2013 model internet!10: Mary Meeker - İnternet 2013

10: Mary Meeker - İnternet 2013

Bilişim sektöründe en büyük değişim, içeriğin yaratılması ve dağıtılması alanlarında yaşandı. Geleneksel içerik yaratıcılarının en büyüklerinden olan Encyclopedia Britannica bile Wikipedia ve benzeri rakipler karşısında duramayıp havlu atmak zorunda kaldı.