geçersiz MS-DOS işlevi

cemalinatör
29-12-2006, 18:31   |  #1  
OP Üye
Teşekkür Sayısı: 0
53 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Kas 2006

Arkadaşlar kimi zaman bir Cd kaydederken busorunla karşılaşıyorum bu sorunla karşılaşmamam için neyapabilirim ya da bu tür dosyaları kaydetmek için program varmı dır?Varsa hangi program teşekkürler.

BOOMFUNKMCS
29-12-2006, 19:01   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 11
3,375 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2006

MS-DOS HATA MESAJLARI
Yazıcı, disk disket sürücüsü gibi donanıma bilgi giriş çıkışlarda verilen hata mesajları ve bizim hataya vermemiz gereken karşılıklar anlatılmıştır.
Herhangi bir hata mesajında;
A (ABORT) tuşuna basarsanız sistem programı iptal eder.
R tuşuna basarsanız işlem tekrarlanır.
F tuşuna basarsanız sistem hatayı atlar ve programa devam eder.
F tuşuna basarsanız işlem sona erer. (İşlem yapılan sürücü adı sorularak) DOS'a dönülür.
1. Mesaj : Non-System disk or disk error
Replace and dtrike any key when ready
Anlamı : Sürücüde bulunan diskette bilgisayara işletim sistemini yükleyen programları yok.
2. Mesaj : Genreal filure error reading drive A/B
Abort, Retry, Ignore, Fail
Anlamı : Sürücüde takılı disket formatsız veya sürücüye uyumsuz
3. Mesaj : Write fault error writing device PRN
Abort, Retry, Ignore, Fail
Anlamı : Yazıcı kapalı
4. Mesaj : Disk boot failure
Anlamı : Disk işletim sistemini okuyamıyor.
5. Mesaj : Directory already exısts
Anlamı : MD komutuyla yeni directory açılmak isteniyor. Ancak bu isimde directory var.
6. Mesaj : Disk fuul (disket dolu)
Anlamı : Disk veya disket tamamen dolu
7. Mesaj : Error in EXE file
Anlamı : Makine diline çevrilmiş programda hata var.
8. Mesaj : Warning ! Diskette is out of sequence
Replace then diskette or continue
Strike any key when ready
Anlamı : Restore.COM komutu kullanıldığında sürücüye takılan disketler sıra takip etmedi.
9. Mesaj : İnvalid directory
Anlamı : Geçersiz direktory
10. Mesaj : İncorrect DOS versiyon
Anlamı : Sistemde yüklü DOS versiyonunu kullanınız.
11. Mesaj : Format failure
Anlamı : Formatlama işlemi hatalı
12. Mesaj : İnvalid drive specification
Anlamı : İstenilen sürücü adı geçersiz.
13. Mesaj : Program too big to fit in memory
Anlamı : Yazılan program hacmi ana belleği aşıyor.
14. Mesaj : File not found
Anlamı : Dosya bulunamadı.
15. Mesaj : İnvalid parameter
Anlamı : Geçersiz parametre
16. Mesaj : Too many parameters
Anlamı : Karmaşık parametre kullanıldı.
17. Mesaj : Write protect error
Anlamı : Disket korumaya alınmış.
18. Mesaj : Next without for (forsuz next)
Anlamı : For-Next çevriminde FOR deyimi kullanmamıştır. Program NEXT deyiminin eşleşeceği bir FOR deyimine sahip olacak şekilde düzeltilmesi gerekir.
19. Mesaj : Syntak error (Söz dizimi hatası)
Anlamı : Yazılan bir programda yazılımların düzensiz yazıldığı halde hata verir.
20. Mesaj : Return without gosub (Gosub'suz return)
Anlamı : Alt program GOSUB kullanılmadan çalışmıştır. Programın alt program içine girmesini bir STOP veya END deyimi bırakmak suretiyle önlemelisiniz.
21. Mesaj : Out of Data (Verinin dışında)
Anlamı : Bir READ deyimi DATA deyimleri içindeki verilerden daha fazlasını okumaya çalışmaktadır.
DATA deyimleri içinde programdaki bütün READ deyimleri için yeteri kadar değişmezler olacak şekilde programınızı düzeltiniz.
