Star Wars: Kim kimdir?Padme Amidala

Padme Amidala

Oyuncu: Natalie Portman