"Twitter yasağı ifade özgürlüğüne aykırıdır"

CHIP Online
23-03-2014, 00:01   |  #1  
CHIP Online avatarı
OP www.chip.com.tr
Teşekkür Sayısı: 26
36,771 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Oca 2004

Bilişim Sanayicileri Derneği, Twitter'a erişimin engellenmesini böyle değerlendirdi!

Okumak için: https://www.chip.com.tr/haber/twi ... ykiridir_46130.html

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)  Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesinin toplumun ve Internet ekonomisinin gelişiminin önünde bir engel ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu belirterek bir açıklama yaptı. Açıklamanın tam metinini sizlerle paylaşıyoruz:

"Çağımız, bilginin özgürce üretilip paylaşıldığı, bu temel gerçeklik bazında toplumsal ve siyasal ilişkilerin etkilendiği bir çağdır. Internetin çok önemli rol oynadığı bilişim ekonomisi de çağımızın en büyük ekonomik sektörlerinden birisidir.

Geçtiğimiz 10 yılda haber alma ve haber yayma faaliyeti Twitter'ın da dahil olduğu sosyal paylaşım platformları aracılığıyla biçim değiştirmiş, milyonlarca kişinin karşılıklı etkileşimine dayanan yeni bir iletişim dönemi başlamıştır.

Bilginin özgürce paylaşılmasını sağlayan Twitter'a erişimin engellenmesi, Türkiye gibi, dışa açık bir büyüme ve demokratik bir hukuk devletine sahip olma iddiasındaki ülkemiz için de olumsuz bir gerekçedir.

"Twitter'ın yasaklanması" toplumsal gelişimin önünde bir engel olmanın yanı sıra, hukuki olarak da çok önemli sakıncalar içermektedir.   5651 Sayılı İnternet Kanununda yapılan son değişiklikler ile  artık sitelerin tamamının kapatılmayacağı, mahkeme kararı ile belirlenen "hukuka aykırı" içeriğin kaldırılmasının  URL temelli engellemeyle sağlanacağı belirtilmiştir. URL temelli engelleme yapılmadan Twitter'a erişimin tamamen engellenmesi, 5651 sayılı mevcut kanuna da aykırı bir durumdur. Ancak mahkeme kararı ile belirlenebilecek "hukuka aykırı içeriğin" URL bazlı engellenmesi yerine, tüm sitenin kapatılarak diğer içeriklerin de engellenmesi hukukun evrensel prensibi olan "Ölçülülük Prensibine" de aykırıdır.

Ayrıca, ülke sınırlarında faaliyet göstermeyen bir şirkete mahkeme kararlarının ne şekilde uygulanacağı Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde açıkça belirtilmiştir.Twitter'a erişimin engellenmesi Avrupa Birliği müktesebatına uyum yönünde hukuki taahhütü olan bir ülke için tasvip edilemez bir uygulamadır.

Internet özgürlüğü sadece hukuki açıdan değil aynı zamanda ülkemizin geleceği ve ekonomisi açısından da çok değerlidir. Ülkemizin 2023'de Dünya'nın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefini tutturabilmesi, ekonomik büyümenin itici gücü olduğuna inandığımız bilgi iletişim teknolojileri ve Internet sektörünün sağlıklı ve özgür gelişimi ile mümkün olacaktır."

Tüm Konu: "Twitter yasağı ifade özgürlüğüne aykırıdır"

Kaynak: www.chip.com.tr