Yıllarca inandığımız, 10 astronomi yanılgısı!1. 2012: Kıyamet

1. 2012: Kıyamet

Astronomi verilerini yanlış yorumlayanlar sadece antik atalarımız değiller. Geçtiğimiz yıllarda dolaşan dedikodular, 2012 yılının Aralık ayında, Dünya'nın sonunun geleceğini iddia ediyordu. Bu görüşe inananların dayanağı ise, Maya takviminin 2012 yılının Aralık ayında bitmesi ve takvimin bitişinin, Güneş'in evrelerinden birinin sona ermesi anlamına gelmesi olduğuydu.

Neyse ki bu inanış, eski atalarımızın düştüğü yanılgıların bir tekrarından başka bir şey değildi ve sadece astronomiyi değil, Maya takvimini de yanlış yorumluyordu. Aynen modern takvimlerde olduğu gibi, Maya takviminin de bir sonu ve tekrarlayan bir döngüsü bulunmaktadır. Tek farkı, Maya takvimi 12 ayda değil, 52 yılda sona eriyordu. Bunun yanı sıra Maya takvimi, uzun hesap adı verilen şaşırtıcı bir zaman hesaplama tekniğini de sahipti.

Uzun hesap sisteminin başlangıç tarihi tam olarak, M.Ö. 3113 yılının 12 Ağustos günüydü. Araştırmacılara göre Maya'lılar, bu tarihin ilahlarının doğum günü olduğuna inanıyorlardı. Tarihler de, Güneş, Ay veya Venüs yılıyla değil, bu dönemlerin katlarıyla ifade ediliyordu.

Bu takvimin sonunun, dünyanın sonu anlamına geleceğini ortaya atanlar ise birçok geçersiz iddia gibi, bu tarihte Dünya, Güneş ve Samanyolu Galaksisi'nin aynı hizaya geleceğini gerekçe göstermektedir. Oysa bu hizalama sadece 2012 yılında değil, her Aralık ayında, herhangi bir felakete sebep olmaksızın yaşanmaktadır.