Black Pearl Online 80 Cap

avecial1
16-08-2012, 14:56   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2012


Neredeyse hepimiz eskiden tamamen China karakterlerin oldu?u 80 Cap bir iSro serverinde oynamy?tyr.Silkroad Online'nin en çok sevdi?im level synyry 80'di.Ne zaman EU geldi , dengeler bozuldu.Ve herkez EU karakter açmaya ba?lady i?te o zaman oyunun tady kaçty.Y?te bizde size bu zevki ya?atmak için ek olarak gelmi? ve gelecek tüm yeni içerikler ile oynarken maximum zevk alabilece?iniz bir server hazyrladyk.

[COLOR="#000080"]Yapylan Güncellemeler[/COLOR][/SIZE]


=> Ekleniyor...

[COLOR="#000080"]Gelecek Güncellemeler ![/COLOR][/SIZE]


=> Yeni unique'ler gelecek.
=> Bulunan buglar onarylacak.
=> Her hafta yeni pet ile avatar dress'ler oyuna eklenecek.
=> Yeni eventler ve birçok ?ey eklenecek.

[COLOR="#000080"]Rate'ler[/COLOR][/SIZE]

Max. Level 80, Max.Mastery Level 300 olarak ayarlandy.
Exp: 10x
Drop: 7.5x
Sp: 10x
Trade Job: 20x


[COLOR="#800080"]Açyklama[/COLOR][/SIZE]


Mesela 10m gold verip 1 yyldyz trade yaptynyz.Bunu di?er ?ehire gidip satynca size 34m ye yakyn para veriyor.Yani toplamda 44m goldunuz oluyor.Gayet dengeli ve düzgün bir sistem.Oyuna ba?layacaklar Rate'lerin dü?ük oldu?undan yakynabilir , ama piyasada sürüyle PvP serverleri var.Bu rateler 80Cap için gayet ideal...


[COLOR="#000080"]Ba?langyç Ytemleri[/COLOR][/SIZE][COLOR="#000080"]Peki nedir bu yenilikler ?[/COLOR][/SIZE]


[SPOILER][COLOR="#FF0000"]=====>> Free Silk Sistemi Nedir ? <<=====[/COLOR]


Oyunda iki adet Silk Sistemi bulunmakta ,
Birincisi TL ile alynan BPoint , di?eri ise BlackPearl Silk Point.
BlackPearl Silk Point 1-80 arasy moblardan 1-3 adet arasy dü?mektedirler.Oyuna 15.000 BlackPearl Silk Point ile ba?larsynyz.Ve bununla özel yapylan NPC`den 2.Synyf itemler (Prem Silver , 3 Günlük Petler , Reverse , %10 Devil Spirit ve 10 Çe?it avatar ) ve yeni eklenecek itemleri satyn alabilirsiniz.BPoint ise TL kar?yly?y satyn alynyr ve bu point ile Item Mall'y kullanarak ( Prem Plus , %20 Devil Spirit , oyundaki bütün avatarlar ) gibi 1.Synyf itemleri satyn alabilirsiniz.

Yani sonuç olarak parasy olanynda olmayanynda gülece?i bir sistem var.


[SPOILER][/SPOILER]

[COLOR="#FF0000"]Coin Sistemi Nedir ?[/COLOR]


Oyundaki Hotandan y?ynlanabilece?iniz odalarda ve Job Cavede inen uniquelerden dü?mektedirler.?u an için 10 adet olan unique sayysy ileride 30a yükseltilecek.

Bu biriktirdi?iniz Coin'ler ile her ?ehirde bulununan NPC'lerden belirli bir coin ve gold kar?yly?y bu 8Dg itemleri alabilirsiniz.

[COLOR="#FF0000"]=====>> Job War Sistemi Nedir ? <<=====[/COLOR]


Hepinizin bildi?i gibi Battle Arena'nyn 3 bölümü var.Birincisi guild ile gidilen sava? , ikincisi playerlerin party ile gitti?i sava? , üçüncüsü ise Job Suit giyerek girilen sava?lar.Biz bunun 1. ile 2. bölümünü iptal ettik.3. bölümünü ise tüm güne yaydyk.

Siz belirli zamanlarda Job Suitlerinizi giyip , partinizi kurup Battle Arena NPC'sinden kayyt olacaksynyz.Daha sonra sizi 2 tarafa Thief vs Hunter gibi da?ytacak.

Burada iki taraf birbiriyle kapy?acak ve kesti?iniz adamyn gücüne göre Job Point gelecek.Bu point ile ITEM MALL'da özel olarak açylan bölümden 9Dg olan Job Item'lerini satyn alabileceksiniz.3 Tür var , Sos-Som-Sun.Bunlaryn attacklary 8 Dg den üstündür.


[SPOILER][/SPOILER]
[/SPOILER]

[COLOR="#000080"]Server Özelliklerinden Kareler[/COLOR][/SIZE]


Job Cave[/SIZE]


[SPOILER][/SPOILER]

Unique's[/SIZE]


[SPOILER]
[/SPOILER]

Coin NPC[/SIZE]


[SPOILER]


[/SPOILER]

Silk NPC[/SIZE]


[SPOILER][IMG][/IMG][/SPOILER]

Yeni Odalar[/SIZE]


[SPOILER][/SPOILER]

Yeni Job War Ytemleri[/SIZE]


[SPOILER]
[/SPOILER]Download[/SIZE]


[DOWN1]http://www.maxigame.org/forum/f726/black-pearl-online-nautilus-10082012-a-194357/[/DOWN1]


Website[/SIZE]


BLackPearl Online


blue7
23-08-2012, 02:11   |  #2  
Üye
Teşekkür Sayısı: 0
53 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eyl 2011

 

0

Constantine kalesi eklendi oyuna. Private serverlarda ilktir.