Tek Araştırmacınız.

Pc Nasıl Toplanır ? Resimli Anlatım

Pc Nasıl Toplanır ? Resimli Anlatım

Sözü Edilecek Olan Adımların Özeti

Önce bir bilgisayar toplamak için atılacak olan adımlara bir göz atalım.

- Boş kasayı açıyoruz
- Bileşenleri takılmaya hazır hale getiriyoruz
- Anakartı takıyoruz
- Bellek, işlemci ve soğutucuyu takıyoruz
- Ekran ve ses kartını takıyoruz
- Sabit diski ve disket sürücüsünü takıyoruz
- Kabloları bağlıyoruz
- Sürücü ve anakartın güç kablosunu takıyoruz
- Kasanın ön panelinin kablolarını takıyoruz
- Son kontrolleri yapıyoruz

Kullandığımız kasada genişleme kartlarını ve anakartı rahat takabilmekiçin dışarı doğru çekilen bir çekmece bulunuyordu. Bugün bir bilgisayardükkanına gittiğinizde bir dizi değişik kasa tasarımı göreceksiniz.İleride bazı parçaları çıkartmak zorunda kalmamak için satın aldığınızkasayı önceden bir incelemenizi ve kendinizi alıştırmanızı öneriyoruz...

BOŞ KASANIN AÇILMASI


Anakart çekmecesi dışarı çıkartılmış boş kasa

Kullandığımız kasa ATX standardında ve 300-watt'lık güç kaynağıkullanıyor. İki tarafındaki paneller vidaları söküldükten sonraçıkartılabiliyorlar. Bazı kasaların ters U biçiminde tek bir dış kapağıolabilir. Her iki durumda da bu kapakları çıkartarak müstakbelbilgisayarınızın kasasının içerisine iki taraftan da erişebilir durumdaolmalısınız.

Bir kasanın modülerliğini ve kalitesini ölçmek için fiyatınabakabilirsiniz. Genelde ucuz kasalarda bileşenleri belli bir sıra iletakmak zorunda kalırsınız ve bu kasaların metal aksamı yumuşaktır,keskin kenarları da olabilir. Pahalı kasalarda daha akıllıca tasarımlaruygulanmıştır, kullanılan malzeme daha sert ve sağlamdır, keskinkenarlar törpülenmiştir ve güç kaynakları daha kalitelidir.

Yan panelleri söküp kasanın içerisini açınca üretici firmanın kasanıniçerisine koyduğu aksesuarları görürsünüz. Güç kablosu ve vidalarmutlaka olmalıdır, bazı durumlarda kasa ayaklıklarını da buradabulabilirsiniz....

BİLEŞENLERİ TAKILMAYA HAZIR HALE GETİRİLMESİ


Bütün bileşenlerin kuşbakışı görünümü - ağ kartı, disket sürücüsü,CD-ROM sürücüsü, ses kartı, sabit disk, IDE kablosu, ekran kartı,bellek, işlemci soğutucusu ve anakart. (soldan sağa ve yukarıdanaşağıya).


ANAKARTIN TAKILMASI


Altı anakart ayaklıklı boş çekmece

Kasamızda bulunan çekmece anakartın ve bileşenlerinin takılmasını sonderece kolaylaştıran bir seçenek. Ucuz kasalarda anakart direkt olarakkasanın üzerine vidalanır. Eğer bu tür bir kasa kullanacaksanız, öncekasayı bu taraf alta gelecek şekilde yere yatırmalısınız. Bundan sonraanakartı sabitlemek için kullanılacak olan ayaklıkları vidalayın.Resimde ayaklıklar kasanın üzerine takılı olarak görülüyorlar. Geneldekasanın paneline gerektiğinden fazla delik delinmiştir. Bu delikleranakartların oturtulması için kullanılan standart yerleşimlerigösteriyorlar. Bunlardan kaçının kullanılacağı tamamen kullandığınızanakartın üreticisine kalmıştır. Genelde her anakart her kasayatakılabilir. Anakartınızın delikleri ile kasanın deliklerinikarşılaştırın ve ayaklıkların hangi deliklere oturtulacağına kararverin..


İşlemci soketinin anahtarını kaldırın


Anakart panele vidalanmış durumda.

