Avrupalı şirketler, kablosuz teknolojilerin üretkenliklerini artırmasını bekliyor

Panasonic Connect Europe yaptığı araştırma sonucunda, Avrupalı işletmelerin kablosuz teknolojilerin yürürlüğe geçmesinden sonraki 3 yıl içinde üretkenlikte ortalama %32'lik bir artış görmeyi beklediğini ortaya çıkardı.

Avrupalı şirketler, kablosuz teknolojilerin üretkenliklerini artırmasını bekliyor

Panasonic Connect Europe tarafından yeni yayınlanan bir araştırma, işletmelerin kablosuz teknoloji yatırımlarını yürürlüğe geçirmesinden sonraki 3yıl içerisinde üretkenliklerini ortalama %32 oranında artırmasını beklediğini ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 36'sı, 5G'nin işletmeleri için en önemli kablosuz teknoloji yatırımı olduğunu ve özel kampüs ağlarının genel ağlardan daha çok ilgi gördüğünü söylüyor.

Her 5 kişiden 1'i WiFi 6'yı en önemli kablosuz teknoloji türü olarak görüyor. Daha hızlı bağlantı ve esneklik sunan WiFi 6, yoğun cihaz yüküne sahip ağlar için eski teknoloji altyapılarına kıyasla bu ağlarda büyük bir iyileşmeyi mümkün kılıyor. Kuruluşların tedarik zinciri ve üretim gibi kendi sektörlerindeki özel uygulamalar nezdinde doğru teknoloji arayışına girmesiyle, araştırmada Bluetooth ve Uzun Menzilli Geniş Alan Ağlarına (LoRaWAN) olan ilginin de yüzde 21'lik bir pay ile benzer şekilde yüksek olduğu ortaya çıkıyor.

Genel çerçeveye bakıldığında, karar vericilerin yüzde 41'inin kablosuz altyapı projelerine yatırım yapma kararını vermiş veya planlama sürecinde olmasıyla, kablosuz teknolojiye yapılan yatırımlarda hızlı bir ilerleme kaydedildiği gözüküyor. Ankete katılanların yüzde 38'i, teknoloji yatırımlarında uygulama aşamasında olduğunu belirtiyor.

Araştırmada, yeni teknolojilerin benimsenmesindeki engellerin henüz aşılmadığı görülüyor. Ankete katılanların yüzde 24'ü BT güvenliğiyle ilgili endişeleri olduğunu dile getirirken, yüzde 22'si mevcut BT altyapılarıyla birlikte çalışabilirlik ve bağlantı sorunları konusunda endişeli. Her beş kişiden biri, kablosuz ağ teknolojisinin yönetilebilirliği konusunda tereddüte sahip ve benzer oranda katılımcı BT kaynaklarına, bilgisine ve becerilerine dair güven eksikliği hissettiğini bildiriyor.

Bağımsız araştırma şirketi Opinion Matters tarafından yürütülen ve Panasonic Connect Europe'un talebiyle gerçekleşen ankette, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'da birçok sektörde kablosuz ve ağ teknolojilerinden sorumlu 300'den fazla üst düzey karar verici katılım gösterdi.