c# örnekler

damla kaya
04-01-2009, 12:00   |  #1  
OP Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
24 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2009

 

SORU-1: “Merhaba dünya” programı.


CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur
{   static void Main()
   {      Console.WriteLine("merhaba dünya");}}
ÇIKTI:
merhaba dünya
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {textBox1.Text="merhaba dünya";      }

SORU-2: Kullanıcıdan bir sayi alıp 15 katını yaz.


CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur{
   static void Main()
   {
      Console.WriteLine("bir sayı giriniz:");
      double a=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      double b=a*15;
      Console.WriteLine("sayının 15 katı="+b);}
   }

ÇIKTI:
bir sayı giriniz:
45
sayının 15 katı=675
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         double a=Convert.ToDouble(textBox1.Text);
         double b=a*15;
      textBox2.Text=Convert.ToString(b);
      }

SORU-3: - Basit bir hesap makinesi (4 işlemden birini sorsun, sayıları alıp sonucu versin).


CONSOLE ORTAMI:
using System;
class Huzur{
   static void Main()
   {

      Console.WriteLine("birinci sayıyı gir:");
      int s1=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("ikinci sayıyı gir:");
      int s2=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(;{      int sonuc=0;
         Console.WriteLine("toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,\nçarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız");
      int a=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      if(a==1)sonuc=s1+s2;
      if(a==2)sonuc=s1-s2;
      if(a==3)sonuc=s1*s2;
      if(a==4)sonuc=s1/s2;
      if(a==5)break;
         Console.WriteLine("sonucumuz="+sonuc);}
   }
   }

ÇIKTI:
birinci sayıyı gir:
5
ikinci sayıyı gir:
10
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
1
sonucumuz=15
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
2
sonucumuz=-5
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
3
sonucumuz=50
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
4
sonucumuz=0
toplama için 1, çıkarma için 2, çarpma için 3,
çarpma için 4 ,çıkmak için 5'e basınız
5
Press any key to continue

SORU:4- Hesap makinesini geliştir (a - önceki sorudaki işlemi döngü içinde devamlı yapsın. b- bildiğimiz 4 işlemli ticari bir hesap makinesi gibi çalışsın).

FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         double a1,a2;
         a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);
         a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);
         textBox3.Text=Convert.ToString(a1+a2);
      }

      private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {double a1,a2;      
a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);
a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);
textBox3.Text=Convert.ToString(a1-a2);      }

      private void button3_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {double a1,a2;
a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);

a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);

textBox3.Text=Convert.ToString(a1/a2);
      }

private void button4_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {double a1,a2;
   
a1=Convert.ToDouble(textBox1.Text);

a2=Convert.ToDouble(textBox2.Text);

textBox3.Text=Convert.ToString(a1*a2);      }

SORU-5 1'den 190'a kadar olan sayıların kendilerini ve karelerini basan program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur{
   static void Main()
   {
      int a,i;
      for(i=1;i<190;i++)
      {Console.WriteLine("kendisi="+i);
            a=i*i;
         Console.WriteLine("karesi="+a);
      }
   }}
ÇIKTI(10’a kadar olan kısmı):
kendisi=1
karesi=1
kendisi=2
karesi=4
kendisi=3
karesi=9
kendisi=4
karesi=16
kendisi=5
karesi=25
kendisi=6
karesi=36
kendisi=7
karesi=49
kendisi=8
karesi=64
kendisi=9
karesi=81
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {
         for(int i=1;i<192;i++){
            listBox1.Items.Add(i);
            listBox2.Items.Add(i*i);
            
            }

SORU-6: - Verilen bir sayının faktöriyelini bulan program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur{
   static void Main()
   {      int b=1;
      Console.WriteLine("faktöriyeli hesaplanacak sayıyı gir:");
inta=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      for(int i=1;i<=a;i++){b=i*b;}
      Console.WriteLine("faktöriyel sonucu="+b);   
   }}

ÇIKTI:
faktöriyeli hesaplanacak sayıyı gir:
5
faktöriyel sonucu=120
Press any key to continue
FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         int a;int b=1;
         a=Convert.ToInt32(textBox1.Text);
         for(int i=1;i<=a;i++)
            b=i*b;
         textBox2.Text=Convert.ToString(b);
      }