İŞLEMCİ VE SOĞUTUCUNUN TAKILMASI


İşlemciyi sokete takın, anahtarı tekrar kapatın

Önce işlemciyi sokete oturtun. Bunu yapmak için soketin kenarındagörülen anahtarın kaldırılması gerekiyor. Eğer işlemcinizin altbölümüne bakarsanız bir köşede bir iğnenin eksik olduğunu göreceksiniz.Bu köşeyi soketin üzerindeki eksik delikli köşeye denk getirin. Bu köşeişlemcinin yanlış takılmasını engellemek için konmuştur. Burada dikkatedilmesi gereken nokta işlemciyi sokete girmek için hiç bir şekildezorlamamak. Eğer işlemcinin yönünün düzgün olduğundan emin olmanızarağmen işlemci sokete oturmuyorsa büyük ihtimalle iğnelerinden birieğrilmiş demektir. Eğer bu tür bir durum söz konusu ise eğik iğneyitornavida veya pense ile düzleştirin. İşlemciyi oturttuktan sonraanahtarı kapatın...

Termal Macun veya Termal Ped Kullanmayı Unutmayın


Termal macunun n işlemciye sürülmesi

İşlemcinin üzerine mutlaka termal macun veya termal peduygulamalısınız. Bu işlem işlemci ile soğutucu arasındaki ısıtransferini gerçekleştirmek için gerekli. Eğer bir işlemcinin üzerinetermal iletken bir malzeme sürmezseniz işlemciyi yakabilirsiniz. Termalmacunun kullanılmadığı durumlarda soğutucunun biraz yamuk takılması,iki tabakanın arasında toz ve kir kalması bile işlemciden ısınınverimli olarak uzaklaştırılmasını engelleyecektir. Buna ek olarak,termal pasta işlemcinin üzerindeki "çekirdek" olarak bilinen temasyüzeyindeki mikroskopik yarıkları da doldurur. Bazı soğutucuüreticileri sattıkları ürünlerin paketine termal pasta da eklerler.Eğer sizinkinin içerisinden çıkmadıysa bir bilgisayar dükkanındanyaklaşık 2 ya da 3 dolara alabilirsiniz.

  


Soğutucunun Takılması

Bakır son derece verimli bir ısı iletkeni olduğu için bakır birsoğutucu kullanmayı tercih edin. Bir soğutucu satın almadan öncekullanacağınız işlemcinin soket tipini bilmelisiniz. İki tür soğutucuseçeneğiniz var - biri hem Soket A/462 ve Soket 370'e uyar, diğeri isesadece Soket 423 (Pentium 4) içindir.


Soğutucunun yerleşiminin doğru olduğundan emin olun. Reside soğutucu sokete bağlanmak üzere


Soket A/462 (AMD) ve Socket 370 (Pentium III ve C3) modellerinde soğutucu sokete klipsler ile sabitlenir.

Soğutucunun Fanına Elektriğin Bağlanması


Pentium 4 anakartlarda 423 iğneli bir soket ve işlemci soğutucusu için raylar vardır

Püfür püfür hava akımı. Soğutucunun fanının elektrik bağlantısı

Fanın güç kablosunun neden üç kablodan oluştuğunu merak ediyorolabilirsiniz. Bunlardan iki tanesi elektriği taşır, üçüncüsü ise fanındönme hızını izlemek için kullanılır. Böylece BIOS her zaman fanınhangi hızda döndüğünü bilir.

Pentium 4 Sistemlerdeki Küçük Farklar

Soket 370 (Intel Pentium III veya Via C3), Soket A/462, ve Soket7'lerde soğutucu hep aynı yöntemle takılır. Ancak Soket 423-tabanlıPentium 4 sistemlerde küçük bir fark var. Intel anakart üreticilerininsoğutucuları işlemciye tam düz olarak oturtabilmek için plastik birkılavuz kullanmasını zorunlu tutuyor. Ayrıca soğutucu aşağıdakiresimlerde görüldüğü gibi klipslerle değil tırnaklarla oturtuluyor.


Bir Pentium 4 soğutucusunun takılması

Belleklerin Takılması

Bellekler anakarta uygun olmalıdır… Kullanılacak belleğin tipianakartın yongaseti tarafından belirlenir. Bellek standardını anakartınkutusundan veya kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz…


Belleğin takılması. Bellek modülünün altındaki bir çentik belleğindoğru yönde takılmasını garanti altına alır. Bu çentik SDRAM, DDR SDRAMve RDRAM'lerde farklı yerlerdedir.

