15 etkileyici gezegen...1) Dünya'ya en çok benzeyen gezegen

1) Dünya'ya en çok benzeyen gezegen

Dünya'nın 7 ila 14 katı kütleye sahip olan bu gezegenin katı bir yüzeye sahip olduğu tahmin ediliyor. Güneşe olan uzaklığıyla, yaşanılabilir kuşakta yer alan gezegenin yüzeyinde, sıvı halde suyun ve okyanusların bulunabileceği ve hatta yeryüzü şekillerinin Dünya ile benzer özelliklerde olduğu tahmin ediliyor. Dünya'dan en önemli farkıysa, yüksek yer çekimi oluyor ancak bu durum, gezegende akıllı yaşam formlarının bulunabilme ihtimalini değiştirmiyor.