SORU-7: Fibonacci serisinde n. elemanın değerini bulan program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur
{   static void Main()
   {   int n,a1,a2;
      Console.WriteLine("n'inci elemanı giriniz:");      n=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
      a1=0;a2=1;int i;
      for(;a2<n;)
      {   i=a2;
         a2=a1+a2;
         a1=i;
      Console.WriteLine("\n"+a2);}   
   }
}

ÇIKTI:
n'inci elemanı giriniz: 4
1
2
3
5
Press any key to continue
FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {int a1=0,a2=1,i;
         int n=Convert.ToInt32(textBox1.Text);
         for(;a2<n;)
         {
            i=a2;
            a2=a1+a2;textBox2.Text=textBox2.Text+","+Convert.ToString(a2);
            a1=i;
            }

SORU-8: - Rastgele bir sayı seçip kullanıcının o sayıyı tahmin etmesini sağlayan program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur{
   static void Main()
   {
      Random huzur=new Random();
      int a=huzur.Next(1,2000000);
      for(;
      {
Console.WriteLine("Sayıyı tahmin et=");
intb=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());         if(b<a)Console.WriteLine("bilemedin daha büyük bir sayı");         if(b>a)Console.WriteLine("bilemedin daha küçük bir sayı");         if(b==a){Console.WriteLine("tebrikler BULDUN...");break;}
      }}}
ÇIKTI:
Sayıyı tahmin et=150
bilemedin daha küçük bir sayı
Sayıyı tahmin et=100
bilemedin daha küçük bir sayı
Sayıyı tahmin et=50
bilemedin daha küçük bir sayı
Sayıyı tahmin et=25
bilemedin daha büyük bir sayı
Sayıyı tahmin et=35
bilemedin daha küçük bir sayı
Sayıyı tahmin et=32
tebrikler BULDUN...
Press any key to continue

SORU-9: Bir karakter katarının boyunu hesap eden bir program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur{
   static void Main()
   {
      Console.WriteLine("karakter katarı gir:");
      string s=Console.ReadLine();
      int a=s.Length;
      Console.WriteLine("boyut="+a);   }}
ÇIKTI:
karakter katarı gir:
meral tekinemre
boyut=15
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         string s=textBox1.Text;
         int a=s.Length;
         textBox2.Text=Convert.ToString(a);
      }

SORU-10: - Bir kar. katarının karakterleri arasına boşluk ekleyerek yazan bir program yazın.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur
{
   static void Main()
   {      Console.WriteLine("karakter katarı gir:");
   string s=Console.ReadLine();
      int a=s.Length;
      for(int i=0;i<2*a;)
      {s=s.Insert(i," ");i=i+2;
         }Console.WriteLine(s);
   }}
ÇIKTI:
karakter katarı gir:
Gökhan Dokuyucu
G ö k h a n   d o k u y u c u
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         string s=textBox1.Text;
         int a=s.Length;
         for(int i=0;i<2*a;)
         {
               s=s.Insert(i," ");i=i+2;
         }textBox2.Text=s;

      }

using System;
class huzur
{
   static void Main()
   {
      Console.WriteLine("karakter katarı gir:");
      string s=(Console.ReadLine());
       int a=s.Length;
      string m,n;
      for(int i=1;i<=a;i++)
      {m=s.Substring(a-i,1);
         Console.WriteLine(m);            
      }
   }
   }


ÇIKTI:
karakter katarı gir:
huzur
r
u
z
u
h   
Press any key to continue
FORM ORTAMI:
      private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {         string s=textBox1.Text;
            int a=s.Length;
         string m,n;
         for(int i=1;i<=a;i++)
         {   m=s.Substring(a-i,1);
         textBox2.Text=textBox2.Text+m;   }

SORU-12: İki kar. katarının harflerini birleştirerek yazan bir program.


CONSOLE ORTAMI:
using System;
class huzur
{
   static void Main()
   {
      string s1,s2,s3;
      Console.WriteLine("birinci karakter katarını gir:");
      s1=Console.ReadLine();
      Console.WriteLine("ikinci karakter katarını gir:");
      s2=Console.ReadLine();
      s3=s1+s2;
      Console.WriteLine(s3);}
   }
ÇIKTI:
birinci karakter katarını gir:
gokhan
ikinci karakter katarını gir:
dokuyucu
gokhandokuyucu
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         string s1,s2;
         s1=textBox1.Text;
         s2=textBox2.Text;
         textBox3.Text=s1+s2;

      }

SORU-13: - Bir karakter katarının sonundaki boşlukları silen bir program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;

class huzur
{
   static void Main()
   {
      Console.WriteLine("stringi giriniz");
      string s1=Console.ReadLine();
      string s2=s1.Trim();

