En başarısız kullanıcı arayüzleriPistolMouse (MonsterGecko LLC)

PistolMouse (MonsterGecko LLC)

Oyunlarda Mouse yerine bu tabanca kullanılıyor. İşin ilginç yanı bu mouse her zaman bir zemin üzerinde sabit bir şekilde durmak zorunda ki optik sensor hareketleri oyuna iletebilsin. Bu sanal tabancanın üçüncü boyutta serbest bir hareket edebilmesi imkansız.