DIMM bellek modüllerinin altında bellek yuvalarına uygun gelen birçentik vardır. Belekleri zaten yanlış takamazsınız, ancak takmadan öncebellek modüllerini yuva ile aynı hizaya getirmelisiniz. Bundan sonrabelleği yavaşça yuvaya doğru bastırın. Burada dikkatli olmalısınız, çokfazla bastırırsanız anakartın içerisindeki veri hatlarına zararverebilirsiniz. En iyi yöntem önce bir tarafı, daha sonra diğer tarafıbastırmaktır. Bir taraf tam olarak oturtulduğunda bir çıt sesiduyacaksınız, anahtar çentiğin üzerine kapanacaktır. Bellekleri dışarıçıkartmak için anahtarları yanlara açmak ve bellek modüllerini elledışarı çekmek yeterlidir.


Birinci engel aşıldı, anakarta işlemci, soğutucu ve bellek takıldı

Ekran, Ses ve Ağ Kartları


Ses kartı (solda) ve ekran kartı (ortada) yerlerine oturtulmuş durumda. Gerekirse bir ağ kartını takmak için de yer var.

Günümüzde ekran kartları genelde bu iş için özel olarak üretilmiş olanAGP yuvalarına takılır. Bu yuva PCI yuvasından farklı olarak kahverengirenklidir ve anakartın ortalarında yer alır. PCI ekran kartları çoknadiren kullanılır. Bundan sonra yapacağınız iş her genişleme kartı(ses kartı dahil) için bir PCI yuvası seçmek. Bir genişleme kartınıtakmadan önce kasanın arka tarafındaki kapaklardan gerekli olanınıçıkartmalısınız. Genelde bu iş için vidalar kullanılır, ama bazıkasalarda plastik klipsler de bulunabiliyor. Bazıları ise kasayabağlıdır, tornavida ile kanırtıp kırmak gerekebilir.
Basit bir sistemde hangi kartın hangi PCI yuvasına takılacağınıbelirlemek kolaydır. Ancak deneyimlerimiz ışığında bazı anakartlardaPCI yuvası seçiminin zorlayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, bazıkartlarda IRQ'lar iki veya üç kere paylaşılabiliyor. Bu tür kaynakçakışmaları anakart ve işletim sisteminin beraber düzgün olarakçalışmasını engelleyebiliyor. Genelde bu sorunu çözmek için dertçıkartan PCI kartını başka bir yuvaya takmak veya IRQ ayarlarını elleyapmak gerekir. Diğer sorun ise tamamen ergonomik. Eğer kartın üzerindebüyük bir soğutucu plaka varsa bu kartı anakartın çok ısınan birbölgesine takmamak gerekir. İşte bu yüzden, fazla ısınmayı önlemek içinses kartını ekran kartının yanındaki yuvaya takmadık.

Sabit Diskin ve Disket Sürücünün Takılması

Sabit diskinizi size uygun şekilde (single, master veya slave)ayarlamış olduğunuzu varsayıyoruz. Aşağıdaki fotoğrafta sabit disktakılmış olarak görülüyor. Görebileceğiniz şu anda kasanın içerisiniayna gibi görebiliyoruz. Eğer anakart çekmecesini yerine itmiş olsaydıksabit diski sol taraftan vidalamak mümkün olmayacaktı.


Şu anda hala sabit disk ve disket sürücüye erişebiliyoruz. Kenardan disk vidalarını görebilirsiniz.

Her sürücünün iki tarafında da ikişer vida kullanın. Sürücü soğutmaolayı özellikle günümüzün 7,200 rpm sürücüleri için çok önemli. 7,200rpm hızında çalışan sabit disklerin ısısı kolaylıkla 50 dereceninüzerine çıkabilir. Bu yüzden diskin etrafında ısının dağılabilmesi içinmutlaka biraz alan bırakmalısınız. Güç kaynağının fanı çoğu durumdakasanın içerisine yeterli hava akımı sağlayabilecektir.

