CEO'lar da yanılır! Hem de nasıl yanılmak..."Mutant virüs"

"Mutant virüs"

Stan Shih Apple için ise mutant virüs demişti.