Kasetten USB'ye depolama birimleri...IBM Punch Card (Delikli Kart)

IBM Punch Card (Delikli Kart)

Geçmişi 18. yüzyıla kadar uzanan delikli kartlar, 1881 yılında IBM'den Herman Hollerith'in önderliğinde geliştirildi ve 19 ve 20. yüzyıllarda yoğun bir şekilde kullanıldı. Kağıt bazlı bu depolama birimi 1970'li yıllara kadar kullanıldıktan sonra daha yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte tarihin tozlu sayfalarına karıştı.

Kullanım süresi: 1725 - 1975