22. Mesaj : İllegal Function Call (Geçersiz İşlev Çağrısı)
Anlamı : Sayısal veya d.k. fonksiyonlarda görülen negatif parametre dışına taşma veya aşırı büyüklükteki bir alt simge.
* SQR fonksiyonunda negatif bir parametre kullanılmış
* GET veya PUT (file) üzerinde eksi bir kayıt numarası
* Bir işleve veya deyime uygun olmayan parametre
* Korunmuş bir BASIC programını listelemeye veya kayıt etmeye çalışmak.
* Mevcut olmayan satır numaralarını yok etmeye çalışmak.
* LOG fonksiyonunda sıfır veya negatif bir parametre kullanılmış.
23. Mesaj : Overflow (Taşma)
Anlamı : Hesaplanan sayı BASIC sınırlarını aşmış.
24. Mesaj : Out of Memory (Belleğin dışında)
Anlamı : Program çok büyüktür. Döngüler, alt programlar çok fazla ve ifadeler çok karmaşıktır. Bellek kapasitesi yeterli gelmiyor.
25. Mesaj : Undefined Line Number (Tanımlanmamış satır numarası)
Anlamı : Program içinde mevcut olmayan bir satır, bir komut veya deyime ilgi verilmiştir. Programınız içindeki satır numaralarını kontrol ediniz ve doğru satır numarası kullanınız.
25. Mesaj : Subscript out of range (indis tanımlanan değerin dışına çıkıyor)
Anlamı : Dizileri kullanırken adres belirten indis değerlerinin dizininin tanımlanan boyutunu aşması halinde oluşur.
26. Mesaj : Duplicate definition (İki kez tanımlama)
Anlamı : Aynı dizi iki DIM deyimleri içinde tanımlanmıştır.
Program, 0 dizi için tesis edilmiş olan 10'luk varsayılan boyuttan sonra bir DIM deyimi ile karşılaştırmıştır.
27. Mesaj : Division by zero (Sıfıra bölme)
Anlamı : Sıfıra bölme işlemi ortaya çıkmıştır. Program çalışmaya devam edeceği için düzeltmeye gerek yoktur.
28. Mesaj : İllegal direct (Geçersiz direct )
Anlamı : Direct durumda (DEF FN gibi) geçersiz olan Direct durum içinde bir deyimi giriş yapmaya çalışmışsınızdır. Bu deyimin bir program satırı parçası olarak girilmesi gerekir.
29. Mesaj : Type mismatch (Tip eşleşmesi)
Anlamı : Sayısal bir değişkene karakter atanması sırasında oluşur.
30. Mesaj : Out of String space (Katar alanı kalmamış)
Anlamı : BASIC belleği bitirinceye kadar dinamik olarak katar alanı ayırır. Bu iletinin anlamı katar değişkenlerinin BASIC'i bellek alanının temizlenmesinden sonra geriye kaln serbest bellek miktarını aşmasına sebep olması demektir.
31. Mesaj : String too long (Katar çok uzun)
Anlamı : 255 karakterden daha uzun bir katar yaratmaya çalışmışsınızdır. Onu daha kısa katarlara bölünüz.
32. Mesaj : String fomula too complex (Katar formülü çok karmaşık)
Anlamı : Hesaplanacak ifade çok uzun veya karmaşık. Bu durumda hesaplama daha küçük bölümlere ayrışmadır.
33. Mesaj : Con't continue (Devam edemez)
Anlamı : Bir hata sebebiyle durmuştur.
Bir ara sırasında değiştirilmiştir.
Mevcut değildir.
Program yüklenmiş olmasına dikkat ediniz ve çalıştırmak için RUN ediniz.
34. Mesaj : RESUME Without ERROR
Anlamı : Resume kullanılmış hata kontrol komutu kullanılmamış.
35. Mesaj : Missing Operand (Eksik İşlem Öğesi)
Anlamı : Hesaplanacak ifadede aritmetik operatör mevcut değildir.
36. Mesaj : Line buffer overflow (Satır ara belleği taşmıştır.)
Anlamı : satır üzerinde birkaç deyim varsa başka satıra kaydırın.
