7 inanılmaz Google Earth sitesi!Conflict History

Conflict History

Conflict History, dünya tarihini etkileşimli bir zaman çizgisinde ekranınıza taşıyor. Önemli savaşlar ve çarpışmalar, harita üzerinde vurgulanıyor. Bilgilerin sağlandığı kaynak ise Wikipedia.

Conflict History