15 etkileyici gezegen...11) Atmosfer bileşimi bilinen uzak gezegen

11) Atmosfer bileşimi bilinen uzak gezegen

Diğer bir özel gaz devi olan HD 209458 b, 1999 yılında keşfedildi. Yörüngesi, bulunduğu sistemin güneşi ile dünyanın tam ortasından geçtiği için özel olan bu gezegenin atmosferi, bu sayede dünyadan gözlenerek, atmosferinin bileşimi hakkında daha doğru bilgiler edinilebiliyor.

Spektroskopi yöntemiyle atmosferi analiz edilmeye çalışılan gaz devinde, ilk olarak sodyum buharı keşfedilmişti. 2009 yılındaysa, su buharı, karbondioksit ve metan gazının, gezegen atmosferinin diğer bileşenleri olduğu keşfedildi. Böylece, güneş sistemimiz dışında bulunan ve atmosferinde organik bileşenler bulunduğu keşfedilen ikinci gezegen HD 209458 b oldu. İlkiyse, 2005 yılında atmosferinde organik bileşen bulunduğu tespit edilen HD 189733 b olmuştu.