ASP.NET IIS kayıt işlemi Hata

oucansu
06-01-2009, 15:52   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

 

Microsoft Visual Web Developer 2008 Express Edition üzerinde asp.net ve vb ile program geliştiriyoruz.
Geliştirme ortamında sorunsuz çalışyor.Fakat Microsoft IIS
üzerinde yayınladığımızda
ve kayıt işlemi aşamasında
Failed to update database "E:\ISEMRI.MDF" because the database is read-only.
mesajı alıyoruz.Çözümü hakkında yardım
Saygılar,


[SqlException (0x80131904): Failed to update database "E:\ISEMRI.MDF" because the database is read-only.]
   System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +1948826
   System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +4844747
   System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) +194
   System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +2392
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString) +204
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async) +954
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result) +162
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) +175
   System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +137
   isemri.DAL.DBAccess.ExecuteNonQuery() in C:\Inetpub\wwwroot\jobnew\App_Code\DAL\DBAccess.vb:92
   isemri.DAL.DBAccess.ExecuteNonQuery(String commandtext) in C:\Inetpub\wwwroot\jobnew\App_Code\DAL\DBAccess.vb:109
   isemri.BOL.istakip.isemri_yenitalep(istakip r) in C:\Inetpub\wwwroot\jobnew\App_Code\BOL\isemri.vb:120
   yeni_isemri_user_giris.ImageButton1_Click(Object sender, ImageClickEventArgs e) in C:\Inetpub\wwwroot\jobnew\yeni_isemri_user_giris.aspx.vb:55
   System.Web.UI.WebControls.ImageButton.OnClick(ImageClickEventArgs e) +108
   System.Web.UI.WebControls.ImageButton.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +118
   System.Web.UI.WebControls.ImageButton.System.Web.UI.IPostBackEventHandler.RaisePostBackEvent(String eventArgument) +10
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(IPostBackEventHandler sourceControl, String eventArgument) +13
   System.Web.UI.Page.RaisePostBackEvent(NameValueCollection postData) +36
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1565


--------------------------------------------------------------------------------