Google Dünya meselelerine çözüm üretiyor

Dünya meselelerine çözüm üretmeyi sürdüren Google, yaptığı yeni yatırımlarla tekrar gündemde!

Çevreye duyarlı Google

İnternet devi Google'ın dünya meselelerine çözüm üretme amaçlı bir vakıf misyonuna sahip branşı Google.org, jeotermal enerjiye yaptığı milyon dolarlık yatırımla gündeme geldi. Google, 10.25 milyon dolarlık bir yatırımla EGS - Enhanced Geothermal Systems - Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler adlı teknolojide söz sahibi olurken, aynı zamanda, jeotermal enerji kaynaklarının tespiti, bilgi araçları ve jeotermal enerji politikası oluşturulmasına da finansman desteği sağlamış oluyor.

EGS teknolojisi jeotermal enerjinin kullanımında en son teknikleri kullanarak enerji üretimiyle dikkat çekiyor. Yerkürenin doğal ısı kaynaklarının enerji üretiminde kullanımını ifade eden jeotermal kavramı, tehlikesiz, atıksız ve neredeyse sınırsız oluşuyla geleceğin enerji türleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kuzey Amerika kıtasının jeotermal enerji potansiyelini değerlendiren bir M.I.T - Massachusetts Institude of Technology - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü raporuna göre kıtanın jeotermal kaynaklarının sadece yüzde 2'si ABD'nin yıllık enerji sarfiyatının 2500 misline karşılık geliyor. Bu enerjinin üretiminin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel ise enerji üretecek ısı kaynaklarının yerin 3 ila 10 kilometre altında oluşu.

Geleneksel yoldan üretilen jeotermal enerji doğal cepler içinde sıcak su ve buharı kullanarak türbinlere hareket verme ve elektrik üretmeye dayanırken, EGS teknolojisi kaya eriyiklerini parçalara ayırarak, suyla etkileşime sokma suretiyle enerji elde ediyor.

Google'ın finansman desteği jeotermal enerjinin dünya çapında popülerleşmesine önayak olurken Almanya, Avustralya ve bazı AB ülkelerinin EGS teknolojisinin ticarileştirilmesinde son safhalara geldikleri biliniyor.

Okuyucu Yorumları