virüs veya spyware olabilir mi?

lolomolo
19-10-2008, 20:35   |  #1  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
7 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

 

daha önceden indirdiğim objeckdock programını deneme amacıya kurdum ama başıma sıkıntı geldi. programın kendi sorunlu değildi aslında sanırım ben güvenli olmayan bir yerden indirmiştim. aynı bilgisayarı iş içine kullanıyorum o yüzden malware e izin veremem.
bir iki tanesini ben temizledim. sistemimi kaspersky internet security 2009, adaware ve spybot s&d ile taradım. bulduklarımı sildim ve son olarak eğer fırsat bulursanız incelemeniz ve bana akıl vermeniz için sizlere hijackthis log dosyasını gönderiyorum.

yardım edebilirseniz çok memnun olurum herkese kolay gelsin.  güzel günler dilerim.
not: inşallah forum kurallarını bozan bir hata yapmamışımdır.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:36:44, on 19.10.2008
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18241)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\Utilities\VolControl.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynToshiba.exe
C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program Files\Bret Taylor\Stickies\Stickies.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
E:\Admin belge\Karşıdan Yüklenenler\crap-dump\HiJackThis.exe
C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Oturum Açma Yardım Aracı - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Cooliris Plug-In for Internet Explorer - {EAEE5C74-6D0D-4aca-9232-0DA4A7B866BA} - C:\Program Files\PicLensIE\cooliris.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [TPwrMain] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HSON] %ProgramFiles%\TOSHIBA\TBS\HSON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TOSHIBA Volume Indicator] "C:\Program Files\Toshiba\Utilities\VolControl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [00TCrdMain] C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\TOSCDSPD.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] "C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [Stickies] C:\Program Files\Bret Taylor\Stickies\Stickies.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe
O8 - Extra context menu item: Add to Banner Ad Blocker - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: Free Download Manager ile indir - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: Free Download Manager ile seçileni indir - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Microsoft Excel'e &Ver - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Translate with &Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Translate.htm
O8 - Extra context menu item: Videoyu Free Download Manager ile indir - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Web traffic protection statistics - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll
O9 - Extra button: OneNote'a Gönder - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote'a G&önder - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Launch Cooliris - {3437D640-C91A-458f-89F5-B9095EA4C28B} - C:\Program Files\PicLensIE\cooliris.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshiba/tracker_url.pl?TR (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.co ... s/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {EAC139A9-D22D-4C29-8D1C-252BE63750F9} - http://www.cooliris.com/shared/plinstll.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{21366DB4-D581-492E-B458-B7958E005F26}: NameServer = 4.2.2.1,4.2.2.2
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C9AD03DE-8711-491F-8DA1-968E993665F3}: NameServer = 4.2.2.1,4.2.2.3
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{21366DB4-D581-492E-B458-B7958E005F26}: NameServer = 192.168.2.1
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{21366DB4-D581-492E-B458-B7958E005F26}: NameServer = 192.168.2.1
O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\..\{21366DB4-D581-492E-B458-B7958E005F26}: NameServer = 192.168.2.1
O17 - HKLM\System\CS5\Services\Tcpip\..\{21366DB4-D581-492E-B458-B7958E005F26}: NameServer = 192.168.2.1
O17 - HKLM\System\CS6\Services\Tcpip\..\{21366DB4-D581-492E-B458-B7958E005F26}: NameServer = 192.168.2.1
O17 - HKLM\System\CS7\Services\Tcpip\..\{21366DB4-D581-492E-B458-B7958E005F26}: NameServer = 192.168.2.1
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)
O23 - Service: Hotspot Shield Service (HotspotShieldService) - Unknown owner - C:\Program Files\Hotspot Shield\bin\openvpnas.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: SBSD Security Center Service (SBSDWSCService) - Safer Networking Ltd. - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe
O23 - Service: Notebook Performance Tuning Service  (TempoMonitoringService) - Toshiba Europe GmbH - C:\Program Files\Toshiba TEMPRO\TempoSVC.exe
O23 - Service: TOSHIBA Optical Disc Drive Service (TODDSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Windows\system32\TODDSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Power Saver (TosCoSrv) - TOSHIBA Corporation - C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe
O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - c:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 11516 bytes

piRe_
19-10-2008, 20:58   |  #2  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,183 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2007

Aşağıdaki yerleri fix leyin. Bilhassa koyu yazdığım yerleri.

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\toshiba\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O9 - Extra button: eBay - {C08CAF1D-C0A3-40D5-9970-06D067EAC017} - http://www.webtip.ch/cgi-bin/toshib...er_url.pl?TR (file missing)
O16 - DPF: {EAC139A9-D22D-4C29-8D1C-252BE63750F9} - http://www.cooliris.com/shared/plinstll.cab

Son Düzenleme: piRe_ ~ 19 Ekim 2008 21:02
lolomolo
19-10-2008, 22:13   |  #3  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
7 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

piRe_ hızla yanıt verdiğin için teşekkür ederim.
hemen sildim 02 ve 09 u ama müsadenle bişey sorabilir miyim. cooliris benim kurduğum bir program kesin silmem gerekir mi. destekleyen sayfalardaki image dosyalarını gezmek için... yine de sil diyorsanız hemen onuda ucuracağım riske girmem;sizi dinlerim. bir de google update için birşey sorabilir miyim. bende google chrome browser var. acaba bu update bununla alakalı olabilir mi. inşallah fırsat bulup cevap yazma şansınız olur. şimdiden tekrar teşekkür ederim.

piRe_
20-10-2008, 00:27   |  #4  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,183 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2007

GoogleUpdate bildiğim kadarıyla -ki ben asla pc me bunları sokmuyorum, birtakım toolbarların dosyaları. chrome ye birşey diyemiyorum çünkü hiç tutmadım ve bence gereksiz bir browser. cooliris 2.6.4'ü bende kullanıyorum fakat bende sizdeki gibi bir kayıt yok. Sizin kullandığınız cooliris 1.8.3 olabilirmi.?

