Hayatımızı kökten değiştiren teknolojilerTCP/IP:

TCP/IP:

1970'li yılların başlarında Defense Advanced Research Projects Agency'de çalışan Vint Cerf ve Bob Kahn tarafından geliştirilen ve açılımı Transmission Control Protocol/Internet Protocol olan TCP/IP, internetin bel kemiği oldu. Eğer TCP/IP olmasaydı, bilgisayarların birbiriyle konuşabildiği birçok ağ da kurulamayacaktı.