table align="center" style="border-collapse: collapse;">     
      <tr>
        <td width="600px" height="18px" bgcolor="#bfbfbf" align="center">Tokat Sağlık Müdürlüğü</td>
    </tr>
  </table>
<center>  
<font color ="darkgray" >Orhan DOĞAN </font>
<br>

</form>

</body>
</html>

Son Düzenleme: mbzsoft ~ 13 Haziran 2011 21:05
oornek
23-08-2016, 14:55   |  #2  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2016

anladığım kadarıyla web tabanlı bir sorgulama tarzı bişey istiyorsunuz bunu size asp.net ile yaparım sunucunuz destekliyormu?