Teknoloji tarihinde önemli 15 kadın!8. Sophie Wilson

8. Sophie Wilson

İngiliz bilgisayar uzmanı Wilson, 70'lerin sonunda Acorn Microcomputer'ı kurmasıyla biliniyor. Wilson, 1981'de Acorn Atom'un BASIC progamlama dilini gözden geçirerek Acorn Proton'a uyarladı.