CD-ROM Sürücüsünün Takılması

Bir CD-ROM sürücünün takılması aynen bir sabit diskin takılmasıgibidir. Önce jumper ayarlarının doğru olup olmadığını kontroletmelisiniz.

  
CD Sürücü yuvasında

Bilgisayar kasasının ön paneli plastik bir kapak ile kapatılmıştır.Arka taraftan bakınca buradaki metal bölümü görürsünüz. Bu metalyekparedir, sadece sürücüler ve kablolar için gerekli delikleraçılmıştır. Plastik kapağı çıkarttığınızda bu alanı görürsünüz. CEstandartlarına göre ön panelin metal olması birkaç yıldır zorunlu.Çünkü metal elektromanyetik emisyonu düşürüyor.
Pratikte iki seçeneğiniz var. Eğer sürücü yuvaları kesilmiş, sadeceince bir metal ile duruyorsa bunları içeriden dışarı itip kırıpçıkartabilirsiniz. Daha pahalı olan yüksek kaliteli kasalarda ise bukapaklar kolayca takılıp çıkartılabilirler. Bu aşamada kazaya uğramamakiçin önceden kontrol edip delikleri nasıl açacağınıza karar vermeniziöneririz. Ön delikleri açtıktan sonra CD-ROM sürücüyü içeri kaydırıpyerine vidalayabiliriz. Her zaman uygun boyutta ve dört adet vidakullanmaya dikkat edin. Vidaları çok fazla sıkıştırmayın, çok fazlasıkıştırmak metali eğebilir. Sürücü ne kadar hızlı ise bu eğiklikten okadar etkilenecektir.
Vidaları sadede sürücüyü kaydırmayacak kadar sıkıştırmanız yeterli.Aynı sabit disklerde olduğu gibi CD-ROM sürücülerde de ısınma dikkatedilmesi gereken önemli bir faktördür.

Kabloların Bağlanması

Bilgisayarınızşu anda aşağıdaki fotoğraftaki gibi görünmelidir. Anakart, işlemci,bellekler, ekran kartı, ses kartı, sabit disk, CD-ROM ve disket sürücügibi anahtar bileşenler takılmıştır. Şimdi sırada kabloları bağlamakvar.


PC, kabloları takılmamış durumda

Birinci bölümü okuduktan sonra biliyor olmanız gerekli, iki ana tipkablo var. Birincisi disket sürücünün 34-hatlı kablosu, ikincisi isesabit disk ve CD-ROM sürücüler için kullanılan 40-hatlı (80 kanallı)IDE kablosu. for the hard disk and CD-ROM. Kablolar birinci hattıgösterecek şekilde renkle kodlanmıştır. Çoğu sürücünün üzerinde debirinci hattın nereye denk geleceğini gösterecek bir ibare vardır. Eğersürücünüzde bu tür bir ibare yoksa aklınızda olsun, renkli bölüm herzaman güç kablosunun bağlandığı yöne gelir.

Veri kabloları. İşaretler elektriğin aktığı yönü gösteriyor. Altta 80iğneli sabit disk kablosu, üstte 34-iğneli disket sürücü kablosugörülüyor.

Sürücü Güç Konektörleri


5 ve 12 voltluk dört iğne. Disk sürücü güç konektörü veri kablosunun sağ yanında görülüyor

Güç kaynaklarında sürücülere elektrik sağlayan en az beş kablo bulunur.Eğer bundan fazlası gerekiyorsa, bir "ayırıcı" kullanabilirsiniz. Birayırıcı, tek bir kablodan iki güç kablosu çıkartmak için kullanılır.Kabloların uçları ve girdikleri yerler hata olmaması için eğikşekildedirler.
Disket sürücülerinin fişleri (konektörleri) küçük boyutludur ve güçkaynağından gelen kablolar arasından ayırt etmek kolaydır. ATX kablosuda güç kaynağından anakarta elektrik iletmek için kullanılır. Durumagöre ATX12 veya P6 konektörünün bağlanması gerekebilir.