37. Mesaj : Device foult (Sürücü hatası)
Anlamı : Yanlış birim tanımı yapılmıştır.
38. Mesaj : FOR Without NEXT (NEXT'siz FOR)
Anlamı : FOR-NEXT çevriminde NEXT kullanılmamıştır.
Bir NEXT deyimi içerecek şekilde programı düzeltiniz.
39. Mesaj : Out of paper (Kağıt bitmiş)
Anlamı : Yazıcının kağıdının bitmiş olması veya yazıcının çalışmamıştır.
40. Mesaj : Whize without wend (Wend'siz whize)
Anlamı : While deyiminde wend deyimi kullanmaya çalışınız.
41. Mesaj : Field owerlow (Alan taşması)
Anlamı : Doğrudan erişimli bir kütüğün FİELD değişkenlerinin toplam uzunluğu belirtilen kayıt uzunluğundan fazla.
OPEN deyimi ve FİELD deyiminin birbirinin karşılığı olduğuna emin olunuz.
42. Mesaj : Bad file number (Geçersiz kütük numarası)
Anlamı : Kullanılmak istenen kütüğün açılmış olduğuna ve kütük numarasının doğru olarak girilmiş olduğuna emin olunuz. Geçersiz olup olmadığını kontrol ediniz.
43. Mesaj : File not found (Kütük bulunamadı)
Anlamı : Belirtilen bir sürücü içindeki disk üzerinde mevcut olmayan bir kütüğe başvur yapan LOAD, KILL NAME, FILES veya OPEN deyimlerinden bir kullanılmıştır.
44. Mesaj : Bad file mode (Geçersiz kütük durumu)
Anlamı : PUT veya GET deyimini sıralı bir kütük veya kapalı bir kütükle kullanmaya çalışmışsınızdır veya OPEN deyimini İNPUT, OUTPUT, APPEND veya rastgele (RANDOM) yerine bir kütük durumu ile yapmaya çalışmışsızındır.
OPEN deyiminin doğru şekilde girildiğine ve yapıldığına emin olunuz. GET ve PUT bir rastgele kütüğü gerektirir.
45. Mesaj : File alrady open (kütük halen açıktır)
Anlamı : OPEN deyimini düzenli kullanıp kapattıktan sonra KILL komutu kullanılır.
46. Mesaj : Device I/O Error (Cihaz I/O hatası)
Anlamı : Cihazın I/O çalışmasında meydana gelen bir hatadır. DOS kendisini bu hatadan kurtaramaz.
47. Mesaj : Disk not ready (Disk hazır değil)
Anlamı : Disket sürücüsü kapısı açıktır, kapatılmalıdır.
48. Mesaj : Path not found (yol bulunmamıştır)
Anlamı : Bir OPEN, MKDIR, CHDIR veya RMDIR çalışması sırasında DOS belirtilen tarz da yolu bulamamıştır. Yani; belirtilen PATH bulunamadı.

sorunun hangisine uyuyorsa arkadaşım,çözebilirsin umarım.

İtacHi_
29-12-2006, 20:46   |  #3  
İtacHi_ avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
1,894 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2006

bir cd yazarken kullanılabilecek en iyi program nerodur bence nero en sağlıklısı frelaxtrink ve ultra buffer denilen koruma yöntemleri var o yüzden nero yu kullanmanı öneririm.

amedun_ziya
30-12-2006, 01:56   |  #4  
amedun_ziya avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
442 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2006
BOOMFUNKMCS
MS-DOS HATA MESAJLARI
Yazıcı, disk disket sürücüsü gibi donanıma bilgi giriş çıkışlarda verilen hata mesajları ve bizim hataya vermemiz gereken karşılıklar anlatılmıştır.
Herhangi bir hata mesajında;
A (ABORT) tuşuna basarsanız sistem programı iptal eder.
R tuşuna basarsanız işlem tekrarlanır.
F tuşuna basarsanız sistem hatayı atlar ve programa devam eder.
F tuşuna basarsanız işlem sona erer. (İşlem yapılan sürücü adı sorularak) DOS'a dönülür.
1. Mesaj : Non-System disk or disk error
Replace and dtrike any key when ready
Anlamı : Sürücüde bulunan diskette bilgisayara işletim sistemini yükleyen programları yok.
