Delphide combobox'a Renk tanımlama

cy46
21-03-2010, 19:57   |  #1  
OP Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
140 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2008

Merhaba arkadaşlar benim   bir program  hazırlamaya  çalışıyoum  ama  combobox içindeki yazılı renklere örn:kırmızı ,yeşil ,mavi,  ayrı ayrı  renk tanımlaması yapmak istiyorum nasıl yapabilirim. seçmeli olacak  ama  bir türlü  seçmesini  yapamadım .
 
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;
type
  TForm1 = class(TForm)
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    ComboBox1: TComboBox;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
form1.color:= combobox1.color
end;
procedure TForm1.ComboBox1Change(Sender: TObject);
begin
combobox1.Color := RGB(0, 255, 0); {YEŞİL}
combobox1.Color := RGB(0, 0, 255); {MAVİ}
combobox1.Color := RGB(255, 0, 0); {KIRMIZI}
end;
end.