      Console.WriteLine(s2);}
}
ÇIKTI:
stringi giriniz
gokhan dokuyucu
gokhan dokuyucu
Press any key to continue

FORM ORTAMI:
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
      {
         string s1, s;
         s=textBox1.Text;
         s1=s.Trim();
         textBox2.Text=s1;
      }

SORU-14: 10 haneli bir double dizisi oluşturup bir döngü içerisinde bunlara değer atayınız ikinci bir döngü ile değerleri ekrana bastırınız.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class Huzur{
   static void Main()
   {
      double [] huzur=new double[10];
      for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
      {
         Console.WriteLine(i+". ncı değeri gir:");
         huzur=Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
      }
      for(int i=0;i<huzur.Length;i++)
      {
         Console.WriteLine((i+1)+"index:"+huzur);}
   }
   }
ÇIKTI:
0. ncı değeri gir:
1.1
1. ncı değeri gir:
5.4
2. ncı değeri gir:
2
3. ncı değeri gir:
5
4. ncı değeri gir:
2
5. ncı değeri gir:
4
6. ncı değeri gir:
5
7. ncı değeri gir:
4
8. ncı değeri gir:
4
9. ncı değeri gir:
4
1index:11
2index:54
3index:2
4index:5
5index:2
6index:4
7index:5
8index:4
9index:4
10index:4
Press any key to continue
FORM ORTAMI:
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {
         double [] d=new double[10];
         Random m=new Random();
         for(int i=0;i<d.Length;i++)
         {
            d=m.Next(0,20);
            textBox1.Text=textBox1.Text+","+d;

         }
      }

SORU-15: 10 haneli bir dizinin elemanlarının küplerini tablo halinde basan bir program.

CONSOLE ORTAMI:
using System;
class Huzur
{
   static void Main()
   {
      int [] dizi=new int[10];
      int [] dizi1=new int[10];
          Random m=new Random();
      for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
      {
         
         dizi=m.Next(1,10);
         dizi1=dizi*dizi*dizi;
      }Console.WriteLine("kendileri");
      foreach(int y in dizi)
      {   
         Console.WriteLine(y);
      }Console.WriteLine("küpleri");
      foreach(int x in dizi1)
      {
         Console.WriteLine(x);
      }
   }
}
ÇIKTI:
kendileri
8
6
5
1
9
6
5
5
2
9
küpleri
512
216
125
1
729
216
125
125
8
729
Press any key to continue
FORM ORTAMI:
   private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {
         int [] dizi=new int[10];
         int [] dizi1=new int[10];
         Random m=new Random();
         for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
         {      
            dizi=m.Next(1,10);
            dizi1=dizi*dizi*dizi;
            
            
               listBox1.Items.Add(dizi);
               listBox2.Items.Add(dizi1);
            }}}}

SORU-16: 10 haneli bir dizinin ardışık elemanlarının farklarını yazan bir program.


CONSOLE ORTAMI:
using System;
class Huzur
{
   static void Main()
   {
      int [] dizi=new int[10];
      int [] dizi1=new int[10];
      Random m=new Random();
      for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
      {      
         dizi=m.Next(1,1000);
      }Console.WriteLine("sayılar");

      foreach(int y in dizi)
      {   
         Console.WriteLine(y);
      }Console.WriteLine("ardışık elmanlar arasındaki fark");
      for(int i=0;i<dizi.Length-1;i++)
      {
         dizi1=dizi[i+1]-dizi;}
      foreach(int x in dizi1)
      {   
         Console.WriteLine(x);
      }}}
ÇIKTI:
sayılar
333
615
417
558
614
897
722
889
830
640
ardışık elmanlar arasındaki fark
282
-198
141
56
283
-175
167
-59
-190
0
Press any key to continue
FORM ORTAMI:

      private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
      {
         int [] dizi=new int[10];
         int [] dizi1=new int[10];
         Random m=new Random();
         for(int i=0;i<dizi.Length;i++)
         {      
            dizi=m.Next(1,1000);
            textBox1.Text=Convert.ToString(dizi)+","+textBox1.Text;

         }
         
         for(int i=0;i<dizi.Length-1;i++)
         {
            dizi1=dizi[i+1]-dizi;
            textBox2.Text=Convert.ToString(dizi1)+","+textBox2.Text;}      }

