22 Kod ile internet tarayıcınıza güç katın!Wikipedia Footnotes

Wikipedia Footnotes

Wikipedia makalelerini okurken dipnotları küçük bir pencere içerisinde göstererek sizi sayfa sonuna kadar inmekten ve geri çıkmaktan kurtarır. Bölmeden okursunuz...
Bağlantı: Wikipedia Footnotes