Ön Panel Bağlantıları


Ön Panel Bağlantıları - HDD LED (sabit disk ışığı), güç (açma/kapama)düğmesi ve RESET düğmesi üst sırada. Altta ise mini hoparlör bağlantısıgörülüyor

Bütün anakartlarda ön panel fonksiyonları için gereken bağlantılarkartın alt sağ bölümüne yerleştirilmiştir. Anakartınızın kullanımkılavuzundan hangi iğneye neyin bağlandığını öğrenebilirsiniz. Anakatınüzerinde yazan kısaltmalar deneyimsiz kullanıcılar için bir anlam ifadeetmez.
• SP, SPK, veya SPEAK: Dört iğneli hoparlör bağlantısı
• RS, RE, RST veya RESET - iki iğneli RESET kablosu buraya bağlanır.
• PWR, PW, PW SW, PS veya Power SW - bunların hepsi güç düğmesianlamına gelir, bilgisayarın açma/kapama düğmesinden gelen iki iğnelikablo bağlanır.
• PW LED, PWR LED: Güç LED'i - Bilgisayarın açık olduğunu gösteren ön panel ışığının iki iğneli bağlantısı.
• HD, HDD LED - bu iki iğneli bağlantıya sabit disk aktivitesini gösteren LED bağlanır
Ters veya düz takmak konusunda endişe etmenize gerek yok. RESET veAÇMA/KAPAMA düğmeleri her durumda çalışırlar. Ancak LED'ler terstakıldığında çalışmazlar. Eğer bu türbir sorun yaşarsanız bağlantınınyönünü değiştirmeniz yeterlidir.

Son Kontroller

Yeni bilgisayarınızı açmadan önce her şeyi bir daha gözden geçirmenizdeyarar var. Aşağıdaki listedeki kontrolleri yapmayı ihmal etmeyin:
• Anakartın jumper ayarları. İşlemciye uygun mu?
• Sürücü jumper ayarları: master/ slave doğru mu?
• İşlemci, bellek modülleri ve genişleme kartları tam olarak oturtuldu mu?
• Bütün kabloları bağladınız mı? Tam olarak oturuyorlar mı?
• Genişleme kartlarının vidalarını taktınız mı? Sürücüler sabitlendi mi?
• Bütün sürücülerin güç bağlantılarını yaptınız mı?
Yukarıdaki listeyi de kontrol ettikten sonra bilgisayarınızı açabilir ve işletim sisteminizi yükleyebilirsiniz....


Sata Hdd Kurulumu


SATA,Serial ATA nın kısaltmasıdır.SATA'ya şu sıra çoğu kullanıcınınkullandığı ve CD-ROM,RW,DVD gibi disk okuyucuları bağlamak için dahauzun sürede kullanacağı sandığım Paralel ATA'nın evrim geçirmişşeklidir.

SATA standardı daha ince ,ergonomik kabloların ve daha az iğnesayılarının kullanılmasına olanak veriyor.Ayrıca Paralel veriiletiminde hız sadece kısa mesafeli uzaklıklarda etkiliydi.Uzunmesafelerle veri iletimi gerçekleştiriliyor, ama hız önemli derecededüşüyordu. Bunun nedeni ise, bit sayılarının uzun mesafede rasgelehızlarda gitmesi ve bundan dolayı bir karmaşanın meydana gelmesiydi.Ayrıca, 40 veya 80 iğneli paralel kablolar kalın olduklarından dolayı,yeterince esnek bir yapıda değillerdi. Bu nedenle de, kasanın içindekihava sirkülasyonunu da etkiliyorlardı.

SATA'nın pin sayısı da diğer bağlantıya göre daha düşük. Serial ATAiçin 6 ya da 8 damarlı bir kablo yeterli. Paralel kablolarda bu damarsayısı 40 idi, hatta Ultra ATA 66 ve 100'lerin çıkması ile birliktedamar sayısı da 80'e çıktı. Seri bağlantıda zaman gecikmesininyaşanması mümkün değil. Çünkü seri bağlantıda, paralel bağlantınınaksine sinyal iletimi tek bir kanaldan yapılıyor.


Sata ve paralel ata kabloları arasındaki farkı çok iyi gösteriyor..


Kablolarıyla birlikde sata harddiskin görünümü


Hantal EIDE kablolarını kullanmak istemeyen ve anakartında SATAözelliği bulunan kullanıcılar bir adaptör yardımı ile PATA sabitdisklerine SATA veri kablosu takılabilirler.    Şimdide SATA diskleri Windows XP kuracağımız bilgisayarımıza nasıltanıtacağımıza gelelim.Windows XP kurulumu yapıyoruz.Windows XPkurulumu hakkında bilgi için buraya tıklayın.Kurulum esnasında buekranla karşılaştığımızda "F6" 'ya basmalıyız.


