EclipseCrossword ile bulmaca hazırlıyoruz...6. Adım

6. Adım

Boyut değerlerini de belirledikten sonra, son işlem olarak pencerenin alt kısmındaki Options düğmesine tıklayın. Ekrana gelen iletişim penceresindeki Crossword sekmesi altında yer alan Spend up değeri tek bir bulmacanın hazırlanması için harcanacak maksimum süreyi ifade ediyor. Bulmacanın kalitesi, yazılıma onu hazırlaması için tanıdığınız süreyle doğru orantılı olarak artacaktır. Bu noktada sözcükler doğru görüntülenmiyorsa, Language sekmesi altından Turkish'i seçin. Gerekli değişiklikleri gerçekleştirdikten sonra önce OK, daha sonra Next düğmelerine tıklayın.