2. Mesaj : Genreal filure error reading drive A/B
Abort, Retry, Ignore, Fail
Anlamı : Sürücüde takılı disket formatsız veya sürücüye uyumsuz
3. Mesaj : Write fault error writing device PRN
Abort, Retry, Ignore, Fail
Anlamı : Yazıcı kapalı
4. Mesaj : Disk boot failure
Anlamı : Disk işletim sistemini okuyamıyor.
5. Mesaj : Directory already exısts
Anlamı : MD komutuyla yeni directory açılmak isteniyor. Ancak bu isimde directory var.
6. Mesaj : Disk fuul (disket dolu)
Anlamı : Disk veya disket tamamen dolu
7. Mesaj : Error in EXE file
Anlamı : Makine diline çevrilmiş programda hata var.
8. Mesaj : Warning ! Diskette is out of sequence
Replace then diskette or continue
Strike any key when ready
Anlamı : Restore.COM komutu kullanıldığında sürücüye takılan disketler sıra takip etmedi.
9. Mesaj : İnvalid directory
Anlamı : Geçersiz direktory
10. Mesaj : İncorrect DOS versiyon
Anlamı : Sistemde yüklü DOS versiyonunu kullanınız.
11. Mesaj : Format failure
Anlamı : Formatlama işlemi hatalı
12. Mesaj : İnvalid drive specification
Anlamı : İstenilen sürücü adı geçersiz.
13. Mesaj : Program too big to fit in memory
Anlamı : Yazılan program hacmi ana belleği aşıyor.
14. Mesaj : File not found
Anlamı : Dosya bulunamadı.
15. Mesaj : İnvalid parameter
Anlamı : Geçersiz parametre
16. Mesaj : Too many parameters
Anlamı : Karmaşık parametre kullanıldı.
17. Mesaj : Write protect error
Anlamı : Disket korumaya alınmış.
18. Mesaj : Next without for (forsuz next)
Anlamı : For-Next çevriminde FOR deyimi kullanmamıştır. Program NEXT deyiminin eşleşeceği bir FOR deyimine sahip olacak şekilde düzeltilmesi gerekir.
19. Mesaj : Syntak error (Söz dizimi hatası)
Anlamı : Yazılan bir programda yazılımların düzensiz yazıldığı halde hata verir.
20. Mesaj : Return without gosub (Gosub'suz return)
Anlamı : Alt program GOSUB kullanılmadan çalışmıştır. Programın alt program içine girmesini bir STOP veya END deyimi bırakmak suretiyle önlemelisiniz.
21. Mesaj : Out of Data (Verinin dışında)
Anlamı : Bir READ deyimi DATA deyimleri içindeki verilerden daha fazlasını okumaya çalışmaktadır.
DATA deyimleri içinde programdaki bütün READ deyimleri için yeteri kadar değişmezler olacak şekilde programınızı düzeltiniz.
22. Mesaj : İllegal Function Call (Geçersiz İşlev Çağrısı)
Anlamı : Sayısal veya d.k. fonksiyonlarda görülen negatif parametre dışına taşma veya aşırı büyüklükteki bir alt simge.
* SQR fonksiyonunda negatif bir parametre kullanılmış
* GET veya PUT (file) üzerinde eksi bir kayıt numarası
* Bir işleve veya deyime uygun olmayan parametre
* Korunmuş bir BASIC programını listelemeye veya kayıt etmeye çalışmak.
* Mevcut olmayan satır numaralarını yok etmeye çalışmak.
* LOG fonksiyonunda sıfır veya negatif bir parametre kullanılmış.
23. Mesaj : Overflow (Taşma)
Anlamı : Hesaplanan sayı BASIC sınırlarını aşmış.
24. Mesaj : Out of Memory (Belleğin dışında)
Anlamı : Program çok büyüktür. Döngüler, alt programlar çok fazla ve ifadeler çok karmaşıktır. Bellek kapasitesi yeterli gelmiyor.
25. Mesaj : Undefined Line Number (Tanımlanmamış satır numarası)
Anlamı : Program içinde mevcut olmayan bir satır, bir komut veya deyime ilgi verilmiştir. Programınız içindeki satır numaralarını kontrol ediniz ve doğru satır numarası kullanınız.
