Rekabet Kurumu ve Samsung'dan Google ve Android Açıklaması

Rekabet Kurumu'nun Google'a kestiği ceza hakkındaki açıklamalara yenileri eklendi. İlk açıklama Rekabet Kurumu'nda, ikincisi ise Samsung'dan geldi!

Rekabet Kurumu ve Samsung'dan Yeni Açıklamalar!

Rekabet Kurumu'nun Google' kestiği ceza ve sonrasında Google'dan gelen Android kararı, görünüşe göre bir süre daha gündemdeki yerini koruyacak. Zira ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İlk açıklama, durumu detaylarıyla anlatan Rekabet Kurumu'ndan geldi. Yapılan açıklamada özetle, Google'ın yükümlülüklerini yerine getirmediği, bu yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmek zorunda olduğu söyleniyor ve cezanın neden kesildiği anlatılıyor. Rekabet Kurumu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Google Inc, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google), Android işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve Google ile cihaz üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla 09.02.2017 tarihinde Kurulumuzca soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda temel olarak, Google'ın mobil işletim sistemleri pazarında sahip olduğu tekele yakın pazar gücünü, faaliyette bulunduğu diğer pazarlarda, özellikle de internet arama hizmetleri pazarında, hâkimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığı hususuna yoğunlaşılmıştır.

Yürütülen soruşturma sonucunda Google'ın cihaz üreticilerine getirdiği yükümlülükleri kullanarak, internet arama hizmeti pazarındaki diğer rakiplerinin ürünlerinin mobil cihazlara yüklenmesine engeller getirdiği ve mobil cihazlarda tek arama hizmeti sağlayıcısı olması koşuluyla mobil cihaz üreticilerine finansal destek sağladığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Google'a 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) uyarınca idari para cezası verilmiş, ayrıca Kanun kapsamında ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanınmıştır. İlgili süre 06.08.2019 tarihinde sona ermiş ve aynı tarihte Google ilgili sözleşmelerde yaptığı değişiklikleri Rekabet Kurumuna sunmuştur. Google tarafından sunulan değişikliklerin Rekabet Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde bu değişikliklerin soruşturma sonucunda tespit edilen ihlalleri ortadan kaldırmada yetersiz kalacağı tespit edildiğinden, Google'a 07.11.2019 tarihinden itibaren Kanun'da öngörülen süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlanmıştır.

Google'ın soruşturmaya konu uygulamaları Avrupa Birliği (AB) ve Rusya Federasyonu nezdinde de benzer soruşturmalara konu olmuştur.  Rusya Federasyonu Rekabet Otoritesi tarafından yürütülen süreç Google'ın bu uygulamaları sonlandırmaya yönelik taahhütleri neticesinde sonuçlandırılmıştır. Yine, AB Komisyonu yürüttüğü incelemelerde konuyla ilgili olarak rekabet ihlali sonucuna ulaşmış ve Google'a 4,34 milyar Avro para cezası vermiştir. Bunun yanı sıra, AB Komisyonu tespit ettiği ihlalleri sona erdirmesi için Google'dan Kurulumuz tarafından talep edilen yükümlülüklerden daha kapsamlı adımları atmasını istemiş ve bu talebin gereği Google tarafından yerine getirilmiştir.

Gelinen noktada Google'ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, Kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bir açıklama da Samsung'dan...

Konuyla ilgili bir açıklama da, Samsung'dan geldi. Android telefon pazarının lideri konumunda bulunan Samsung, Google'ın, Türkiye'de piyasaya sürülecek yeni telefonlarda Google uygulamalarının bulunmaması kararı sonrasında, planlarından bir değişiklik olmayacağını söyledi. Açıklama şu şekilde:

"Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde, yasalara göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Google, Mozilla Thunderbird'ü reject ediyor. Tahminen nedeni örneğin bir Gmail Hesabı'nın bir Yahoo Hesabı'na klonlanabilmesi yani veri paylaşımı. Kokain ve sex'e para yetiştirmek için yapmadıkları şey kalmayacaktır:) Roma yaşıyor...

Google keş oldu keş! Benim adım John Nash!..

Amerikan Şirketleri'nin keş çalışanlarına ses çıkardığını sanmıyorum; çünkü keşlerin ve zeüvk düşkünlerinin paraya çok ihtiyacı olur ve bu yüzden de sadakatle şirketlerine hizmet ederler. Dünya keş oldu keş! Benim adım John Nash!:)..

Sen de yorum yaz