İleri C# Eğitimi

TOmarr
20-08-2013, 22:59   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 1
18 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2013

http://www.btakademi.com/egitim/ ... sharp__uygulamalari

Eğitim İçeriği

1- Application Domain ve Assembly Kavramı
Bu bölümde .NET proseslerinin ne şekilde birbirinden izole edildiği, application domain ve assembly konuları ele alınmaktadır. Assembly yapısı, metadata yapısı, GAC(Global Assembly Cache) ele alınmaktadır.

2- Reflection.Emit ve Code Generation Mantığı
Bu bölümde .NET altyapısının çalışma zamanında kod üretme, derleme ve çalıştırma prosesleri incelenmektedir. Özellikle dinamik altyapıların hazırlanması ve dinamik iş kurallarının uygulamaları adaptasyonu ele alınmaktadır.

3- Serialization & Deserialization Kütüphanesi
.NET içerisinde bulunan en önemli kütüphanelerden biri olan Serialization, uygulamaların daha esnek olmasını sağlamaktadır.  WCF, Remoting, Web Servisleri gibi bir çok önemli yapıda kullanılan yapının, kullanım ve genişleyebilirlik özellikleri detaylı olarak ele alınmaktadır.

4- .NET ile Multithread Uygulamalar Geliştirme
Enterprise uygulamaların vageçilmez mimarilerinde kullanılan Thread mekanizması detaylı olarak ele alınmaktadır. Thread'lerin senkronizasyonunda kullanılan Monitor, Lock, Semaphore gibi alt konular incelenmektedir. Ayrıca ortak kullanılan kaynakların Thread'ler tarafından güvenli kullanımını (thread-safety,ThreadPool, MTA, STA) sağlayacak teknikler(interlocked, double-check) incelenmektedir.

5- Paralel Programlama Eklentileri ve PLINQ
.NET 4.0 ile birlikte gelen paralel programlama eklentileri (koleksiyonlar, paralel sınıfları,task sınıfı) detaylı olarak ele alınmaktadır. Özellikle yoğun veriler üzerinde paralel işlemler yapıldığında Thread mantığı eksik kalmaktadır. Paralel eklentiler bu boşluğu doldurmaktadır.
  
6- Crytography Kütüphanesi
Verilerin güvenli bir şekilde taşımayı sağlayan simetrik şifreleme algoritmaları , veri doğrulaması sağlayan Hash algoritmaları ve SSL, Dijital imza gibi platformlarda kullanılan asimetrik şifreleme algoritmaları incelenmektedir.

7- .NET 4.0 DLR (Dynamic Language Runtime)
.NET CLR üzerine .NET 4.0 ile birlikte gelen DLR katmanının detayları ele alınmaktadır. Projeler için özel dinamik nesne geliştirme, diğer dinamik dillerle entegrasyon gibi alt konular da bölüm içerisinde işlenmektedir.

8- İleri Veri Erişim Konuları
.NET'in en önemli kütüphanesi olan ADO.NET'in ileri konuları ele alınmaktadır. Concurrency Modelling, Transaction, Distributed Transaction ve Isolation Level konuları detaylı olarak işlenmektedir.

9- Reflection Mimarisi
Günümüzde bir çok modern mimarinin temelini oluşturan plugin tabanlı programlama yapılmasını sağlayan Reflection mimarisi detaylı olarak ele alınmaktadır. Assembly'lerin dinamik olarak yüklenmesi, çalışma zamanında nesne yaratılması, dinamik metot çağrımı ve Type yapısı işlenmektedir.

10- Attribute Kullanımı ve Tanımı
Kodların bildirimsel bir şekilde ek bilgilerle donatılmasını ve bu bilgilerin Reflection sınıfları tarafından yorumlanarak anlamlandırılması ele alınmaktadır. Örnek olarak Attribute kullanarak bir ORM'nin tasarımı temel düzeyde incelenecektir.

11- Plugin Tabanlı Uygulama Geliştirme
Reflection, Attribute'ler, Assembly ve Type yapıları kullanılarak bir uygulamayı Plugin tabanlı olarak nasıl geliştirilebileceği anlatılmaktadır. Plugin Tabanlı uygulamalar sayesinde, ana uygulamanın kaynak kodlarına müdahale etmeden zaman içerisinde yazılıma yeni modüllerin yada özelliklerin eklenmesi sağlanmaktadır. Bu tarz bir uygulamanın geliştirilmesi derinlemesine incelenecektir.

Koding
08-10-2013, 14:11   |  #2  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 1
19 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2013

Temelde bunla http://www.btakademi.com/egitim/ ... taminda_programlama başlamadan o aşamaya geçmek olmayabilir. Temeli attıktan sonra öğrenci  buna http://www.btakademi.com/egitim/ ... asp_net_programlama ve senin dediğine geçebilir.

Koding
07-12-2013, 19:47   |  #3  
Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 1
19 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Nis 2013

İlgilenen varsa acele etsin kaçırmasın 9 aralıkta yeniden