25. Mesaj : Subscript out of range (indis tanımlanan değerin dışına çıkıyor)
Anlamı : Dizileri kullanırken adres belirten indis değerlerinin dizininin tanımlanan boyutunu aşması halinde oluşur.
26. Mesaj : Duplicate definition (İki kez tanımlama)
Anlamı : Aynı dizi iki DIM deyimleri içinde tanımlanmıştır.
Program, 0 dizi için tesis edilmiş olan 10'luk varsayılan boyuttan sonra bir DIM deyimi ile karşılaştırmıştır.
27. Mesaj : Division by zero (Sıfıra bölme)
Anlamı : Sıfıra bölme işlemi ortaya çıkmıştır. Program çalışmaya devam edeceği için düzeltmeye gerek yoktur.
28. Mesaj : İllegal direct (Geçersiz direct )
Anlamı : Direct durumda (DEF FN gibi) geçersiz olan Direct durum içinde bir deyimi giriş yapmaya çalışmışsınızdır. Bu deyimin bir program satırı parçası olarak girilmesi gerekir.
29. Mesaj : Type mismatch (Tip eşleşmesi)
Anlamı : Sayısal bir değişkene karakter atanması sırasında oluşur.
30. Mesaj : Out of String space (Katar alanı kalmamış)
Anlamı : BASIC belleği bitirinceye kadar dinamik olarak katar alanı ayırır. Bu iletinin anlamı katar değişkenlerinin BASIC'i bellek alanının temizlenmesinden sonra geriye kaln serbest bellek miktarını aşmasına sebep olması demektir.
31. Mesaj : String too long (Katar çok uzun)
Anlamı : 255 karakterden daha uzun bir katar yaratmaya çalışmışsınızdır. Onu daha kısa katarlara bölünüz.
32. Mesaj : String fomula too complex (Katar formülü çok karmaşık)
Anlamı : Hesaplanacak ifade çok uzun veya karmaşık. Bu durumda hesaplama daha küçük bölümlere ayrışmadır.
33. Mesaj : Con't continue (Devam edemez)
Anlamı : Bir hata sebebiyle durmuştur.
Bir ara sırasında değiştirilmiştir.
Mevcut değildir.
Program yüklenmiş olmasına dikkat ediniz ve çalıştırmak için RUN ediniz.
34. Mesaj : RESUME Without ERROR
Anlamı : Resume kullanılmış hata kontrol komutu kullanılmamış.
35. Mesaj : Missing Operand (Eksik İşlem Öğesi)
Anlamı : Hesaplanacak ifadede aritmetik operatör mevcut değildir.
36. Mesaj : Line buffer overflow (Satır ara belleği taşmıştır.)
Anlamı : satır üzerinde birkaç deyim varsa başka satıra kaydırın.
37. Mesaj : Device foult (Sürücü hatası)
Anlamı : Yanlış birim tanımı yapılmıştır.
38. Mesaj : FOR Without NEXT (NEXT'siz FOR)
Anlamı : FOR-NEXT çevriminde NEXT kullanılmamıştır.
Bir NEXT deyimi içerecek şekilde programı düzeltiniz.
39. Mesaj : Out of paper (Kağıt bitmiş)
Anlamı : Yazıcının kağıdının bitmiş olması veya yazıcının çalışmamıştır.
40. Mesaj : Whize without wend (Wend'siz whize)
Anlamı : While deyiminde wend deyimi kullanmaya çalışınız.
41. Mesaj : Field owerlow (Alan taşması)
Anlamı : Doğrudan erişimli bir kütüğün FİELD değişkenlerinin toplam uzunluğu belirtilen kayıt uzunluğundan fazla.
OPEN deyimi ve FİELD deyiminin birbirinin karşılığı olduğuna emin olunuz.
42. Mesaj : Bad file number (Geçersiz kütük numarası)
Anlamı : Kullanılmak istenen kütüğün açılmış olduğuna ve kütük numarasının doğru olarak girilmiş olduğuna emin olunuz. Geçersiz olup olmadığını kontrol ediniz.
