Firefox'tan öte bir Chrome rehberi!Kullanıcı profilleri

Kullanıcı profilleri

Farklı kullanıcı hesapları oluşturabilir bunlar altında Chrome tarihçelerinin birbirinden ayrı olmasını, birinin aramalarını bir başkasının görememesini sağlayabilirsiniz.

Windows XP
C:\Document and Settings\[USERNAME]\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data
Windows Vista and Windows 7*
C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data