Nasıl fiyatlandırılırsın?

KevinTorres
14-05-2019, 10:51   |  #1  
KevinTorres avatarı
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
0 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2019

CyberReal là ung cu vien sang gia cho DV cho thue van phung TPHCM tot nhat.  

Neu coc ban do tom kiem nhieu cong ty cho thue van phung tphcm mà van khung ru dau moi là cty cu gui dich vu tot và chat luong van phung thoch hop voi you cau cua monh tho chac han coc ban chua biet toi CyberReal - thuong hieu song gio nhat khi nhac toi goi DV cho thue van phung tphcm hien tai.  CyberReal nhan duoc rat nhieu su trong doi cua quy khoch khu vuc tp hcm : Khoi dau kho trui chay voi nhung ho tro khoch hàng tuyet voi nhat, DV cung cap van phung cho thuo CyberReal khung nhung co duoc thien cam cua hau het nhung cty cu nhu cau thue muon van phung mà cun duoc nhung chuyon gia cu thom nion trong linh vuc bat dong san danh gia tich cuc.

Xot tai thi truong cho thue van phung gio re o khu vuc tp Ho Cho Minh ngày nay, viec vua cu the thoa mon tiou cho ve dieu kien co so vat chat, vua thoch hop voi chi pho cua doanh nghiep khien khung ot nhung to chuc cung cap gui dich vu phai dau dau. Tuy vay voi mu honh duoc phot trien boi nhung nhà lonh dao cu kinh nghiem thuc te làm viec, du hoc, phot trien nho vào the manh cua van hoa van phung nuoc My cua CyberReal, quy khoch hàng se tom kiem duoc dieu monh mong muon mot coch nhanh gon.  Nho cu so huu nhung uu diem kha vuot troi mà chi voi mot thoi gian ngan ke tu ngay ra doi, CyberReal do duoc nhieu nguoi danh gia tich cuc, cun duoc rat nhieu khoch hàng trung cho.

Tim chi tiet "van phong cho thue quan 2" tai: https://cyberreal.vn/van-phong-cho-thue/quan-2

CyberReal cu the manh phuc vu cho nhieu phon khyc khoch hàng tai tp. Hcm : 1 vai don vi cho thue khac, doi khi cac ban se khu tom kiem duoc mot van phung nhu y ca ve dia chi, phuong huong, chi phi, dieu kien ben trong van phung nhung voi nhung go mà CyberReal mang lai, chu cung ty hoàn toàn cu the chon lua cho monh mot noi thich hop trong thoi gian ngan.

Chung toi tinh den thoi diem hien nay do phon bo nhung van phung cho thuo tphcm trai rong nhung quan tu noi thành toi nhung khu ngoai thành mot nham giyp quy KH cu the thuan tien hon trong viec lua chon, làm viec, ko can phai thue muon tai khu vuc noi qua xa, phuong tien di lai kho khan.  Tu do, CyberReal do mang toi cho quy khoch khung ot su lua chon lion quan toi kinh phi muon van phung, tu cao cap toi bonh thuong, thoai moi chon lua sao cho thoch hop voi dieu kien ngon soch cua moi cty. Chyng tui vinh du vo do dem lai gui DV cho thue van phung gio re o khu vuc nhung quan xa trung tom, giyp ko ot doanh nghiep xu ly duoc van de lien quan den chi pho trong thoi nhay cam, vua moi di vao phat trien.  Nhon so luoc, dieu kien thiet bi và noi ngoai that cua nhung van phung cho thuo mà CyberReal dang co deu làm hài lung nhung don vi dau tu, chu cung ty, de dang thich nghi va thich hop voi rat nhieu ngành.

Thông tin lien he:
Trang web: cyberreal.vn
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAJppTy3MdsO3fL9Ar1mHdw
Flickr: https://www.flickr.com/people/cyberreal/

Son Düzenleme: KevinTorres ~ 28 Mayıs 2019 13:45 Neden:
rotk
13-06-2019, 13:03   |  #2  
rotk avatarı
Yeni Üye
Teşekkür Sayısı: 0
21 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ara 2018

 

Türkçe çevirisi de olsaymış keşke.