43. Mesaj : File not found (Kütük bulunamadı)
Anlamı : Belirtilen bir sürücü içindeki disk üzerinde mevcut olmayan bir kütüğe başvur yapan LOAD, KILL NAME, FILES veya OPEN deyimlerinden bir kullanılmıştır.
44. Mesaj : Bad file mode (Geçersiz kütük durumu)
Anlamı : PUT veya GET deyimini sıralı bir kütük veya kapalı bir kütükle kullanmaya çalışmışsınızdır veya OPEN deyimini İNPUT, OUTPUT, APPEND veya rastgele (RANDOM) yerine bir kütük durumu ile yapmaya çalışmışsızındır.
OPEN deyiminin doğru şekilde girildiğine ve yapıldığına emin olunuz. GET ve PUT bir rastgele kütüğü gerektirir.
45. Mesaj : File alrady open (kütük halen açıktır)
Anlamı : OPEN deyimini düzenli kullanıp kapattıktan sonra KILL komutu kullanılır.
46. Mesaj : Device I/O Error (Cihaz I/O hatası)
Anlamı : Cihazın I/O çalışmasında meydana gelen bir hatadır. DOS kendisini bu hatadan kurtaramaz.
47. Mesaj : Disk not ready (Disk hazır değil)
Anlamı : Disket sürücüsü kapısı açıktır, kapatılmalıdır.
48. Mesaj : Path not found (yol bulunmamıştır)
Anlamı : Bir OPEN, MKDIR, CHDIR veya RMDIR çalışması sırasında DOS belirtilen tarz da yolu bulamamıştır. Yani; belirtilen PATH bulunamadı.

sorunun hangisine uyuyorsa arkadaşım,çözebilirsin umarım.

amedun_ziya
30-12-2006, 01:57   |  #5  
amedun_ziya avatarı
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
442 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2006
BOOMFUNKMCS
MS-DOS HATA MESAJLARI
Yazıcı, disk disket sürücüsü gibi donanıma bilgi giriş çıkışlarda verilen hata mesajları ve bizim hataya vermemiz gereken karşılıklar anlatılmıştır.
Herhangi bir hata mesajında;
A (ABORT) tuşuna basarsanız sistem programı iptal eder.
R tuşuna basarsanız işlem tekrarlanır.
F tuşuna basarsanız sistem hatayı atlar ve programa devam eder.
F tuşuna basarsanız işlem sona erer. (İşlem yapılan sürücü adı sorularak) DOS'a dönülür.
1. Mesaj : Non-System disk or disk error
Replace and dtrike any key when ready
Anlamı : Sürücüde bulunan diskette bilgisayara işletim sistemini yükleyen programları yok.
2. Mesaj : Genreal filure error reading drive A/B
Abort, Retry, Ignore, Fail
Anlamı : Sürücüde takılı disket formatsız veya sürücüye uyumsuz
3. Mesaj : Write fault error writing device PRN
Abort, Retry, Ignore, Fail
Anlamı : Yazıcı kapalı
4. Mesaj : Disk boot failure
Anlamı : Disk işletim sistemini okuyamıyor.
5. Mesaj : Directory already exısts
Anlamı : MD komutuyla yeni directory açılmak isteniyor. Ancak bu isimde directory var.
6. Mesaj : Disk fuul (disket dolu)
Anlamı : Disk veya disket tamamen dolu
7. Mesaj : Error in EXE file
Anlamı : Makine diline çevrilmiş programda hata var.
8. Mesaj : Warning ! Diskette is out of sequence
Replace then diskette or continue
Strike any key when ready
Anlamı : Restore.COM komutu kullanıldığında sürücüye takılan disketler sıra takip etmedi.
9. Mesaj : İnvalid directory
Anlamı : Geçersiz direktory
10. Mesaj : İncorrect DOS versiyon
Anlamı : Sistemde yüklü DOS versiyonunu kullanınız.
11. Mesaj : Format failure
Anlamı : Formatlama işlemi hatalı
12. Mesaj : İnvalid drive specification
Anlamı : İstenilen sürücü adı geçersiz.
13. Mesaj : Program too big to fit in memory
Anlamı : Yazılan program hacmi ana belleği aşıyor.
14. Mesaj : File not found
Anlamı : Dosya bulunamadı.
