Her şeyi değiştiren buluşlar!Taş işçiliği

Taş işçiliği

Taştan yapılan araçlardan ilk örnekler 2.5 milyon yıl öncelerine dayanıyor. İnsanoğlu zamanla taşları fiziksel özelliklerine göre seçerek ve farklı şekillerde keserek onu genellikle birtakım canlıları parçalamakta kullandılar.

Tarihsel bir sıraya dizmek gerekirse ilk taş işçileri bizlere baltaları, bıçakları, iğneleri ve mızrakları kazandırdılar.