Soğuk savaş döneminin casus sistemleriEnigma

Enigma

Mühendis Arthur Scherbius tarafından 1920 sularında geliştirilen Enigma, Nazilerin de savaş döneminde kullandığı bir sistemdi. Enigma ismi verilen bu özel makine birden fazla elektrik çarkını kullanarak en karmaşık kodu yaratmaya çalışan bir sistemdi. Ancak Enigma denilen bu sistem, çok geçmeden İngiliz uzmanlarca çözülmüştü.