net framework hatasi alıyorum.

HPQ-User
20-07-2011, 17:34   |  #1  
OP CHIP Online
Teşekkür Sayısı: 27
30,997 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Mar 2007

 

Sezgin TAŞKIN sormuş:
ben vb.net te bir program yazdım form bölümüne gelince net framework hata veriyor.hata kodunu aşağıya yazıyorum.ney yapmam lazım?

Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

************** Özel Durum Metni **************
System.InvalidOperationException: Form oluşturulurken bir hata oluştu. Ayrıntılar için Exception.InnerException'a bakın. Form oluşturulurken bir hata oluştu. Ayrıntılar için Exception.InnerException'a bakın. Hata: 'ADODB, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. ---< System.IO.FileNotFoundException: 'ADODB, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' dosyasını veya derlemesini ya da bağımlılıklarından birini yükleyemedi. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor.
Dosya adı: 'ADODB, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a'
   konum: cariv1._0.Form5..ctor()

UYR: Derleme bağlama günlük kaydı kapatıldı.
Derleme bağlama hatası günlük kayını etkinleştirmek için, [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) kayıt defteri değerini 1 olarak ayarlayın.
Not: Derleme bağlama hatası günlük kaydıyla ilişkili bazı performans cezası vardır.
Bu özelliği kapatmak için [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] kayıt defteri değerini kaldırın.

   --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
   konum: cariv1._0.My.MyProject.MyForms.Create__Instance__[T](T Instance) 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb içinde: satır 190
   konum: cariv1._0.My.MyProject.MyForms.get_Form5()
   konum: cariv1._0.form2.CariEkleToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e) C:\Documents and Settings\Pc\Belgelerim\Visual Studio 2008\Projects\cariv1.0\cariv1.0\Form2.vb içinde: satır 10
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
   konum: System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Yüklü Derlemeler **************
mscorlib
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
cariv1.0
    Derleme Sürümü: 1.0.0.0
    Win32 Sürümü: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/SezginCariV1.0/cariv1.0.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
    Derleme Sürümü: 8.0.0.0
    Win32 Sürümü: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
AxInterop.ShockwaveFlashObjects
    Derleme Sürümü: 1.0.0.0
    Win32 Sürümü: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/SezginCariV1.0/AxInterop.ShockwaveFlashObjects.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Interop.ShockwaveFlashObjects
    Derleme Sürümü: 1.0.0.0
    Win32 Sürümü: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/SezginCariV1.0/Interop.ShockwaveFlashObjects.DLL
----------------------------------------
Accessibility
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Derleme Sürümü: 2.0.0.0
    Win32 Sürümü: 2.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic.resources
    Derleme Sürümü: 8.0.0.0
    Win32 Sürümü: 8.0.50727.1433 (REDBITS.050727-1400)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/8.0.0.0_tr_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT Hata Ayıklama **************
JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
olmalıdır.

Örneğin:

>configuration<
    >system.windows.forms jitDebugging="true" /<
>/configuration<

JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.

Soru Türü: Yazılım
İşletim Sistemi: Windows XP
Sistem Özellikleri:
İntel 3.40 Dual Core İşlemci
Asus P5LD2SE anakart
Asus Hd5760 Ekran Kartı

İnternet Tarayıcı: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30