Microsoft Security EssentialsEylem önerisi

Eylem önerisi

Sorunla ilgili yapılacak eylemin kullanıcı tarafından belirlenmesi gerekiyor. Ama MSE kullanıcının karşısında en uygun eylemi gösteriyor.