Her şeyi değiştiren buluşlar!Entegre devreler

Entegre devreler

Farklı karmaşık devre tasarımlarını bir araya getiren entegre devreler, önemli bir yenilik. Bu sayede karışık bir dizilimde geçirgen ve geçirgen olmayan öğeleri bir yarıiletken katman üzerine yerleştirebiliyoruz; modern bilgisayarları bir ambar büyüklüğünde değil cep büyüklüğünde üretebiliyoruz.