Biyoteknoloji Girişimcilerin Yol Haritası

Adım adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılara Yol Haritası kitabı yayınlandı.

Biyoteknoloji Girişimcilerin Yol Haritası

DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikro organizmalar geliştirmek, doğada az bulunan veya var olmayan madde ve  ürünleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümü olarak tanımlanan 'biyoteknoloji'  bilim ve teknolojisi karması olarak da adlandırılabilir. Özellikle endüstri, tıp ve tarım alanlarında büyük değişim ve gelişimlere yol açan 'biyoteknoloji'  bugün artık ülke ekonomilerinin kalkınma anahtarı olarak kabul edilmektedir.

Aslında binlerce yıl öncesinden süregelen biyoteknoloj ki, ilk biyoteknolojik uygulamanın ekmek mayası geliştirmek olduğu kabul edilmektedir.  bugün itibarıyla temel bilim buluşlarını teknoloji sayesinde kısa sürede yararlı ekonomik değere dönüştürebilmesinin verdiği avantajla güçlü bir sektör olma yolundadır.

Biyoteknolojik ürünler; kişiye özgü biyoteknolojik ilaçlardan, gen tedavilerine, CRISPR gen ameliyatlarından, biyo-yakıta; biyosensörlerden, yapay zekâya ve biyobilgisayarlara kadar çok geniş bir yelpazedir.

Özetle,  protein, hormon, vitamin, aşı ve antibiyotik üretiminden zararlı genlerin belirlenip elemine edilmesine, yapay organ ve doku üretimi sayesinde insan sağlığına yönelik olağanüstü çözümlere, doğada çok zor şartlarda bulunan organizmaların laboratuar ortamında üretimini yaparak  sanayide kullanılmasına, Dünyamızı tehdit eden açlık riskine karşı yeni besin kaynaklarına ve üretimine  olanak veren biyoteknoloji  geleceğin en gözde ve en  büyük yatırım sektörü olmaya adaydır. 

Biyoteknolojik ürünler genellikle üniversitelerdeki bilimsel araştırmaların sonuçlarına dayanarak ortaya çıkar. Uzun ve maliyetli araştırma ve geliştirme süreçlerinin karşılığında çıkan ürünler yüksek ekonomik değere sahiptir. Son yıllarda bu tür ürünlerin oluşturduğu ekonomi bazı ülkeler için kalkınma modeli haline gelmiştir. Buna 'biyokalkınma' denilmektedir. Ülkemiz için de biyoteknoloji öncelikli alanlardan biridir ve güçlü bir biyokalkınma stratejisi oluşturulması neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir.

Sözkonusu bu gereksinime cevap vermek amacıyla hazırlanan ve ülkemizde alanında bir ilk olan  'Adım Adım Biyogirişimcilik- Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası' kitabında bir biyogirişim kurmanın, ayakta tutmanın, finansal güce ulaşmanın ve sürdürülebilir olabilmenin stratejileri detaylı olarak ele alınmaktadır. Dr. Sevgi Salman Ünver ve Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz editörlüğünde ve konusunda uzman on yedi yazar ile bilimsel temelli bir fikrin ürün olarak geliştirilmesi ve ticarileşmesine kadar geçen tüm süreçlerde girişimcilere ve yatırımcılara yol haritası sunulmuştur.. Bu kitabın tüm biyogirişimciler için bir rehber olmasını dileriz.

Adım Adım Biyogirişimcilik: Biyoteknoloji Girişimci ve Yatırımcılarına Yol Haritası

Editörler:

Dr. Sevgi Salman Ünver, Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz

Yazarlar:

Dr. Sevgi Salman Ünver,

Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz,

Dr. Oya Arı Uyar,

Prof. Dr. Elif Damla Arısan,

Selin Arslanhan,

Ayfer Berkkam,

Sertaç Doğanay,

Ebru Elmas Gürses,

Av. E. Mümtaz Hacıpaşaoğlu,

Dr. Öğr. Üyesi Başak Kandemir,

Dr. Ramazan Karaduman,

Doç. Dr. Gamze Sart, Dr.

Melis Savaşan Söğüt,

Murat Tortopoğlu,

 Erman Turan,

Ayhan Üstün,

Namık Yener 

BASIN BÜLTENİNDEN DERLENMİŞTİR

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz