Devrim bilgisayarlarıAbaküs

Abaküs

Aslında kullanılan ilk bilgisayar M.Ö. 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Abaküs, basit toplama, çarpma ve çıkarma işlemlerinin de yapılabilmesini sağlayan bir alet olarak nitelendirilebilir. Abaküs'te amaç ise 4 ana matematiksel işlemi gerçekleştirmek ve kullanıcının aradığı sonuca en kısa sürede ulaşmasını sağlamaktır. O günün şartlarında bunu sağlayan abaküs, asırlar sonra yerini elektronik bilgisayarlara bırakacaktı elbette...