Facebook profilinin 10 yaratıcı kullanımı!Jon Yang

Jon Yang

Yang'ın fikrini ise tek bir kelimeyle açıklayabiliriz: etkileyici. Yang, profil sayfası düzenini kullanarak aksiyona vurguda bulunmuş.

Jon Yang