//Örnek1: 1#8242; den 1000#8242;e kadar olan sayılar içerisinde 5#8242;e tam bölünen aynı zamanda
//7#8242; ye tam bölünemeyen sayıları sayan, toplamlarını hesaplayan ve bu sayıları
//listeleyen bir program yazınız.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class ornek1
{
static void Main()
{
int adet = 0, toplam = 0;

for (int i = 1; i <= 1000; i++)
{
if ((i % 5 == 0) && (i % 7 != 0))
{
Console.WriteLine(i);
toplam += i;
adet++;
}
}
Console.WriteLine(”{0} sayı bulundu”, adet);
Console.WriteLine(”Toplamları={0}”, toplam);
}
}

———————————————————————

//Örnek2: Ekranda istenen görüntüyü sağlamak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class ornek2
{
static void Main()
{
int adet = 0;

for (int i = 0; i <= 100; i += 5)
{
if (adet % 6 == 0)
Console.WriteLine();
Console.Write(”{0,3} “, i);

adet++;
}
Console.WriteLine(”\n”);
}

}

———————————————————————

//Örnek3: Satır ve sütun sayısı klavyeden girilen yıldızlarla şekil çizme.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class ornek3
{
static void Main()
{
int satir, sutun;
Console.Write(”satır sayısı:”);
satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write(”sütun sayısı”);
sutun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine();

for (int i = 0; i < sutun; i++)
{
for (int j = 0; j < satir; ++j)
Console.Write(”*”);
Console.WriteLine();
}
Console.WriteLine();
}
}

——————————————————————–

//Örnek4: Kullanıcının gireceği byte türünden bir sayının bütün bitlerini ekrana
//yazdıracak program.


using System;

class ornek4
{
static void Main()
{

byte sayi;
Console.Write(”sayı Giriniz(0-255):”);
sayi = Convert.ToByte(Console.ReadLine());

for(byte j=8;j>=1;j–)
{
byte And =1;
for (int k=1;k<=j-1;k++)
And *=2;

byte bit = (byte)((sayi & And) >> j-1);
Console.Write(bit);

}

}
}

———————————————————————–

//Örnek5: 0 ile 100 arasında klavyeden girilen 10 notun en büyüğünü, en küçüğünü
//hesaplayan ve notların ortalamasını bulan program.


using System;

class ornek5
{
static void Main()
{

int max = 0, min = 100, toplam = 0;
int adet = 10;
int not;

for (int i = 0; i < adet; )
{
Console.Write(”Notu Giriniz:”);
not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (not < 0 || not > 100)
Console.WriteLine(”Yanlış Not…”);
else
{
if (not > max)
max = not;
else if (not < min)
min = not;
toplam += not;
i++;
}
}
Console.WriteLine(”En yüksek not{0}”, max);
Console.WriteLine(”En Düşük Not{0}”, min);
float ortalama = (float)toplam / (float)adet;
Console.WriteLine(”Ortalama{0}”, ortalama);
}
}

kofinli
10-01-2009, 11:51   |  #2  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
11 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2008

arkadaşım sen bu işi biliyosun yardıma ihtiyacım var ödevim var resimlerden c# da filim gösterisi şeklinde klip oluşturmam gerekiyor ben c# yeni başladım hiç bi fikrim yok eğer sana uygunsa bana yardımcı olabilirmisin??

Programmergirl
10-01-2009, 20:04   |  #3  
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
34 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2008

merhaba arkadaşlar yazdığın programlar ama yolun başındasın heralde eminim süper bir programcı olacaksın :)

Bu arada kofinli c# konusunda kendini geliştirmek hatta bir yazılımcıya doğrudan soru sormak istersen sana Hasan Bozkurt u öneririm.


kendisinin  blog adresi. bu adresten sorular sorabilirsin ve eminim cevap alırsın.

Şahsen denedim ;)

kofinli
13-01-2009, 14:29   |  #4  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
11 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2008

çok teşekkür ederim...

neromare
10-10-2013, 09:54   |  #5  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Eki 2013

C# örnekleri, yeni öğrenenler için oldukça kullanışlı!

http://nestabprog.blogspot.com/  

http://csharpca.blogspot.com/

Son Düzenleme: neromare ~ 21 Kasım 2013 17:25
JollyJoker06
24-12-2015, 00:38   |  #6  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2015

Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı.Mesela ekrana bi doğum tarihi giriyoruz , doğum günü hangi güne geliyor onu bulan programı yazabilir misiniz?