Birde aşağıdakini yazmayı unutmuşum. Kaldırdığınız bir uygulamanın kalıntısı. Silebilirsiniz.
O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

Son Düzenleme: piRe_ ~ 20 Ekim 2008 02:32
lolomolo
20-10-2008, 07:12   |  #5  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
7 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

Öncelikle çok teşekkür ederim. söylediğiniz girdilerin hepsini kaldırdım, içim daha rahat.
ViRUS-VB.-ZARARLILAR-NASIL-TEMiZLENiR konulu yazınızı da okudum. ben çok beğendim, bookmarklarıma ekledim. Fakat biraz geç okuduğum için baştan dediklerinizi yapamadım.
Müsaade varsa son bir soru sormak istiyorum. Sistemi kaspersky 2009 internet security, spybot S&D, ve ad-aware ile taradım. Artık bir şey bulmuyor. Eğer sistemimde hala keylogger yada ekran görüntüsü alıcı varsa bu hijack te kendini belli eder miydi? Bana başka önerileriniz de olur mu?

Bu yazışmaları okuyan herkese güzel günler diliyorum.

piRe_
20-10-2008, 17:00   |  #6  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,183 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2007

Hijackthis den ziyade bunu Runscanner, Helios Lite vb. işleve sahip yazılımlarla çok rahat tespit edebilirsiniz. Okuduğunuz yazıda adım adım kullanımını anlattım, biraz merak sahibi birisi bunları dahada geliştirebilir. Bahsettiğiniz yazılımlara gelince;
İyi bir yazılım olmasına ve daha önce kullanmış olmama rağmen artık Kasper kullanmıyorum. Spybot hiç kullanmıyorum nedenine gelince, bir kaç kez denedim hatta yeni yüklenmiş bir sistemde de denedim, ne hikmetse SoundMax'a ait bir ses sürücüsünü ve sisteme ait Microsoft imzalı bir .dll dosyasını zararlı olarak gösterdi. Aynı dosyaları bir çok online taramada ve diğer antivirüs yazılımlarıyla test ettim zararlı bir yanını bulamadılar. O günden beri spybot'u pc de barındırmıyorum. Ad-Aware ye lafım yok o görevini gayet mükemmel yapıyor. Özellikle Ad-Aware SE Personal 1.6 versiyonu diğerleri değil. Spybot yerine Malwarebytes' Anti-Malware öneriyorum hemen hemen tüm alanlarda başarılı sonuçlar veriyor. Yanlız bunda dikkat edilmesi gereken bir nokta varki sanırım herkesin gözünden kaçıyor oda, tesbit ettiği zararlıların log kayıtlarını incelemeden sil onayının verilmesi. Dedimya incelik burada. Log kaydında dikkatli incelendiğinde Good ve Bad satırları geçiyor yani;
tesbit ettiği zararlı kaydında good: olması gereken hali, Bad:tesbit edilen o anki hali. Örnek verecek olursak;
Bad: ("%1" %*) Good: ("%1" /S) şeklinde bir kayıt karşımıza çıktığında hemen sil butonuna basmayacağız. İlgili kayıt alanına giderek ("%1" %*) olan satırı ("%1" /S) şeklinde değiştirmemiz gerekiyor. Sanırım anlatabilmişimdir. Benim Pc de kullandığım yazılımlar aşağıdaki resimdeki gibi. Bunların haricinde küçük çapta bazı uygulamalar kullanıyorum ama pek gerek kalmıyor ve resimdekiler fazlasıyla yetiyor. Ve en önemlisi hepsini hergün en az bir kere çalıştırarak sistemi kontrol ediyorum.

Not: Ad-Aware SE Personal 1.6 otomatik update yapmadığından gereken update(defs.ref) dosyasını aşağıdan indirdikten sonra .rar içinden çıkarın ve C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal içindeki ile değiştirin. Bu sayede güncel olarak kullanabilirsiniz.

Son Düzenleme: piRe_ ~ 20 Ekim 2008 20:57
Ozan Can
20-10-2008, 17:45   |  #7  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 0
913 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Ağu 2008

yuuh onların hepsini çalıştırınca bilg nasıl ayakta kalıyo

piRe_
20-10-2008, 17:55   |  #8  
Yıllanmış Üye
Teşekkür Sayısı: 1
1,183 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: May 2007
borozan
yuuh onların hepsini çalıştırınca bilg nasıl ayakta kalı
Bunda şaşıracak ne var. Hepsini aynı anda çalıştırıyorum demedimki. Hem hepsinin ayrı görevi ve başarılı oldukları alanları var. Bunlar benim için olmazsa olmazlardan.

lolomolo
20-10-2008, 20:38   |  #9  
OP Taze Üye
Teşekkür Sayısı: 0
7 mesaj
Kayıt Tarihi:Kayıt: Tem 2008

Ben bu hatadan çok şey öğrendim. bu arada yanıtlamış olduğunuz sorularım için sana tekrar teşekkür ederim piRe_ . hem daha dikkatli olucam hem de herkes kendine göre bir formül bulmuş onu anlıyorum ama tecrübe edilmişleri (piRe_ nin kendi kullandığı programları gibi) bende tercih edeceğim. Aslında ben genellikle tüm internet işlemlerimi "undo disk" fonksiyonu olan ms virtual machine ile hallediyorum, ama bu sefer güvenli olmayan yerden indirdiğim (öyle tahmin ediyorum) prog yüzünden azizliğe uğradım.

Güzel günler, mutlu geceler..