15. Mesaj : İnvalid parameter
Anlamı : Geçersiz parametre
16. Mesaj : Too many parameters
Anlamı : Karmaşık parametre kullanıldı.
17. Mesaj : Write protect error
Anlamı : Disket korumaya alınmış.
18. Mesaj : Next without for (forsuz next)
Anlamı : For-Next çevriminde FOR deyimi kullanmamıştır. Program NEXT deyiminin eşleşeceği bir FOR deyimine sahip olacak şekilde düzeltilmesi gerekir.
19. Mesaj : Syntak error (Söz dizimi hatası)
Anlamı : Yazılan bir programda yazılımların düzensiz yazıldığı halde hata verir.
20. Mesaj : Return without gosub (Gosub'suz return)
Anlamı : Alt program GOSUB kullanılmadan çalışmıştır. Programın alt program içine girmesini bir STOP veya END deyimi bırakmak suretiyle önlemelisiniz.
21. Mesaj : Out of Data (Verinin dışında)
Anlamı : Bir READ deyimi DATA deyimleri içindeki verilerden daha fazlasını okumaya çalışmaktadır.
DATA deyimleri içinde programdaki bütün READ deyimleri için yeteri kadar değişmezler olacak şekilde programınızı düzeltiniz.
22. Mesaj : İllegal Function Call (Geçersiz İşlev Çağrısı)
Anlamı : Sayısal veya d.k. fonksiyonlarda görülen negatif parametre dışına taşma veya aşırı büyüklükteki bir alt simge.
* SQR fonksiyonunda negatif bir parametre kullanılmış
* GET veya PUT (file) üzerinde eksi bir kayıt numarası
* Bir işleve veya deyime uygun olmayan parametre
* Korunmuş bir BASIC programını listelemeye veya kayıt etmeye çalışmak.
* Mevcut olmayan satır numaralarını yok etmeye çalışmak.
* LOG fonksiyonunda sıfır veya negatif bir parametre kullanılmış.
23. Mesaj : Overflow (Taşma)
Anlamı : Hesaplanan sayı BASIC sınırlarını aşmış.
24. Mesaj : Out of Memory (Belleğin dışında)
Anlamı : Program çok büyüktür. Döngüler, alt programlar çok fazla ve ifadeler çok karmaşıktır. Bellek kapasitesi yeterli gelmiyor.
25. Mesaj : Undefined Line Number (Tanımlanmamış satır numarası)
Anlamı : Program içinde mevcut olmayan bir satır, bir komut veya deyime ilgi verilmiştir. Programınız içindeki satır numaralarını kontrol ediniz ve doğru satır numarası kullanınız.
25. Mesaj : Subscript out of range (indis tanımlanan değerin dışına çıkıyor)
Anlamı : Dizileri kullanırken adres belirten indis değerlerinin dizininin tanımlanan boyutunu aşması halinde oluşur.
26. Mesaj : Duplicate definition (İki kez tanımlama)
Anlamı : Aynı dizi iki DIM deyimleri içinde tanımlanmıştır.
Program, 0 dizi için tesis edilmiş olan 10'luk varsayılan boyuttan sonra bir DIM deyimi ile karşılaştırmıştır.
27. Mesaj : Division by zero (Sıfıra bölme)
Anlamı : Sıfıra bölme işlemi ortaya çıkmıştır. Program çalışmaya devam edeceği için düzeltmeye gerek yoktur.
28. Mesaj : İllegal direct (Geçersiz direct )
Anlamı : Direct durumda (DEF FN gibi) geçersiz olan Direct durum içinde bir deyimi giriş yapmaya çalışmışsınızdır. Bu deyimin bir program satırı parçası olarak girilmesi gerekir.
29. Mesaj : Type mismatch (Tip eşleşmesi)
Anlamı : Sayısal bir değişkene karakter atanması sırasında oluşur.
30. Mesaj : Out of String space (Katar alanı kalmamış)
Anlamı : BASIC belleği bitirinceye kadar dinamik olarak katar alanı ayırır. Bu iletinin anlamı katar değişkenlerinin BASIC'i bellek alanının temizlenmesinden sonra geriye kaln serbest bellek miktarını aşmasına sebep olması demektir.