"F6" 'ya bastığımızda birşey olmuyormuş gibi görünsede bir süre sonrakarşımıza bu ekran gelecek.Biz de yeni bir aygıt eklemek için "S"tuşuna basacağız...


Hemen ardından bizden anakartımızla beraber gelen sürücü disketiniisteyecek.Disketiniz yoksa kurulumdan önce oluşturmanız gerekir.Büyükolasılıkla bu sürücüler anakartınızla gelen CD'dedir orda da yoksaanakartı üreten firmanın internet adresindenindirebilirsiniz.Disketimizi sürücüye yerleştirip "Enter" tuşunabasıyoruz...


İşte disketten sürücü adı okundu ve onaylamamız için bize bir sorgu ekranı geldi."Enter" tuşuna basarak onay veriyoruz...

Yazının bu kısıma kadar olan kısmı bazı sitelerden karmaALINTIDIR.Serial ata paralel atanın geliştirilmiş halidir denilebilir...Saniyede 150 MBveri iletimiyle şimdiye kadar ki veri iletişimde ulaşılabilinecek enyüksek hıza ulaşılmıştır... Ama çok yeni bir teknoloji olduğu için eskiişletim sistemlerinde serial ata harddisk kullanmak için birkaç ayaryapmak gereklidir ve eski anakartlar bu teknolojiye uyumlu olmadığıiçin serial ata harddiskleri desteklemezler bu nedenle eski bir anakarta sahipseniz bu teknolojiyi kullanamazsınız.... Şimdi win 98 desata için yapılacak ayarlara gelelim :

Biostdan configure sekmesine gelelim ve serial ata ayarı "enhancedmodda" ise bunu "compatible" şekline getirelim... Olay bu kadar basitdiyebilirim....

Sata tenolojisi sadece harddiskler için değil cd room,rewriter ve dvdroom gibi aygıtlarda da yüksek hızlara ulaşmak için kullanılır.Eğersata destekleyen bir anakartınız varsa eski harddiskkinizle veda etmezamanınızın geldiğini size hatırlatmak isterim.En azından hıza önemveriyorsanız durum böyle...

Kaynak : www.turkkeyif.com
Araştıran : Erhan Tiryakioğlu

Okuyucu Yorumları

Toplam 17 Yorum

Rica Ederim Ne Demek Blog İçin Küçük Bir Araştırma :)

Çok emek veriyosun kardeşim tebrikler ve teşekkürler.Takip ediyorum araştırmalarını..

21:42 Her kimsen bu 13 yaşındaki arkadaşın yarısı kadar yaptığın işe heves etsen işini iyi yapan birisi olurdun.Kimbilir sen o yaşta ne yapıyodun..İnsanların şevkini kırma ve saygılı ol... Herkesten çok iyi bilmiyosun bizimde gözümüz var sazan..

Rica Ederim Herkese Teşekkürler ...

İlk kasamı parçaladığımda böyle yazılar yoktu :) vardır da merak edip bakmamıştım.
- En çok zorlandığım kısımlar ise ön panel bağlantıları ve birde işlemcinin fanını tam yerleştirememiştim. Baya bir vaktimi aldı.

Alperix'e katılıyorum.
- Çok emek veriyosun kardeşim tebrikler ve teşekkürler.(Bundan sonra inş.) Takip ediyorum araştırmalarını..

Teşekkürler Araştırmalarım Devam Ediyor ... Artık Herkes Donanmı Öğrenecek :)

cok süper anlatılmıs
elerinize sağlık

Rica Ederim :)

elllerinize sağlık,çok güzel anlatmışsınız..

bazı resimler görünmüyor..

abi güç kaynağı ve ön panel bağlantısı nasıl yapılır

abi ön panel kablo ve güç kaynağı bağlantısı nasıl yapılır

kardeşim resimleri yok

gerçekten çok işime yaradı teşekkürler baya emek vermişsiniz :)...

Sen de yorum yaz

Erhan Tiryakioğlu
Takip Edin