Başarısız tabletler tarihi!AT&T Eo 440 Personal Communicator (1993)