31. Mesaj : String too long (Katar çok uzun)
Anlamı : 255 karakterden daha uzun bir katar yaratmaya çalışmışsınızdır. Onu daha kısa katarlara bölünüz.
32. Mesaj : String fomula too complex (Katar formülü çok karmaşık)
Anlamı : Hesaplanacak ifade çok uzun veya karmaşık. Bu durumda hesaplama daha küçük bölümlere ayrışmadır.
33. Mesaj : Con't continue (Devam edemez)
Anlamı : Bir hata sebebiyle durmuştur.
Bir ara sırasında değiştirilmiştir.
Mevcut değildir.
Program yüklenmiş olmasına dikkat ediniz ve çalıştırmak için RUN ediniz.
34. Mesaj : RESUME Without ERROR
Anlamı : Resume kullanılmış hata kontrol komutu kullanılmamış.
35. Mesaj : Missing Operand (Eksik İşlem Öğesi)
Anlamı : Hesaplanacak ifadede aritmetik operatör mevcut değildir.
36. Mesaj : Line buffer overflow (Satır ara belleği taşmıştır.)
Anlamı : satır üzerinde birkaç deyim varsa başka satıra kaydırın.
37. Mesaj : Device foult (Sürücü hatası)
Anlamı : Yanlış birim tanımı yapılmıştır.
38. Mesaj : FOR Without NEXT (NEXT'siz FOR)
Anlamı : FOR-NEXT çevriminde NEXT kullanılmamıştır.
Bir NEXT deyimi içerecek şekilde programı düzeltiniz.
39. Mesaj : Out of paper (Kağıt bitmiş)
Anlamı : Yazıcının kağıdının bitmiş olması veya yazıcının çalışmamıştır.
40. Mesaj : Whize without wend (Wend'siz whize)
Anlamı : While deyiminde wend deyimi kullanmaya çalışınız.
41. Mesaj : Field owerlow (Alan taşması)
Anlamı : Doğrudan erişimli bir kütüğün FİELD değişkenlerinin toplam uzunluğu belirtilen kayıt uzunluğundan fazla.
OPEN deyimi ve FİELD deyiminin birbirinin karşılığı olduğuna emin olunuz.
42. Mesaj : Bad file number (Geçersiz kütük numarası)
Anlamı : Kullanılmak istenen kütüğün açılmış olduğuna ve kütük numarasının doğru olarak girilmiş olduğuna emin olunuz. Geçersiz olup olmadığını kontrol ediniz.
43. Mesaj : File not found (Kütük bulunamadı)
Anlamı : Belirtilen bir sürücü içindeki disk üzerinde mevcut olmayan bir kütüğe başvur yapan LOAD, KILL NAME, FILES veya OPEN deyimlerinden bir kullanılmıştır.
44. Mesaj : Bad file mode (Geçersiz kütük durumu)
Anlamı : PUT veya GET deyimini sıralı bir kütük veya kapalı bir kütükle kullanmaya çalışmışsınızdır veya OPEN deyimini İNPUT, OUTPUT, APPEND veya rastgele (RANDOM) yerine bir kütük durumu ile yapmaya çalışmışsızındır.
OPEN deyiminin doğru şekilde girildiğine ve yapıldığına emin olunuz. GET ve PUT bir rastgele kütüğü gerektirir.
45. Mesaj : File alrady open (kütük halen açıktır)
Anlamı : OPEN deyimini düzenli kullanıp kapattıktan sonra KILL komutu kullanılır.
46. Mesaj : Device I/O Error (Cihaz I/O hatası)
Anlamı : Cihazın I/O çalışmasında meydana gelen bir hatadır. DOS kendisini bu hatadan kurtaramaz.
47. Mesaj : Disk not ready (Disk hazır değil)
Anlamı : Disket sürücüsü kapısı açıktır, kapatılmalıdır.
48. Mesaj : Path not found (yol bulunmamıştır)
Anlamı : Bir OPEN, MKDIR, CHDIR veya RMDIR çalışması sırasında DOS belirtilen tarz da yolu bulamamıştır. Yani; belirtilen PATH bulunamadı.

sorunun hangisine uyuyorsa arkadaşım,çözebilirsin umarım.