Frame Relay Nedir

HPQ-User
20-11-2007, 00:10   |  #1  
OP CHIP Online
Teşekkür Sayısı: 29
30,996 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

©Âñ sormuş:
Merhabalar.
Ben Frame Relay Hakkında Geniş Çaplı Araştırma Yapıyorum. Bir çok bilgi buldum ama bunlar hem karışık, hem az , hemde aynı şeyleri gösteriyor.

Frame Relayın kendisine ait ingilizce bir sitesi var ( http://www.ipmplsforum.org/frame/frfwhitepapers.shtml ) fakat ingilizcemizin yeterli olmadığı için bu kaynaktan malesef yararlanamıyoruz.

Aramızda Frame Relay Hakkında, bana detaylı, bol resimli ve gösterimli bilgi verebilecek olanlar varmı.

Şimdiden Teşekkürler...

Soru Türü: Donanım
İşletim Sistemi: Windows XP
Sistem Özellikleri:
--

İnternet Tarayıcı: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; tr; rv:1.8.1.9) Gecko/20071025 Firefox/2.0.0.9

can_bey_81
20-11-2007, 22:12   |  #2  
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
33 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

Frame Relay

1. Frame Relay Nedir?
2. Frame Relay Uygulamaları Nelerdir?
a. Internete erişim
b. Ofisler arasında bağlantılar
3. Frame Relay Uygulamaları için Gerekli Altyapılar Nelerdir?
a. Türk Telekom Altyapısı
b. Müşteride kullanılacak Donanım
4. Frame Relay servisinin TDM Kiralık Hat servisine göre avantajları
nelerdir?
5. Frame Relay Devresi Nasıl Temin Edilir?

Frame Relay Nedir?
Frame Relay, kurumlara geniş alan ağları üzerinden yüksek hızlarda servis veren, esnek bandgenişliği kullanımı ve kiralık hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir teknoloji ve bu isimle adlandırılan servisin adıdır.

Frame Relay, uç noktalar ve şebeke arasında veri taşınması ve sinyalleşmesi ile ilgili arayüzü tanımlar. Bu arayüz birden fazla kullanıcının haberleşme kaynaklarını paylaşması esasına dayanır ve ağa bağlanan tek fiziksel hat aracılığıyla birden fazla nokta ile görüşmelerine olanak tanır. Bu noktada artık iki uç arasında sürekli ayrılmış band genişliği yerine gereksinim duyuldukça kısa zaman aralıklarında kullanılan daha yüksek band genişlikleri söz konusudur. Bu fiziksel hat üzerinden birden fazla nokta ile yapılacak sanal bağlantılar değişik topolojilere sahip şebekelerdeki kiralık devrelerle karşılaştırıldığında, gereksinim duyulan devre sayısının azalması ile uygun maliyetli bir alternatif olarak kullanılmaktadır.

Frame Relay teknolojisi hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız! (Bu doküman Frame Relay Forum tarafından hazırlanmıştır.)

Frame Relay servisinde ücretlendirme 3 temel parametreye bağlıdır. Bunlar Port hızı, CIR, EIR’dır. Port hızı Frame Relay servisi için kullanılacak devrenin istenildiğinde maksimum kullanılabileceği band genişliğini ifade etmektedir. CIR (Committed Information Rate) müşterinin talep ettiği ve servis sağlayıcının garanti ettiği minimum band genişliğidir. Taşma band genişliği olarak adlandırılabilecek olan EIR (Excess Information Rate) ise müşterinin CIR değerinden daha fazla bandgenişliğine ihtiyacı olması durumunda servis sağlayıcının o anki şebekedeki trafik yoğunluğuna bağlı olarak verebileceği ek band genişliğidir. Operatör bu band genişliğini garanti etmez ancak şebeke planlamalarını bu değerlere göre belirleyerek müşterilerinin ihtiyaç halinde maksimum band genişliğini kullanabilmesini sağlar.

Frame Relay servisinin ücretlendirilmesine ilişkin bilgilere TT A.Ş.’nin Web sitesindeki http://www.telekom.gov.tr/ttnet/tarife4.html sayfasından ulaşılabilmektedir. Kiralık devreleri gerek şehir içi gerekse şehir dışı bağlantılarda kullanılabilmektedir.

Frame Relay Uygulamaları Nelerdir?
Her türlü ses, video ve veri noktadan noktaya taşınabilir, TTNet üzerinden internet bağlantısı yapılabilir.

Frame Relay pazarının çoğunu LAN trafiği oluşturmaktadır. Kullanıcıların Frame Relay'in kiralık hatlara karşı %30-%15 indirim sağladığını görmesiyle bir dönem LAN-LAN bağlantısı neredeyse Frame Relay pazarında tek uygulama haline gelmiştir. Frame Relay internet erişiminde de oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok servis sağlayıcının Frame Relay erişim olanağı mevcuttur. Frame Relay üzerinden ses iletimi de hızla büyüyen bir pazardır. Frame Relay'in ATM teknolojisine açık oluşu, Frame Relay - ATM servislerinin birlikte çalıştığı bu servisi cazip kılan diğer bir konudur. Özet olarak Frame Relay servisi,

a. Internete erişim
b. Ofisler arasında bağlantılar için kullanılmaktadır.

Frame Relay Uygulamaları için Gerekli Altyapılar Nelerdir?
a. Türk Telekom Altyapısı

TT A.Ş. Frame Relay Servisini Alcatel firmasının kurduğu TTNet ile Netaş firmasının kurduğu TURPAK altyapıları üzerinden vermektedir. TTNet şebekesine yüksek hızlı bağlantılar (256Kbps’den büyük) doğrudan Alcatel HDSL modemlerle yapılmakta, 64 ve 128 Kbps bağlantılar ise Newbridge veya Tellabs DXX TDM şebekeleri üzerinden sağlanmaktadır. (Bağlı bulunduğunuz santral altyapısındaki Frame Relay olanakları ile ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız!)

b. Müşteride kullanılacak Donanım

Kullanıcı tarafında ise TürkTelekom A.Ş altyapısına bağlı olarak Alcatel HDSL, Newbridge veya Tellabs modem ve bunlara ilave olarak bir yönlendirici (router) kullanılmalıdır.

Modem olarak kullanılacak ürünler:
256Kbps - 2 Mbps Alcatel TTNet HDSL (TTNet için)
64Kb/s - 128Kb/s Newbridge 27xx veya Tellabs DXX STU-160
256Kb/s - 2Mb/s Newbridge 2902veya Tellabs DXX HTU-2M (TURPAK için)

Daha yüksek hızlar için Newbridge node ya da Tellabs node kurulması gerekebilir.

Frame Relay servisinin TDM Kiralık Hat servisine göre avantajları nelerdir?

Frame Relay bağlantısı;
• Değişken band genişliğine ihtiyaç duyulmasını sağlayacak biçimde
düzensiz aralıklarda ve değişken yoğunlukta veri transferi
yapılıyorsa,

• Maliyet avantajı sağlaması ve özellikle şebeke uç sayısı çok fazla
olması durumunda,tercih edilmelidir.

Frame Relay Devresi Nasıl Temin Edilir?
Tüm Frame Relay devre talepleri ilgili Başmüdürlüklerdeki Pazarlama birimlerine yapılmaktadır. Türk Telekom A.Ş. tarafından yerine getirilmesi gereken işlemler tamamlanıp devrenin hizmete hazır hale getirilmesini takiben, abone sözleşme ve ücret ödeme için davet edilmekte ve sözleşme yapmak üzere aboneden sözleşme tarihi itibariyle gerekli ücretler tahsil edilerek devrenin sözleşmesi yapılarak hizmete açılmaktadır.

Frame Relay hat temini ile ilgili tüm altyapı araştırma ve danışmalık hizmetleri Elkotek TAG Hizmetleri çerçevesinde sunulmaktadır.

Remote Access Server

Remote Access Server (RAS)’ın kullanım alanları iki ana bölümde incelenebilir:

1. Internet Servis Sağlayıcıları tarafından son kullanıcılara internet
erişimi sağlar
2. Ofis dışında çalışan personelin ya da iş gereği sık sık seyahat
eden iş adamlarının merkezde kullanılan LAN’a erişmelerine ve bu
sayede ofis içinde kullandıkları tüm programları aktif olarak
kullanmalarına olanak sağlar.

Bu iki ana başlığa belki son günlerde yaygınlaşan WAP (Wireless Application Protocol) teknolojisi de eklenebilir. WAP’ın diğerlerine göre farkı; erişimin GSM şebekesi üzerinden sağlanmış olmasıdır.

Hangi amaç için olursa olsun teknik olarak aynı altyapı kullanılır. Çünkü her durumda kullanıcıların PSTN (telefon şebekesi), ISDN (sayısal telefon şebekesi) ya da GSM şebekesi üzerinden bir merkeze ya da POP noktasına uzaktan erişimleri söz konusudur.

Herhangi bir RAS cihazını bağlamak için aşağıdaki temel koşulları sağlamak gerekir:

1. TT A.Ş.’den talep edilecek bir ISDN PRI hattı. Bu talep firmaların
kullanım amacına göre değişik şekillerde olabilir. Örneğin ISP
başvuruları için 0 822’li bir numara, diğer başvurular için 0 800’lü
(arayanlar için ücretsiz) ya da normal bir telefon numarası
istenebilir.
2. TT A.Ş. tarafından tesis edilecek bu hattın her iki ucuna (abone
ve en yakın TT lokal santralı) birer adet baseband modem (HDSL
ve G.703 120 ohm arayüzlere sahip).
3. G.703 120 ohm arayüze sahip bir adet RAS cihazı.
4. Arayanların kullanıcı adı ve şifrelerini kontrol edecek bir
Authentication Server.