Her güneş bir yıldızdır, peki her yıldız bir güneş midir?

Her güneş bir yıldızdır, peki her yıldız bir güneş midir? Basit gibi görünen bu sorunun aslında Dünyanın en karmaşık sorularından biri olduğunu biliyor musunuz?

Her güneş bir yıldızdır, peki her yıldız bir güneş midir?

İnsanlığın en önemli büyüme anlarından biri, Güneş’in bir yıldız olduğunun ve gördüğümüz diğer yıldızlardan çok farklı olmadığının, yalnızca onunla olan ilişkimiz nedeniyle özel olduğunun farkına varılmasıydı. Ancak bütün yıldızlar aynı değil. Ayrıca, bütün yıldızların birer güneş sayılabileceği konusunda henüz bir fikir birliği oluşmadı.

Pek çok konuda olduğu gibi, astronomik kategoriler de onlar hakkında daha fazla şey öğrenmeden önce çok kolay görünüyordu. Güneş, Ay, beş gezegen ve binlerce yıldız vardı. Bunların ne olduğunu açıklamak için hikayeler uydurmak zorundaydık ama bir şeyin hangi kategoriye girdiğini çözmek zor değildi.

Ancak daha sonra, Plüton’un gezegen statüsünü kaybetmesinde olduğu gibi, durum çok daha karmaşıklaştı. Asteroit ve cüce gezegen gibi yeni kategoriler oluşturuldu ve her şey tam olarak bu kategorilere uymadı. “Uydu” kelimesini de kullanmamıza rağmen, yeni bir terim bulmak yerine, diğer gezegenlerin etrafında dönen nesnelere ay adı verildi. Kendi ayımız hala Ay olabilir, ancak gaz devlerinin yörüngesinde dönen oldukça önemsiz bazı kaya ve buz parçaları da ay olarak tanımlanıyor. Ancak gezegenleriyle daha rastlantısal bir ilişkisi olan nesnelerin varlığını öğrendiğimizde yeni bir kategori olan yarı-uydu (quasimoon) terimini hayata geçirdik.

Evrenin ölçeğini öğrenmeye ve yıldızların doğasını kavramaya başladıkça Güneş’in bariz bir şekilde yıldız kategorisine ait olduğu ortaya çıktı. Güneş’in parlaklığında veya daha büyük olanlardan çok daha soğuk ve daha az kütleli yıldızlar bulunduğu için tam olarak tipik bir örnek değildi, ancak eğer gerçekten istisnai bir özelliği varsa, henüz bunu keşfedemedik.

Çoğu kategori, değişmez sınırlarla çevrelenmek yerine, temelde bulanık bir evreni anlamamızı kolaylaştırmak için insanlar tarafından oluşturulmuştur. Yani eğer isteseydik, hepimiz “Güneş”in başka herhangi bir cisme atıfta bulunmak için değil, Dünya’nın yörüngesinde bulunduğu yıldız için özel bir isim olduğu konusunda hemfikir olabilirdik. Hatta bunu savunan gruplar da var. Örneğin Little Astronomy adlı internet sitesi “Güneş terimini başka bir yıldıza atıfta bulunmak için kullanmak yanlıştır. Güneş, yıldızla eşanlamlı değildir” diye belirtiyor.

Ancak dil kullanıma göre değişir ve bizim yıldızlarımıza çok benzeyen yıldızları tanımlamak için “Güneş” kelimesinin kullanılması artık o kadar yaygınlaştı ki, güneş kelimesinin yalnızca bir yıldız için kullanılması gerektiği inancına sahip olanlar azınlıkta kaldı. Yani, Güneş’e oldukça benzeyen yıldızlara genellikle diğer güneşler deniliyor. Pek çok örnekten biri olarak, insanlar orijinal Yıldız Savaşları’ndaki (Star Wars) ünlü bir sahneden söz ederken Tatooine’in “ikiz güneşlerinin” batışından bahsediyorlar.

NASA’nın çocuklara yönelik web sitesinde bir örnekte de “Diğer birçok güneş sisteminin birden fazla güneşi vardır” deniliyor.

Her yıldız, bir güneş değildir

Ancak bazı yıldızların güneş olması hepsinin öyle olduğu anlamına gelmez. Merriam-Webster sözlüğü kabul edilebilir bir tanım olarak “Güneş gibi bir gök cismi; yıldız” tanımını sunuyor. Burada “Güneş gibi” kısmına dikkat etmek önemli. Güneş benzeri bir yıldızın güneş olarak adlandırılması için ne kadar olması gerektiğine dair resmi bir tanım bulunmuyor ve bunun yerine daha çok konuşmanın nasıl geliştiğiyle ilgili. Yakın çevremizde Güneş’e en çok benzeyen yıldız olan Tau Ceti’nin yörüngesindeki gezegenler üzerine pek çok bilim kurgu kitabı yazıldı. Bu kurgular genellikle onu güneş olarak adlandırıyordu.

Öte yandan, herhangi birinin, kalan ısısını yayan ama artık füzyona uğramayan ölü bir yıldız olan bir beyaz cüceye güneş adını vermesi pek olası değildir. Aynı şey bir nötron yıldızı için de geçerlidir. Elbette siz bunlara da güneş demek isterseniz muhtemelen kimse sizi durdurmayacaktır. Ancak genel olarak yıldızlar yalnızca en az iki özelliğe sahipse güneş olarak anılırlar: Bunlar, hala element füzyonuna devam ederek ısı açığa çıkarmaları ve yörüngelerinde gezegenlerin dönmesidir. Yine de, bu kriterleri karşılayan her yıldız, herkes tarafından bir güneş olarak kabul edilmeyecektir.

Örneğin hidrojeni birleştiren kahverengi cüceler, güneşler arasına katılacak büyük değiller. Füzyon sırasında daha az basınç gerektiren döteryumu kullandıkları için hala yıldız olarak nitelendiriliyorlar ama bunu bile zorlukla başardıkları söylenebilir. Ancak döteryum o kadar nadirdir ki, bu tür yıldızlar pek iyi Güneş taklidi yapamazlar.

Sonuçta bu, kuralları insanların koyduğu bir durum ve bu yüzden son kararın size kaldığını söyleyebiliriz. Eğer tek bir güneş olduğunu düşünmek istiyorsanız veya beyaz cüceleri bile güneş olarak adlandırmak istiyorsanız, çoğunluğa katılmayacak olsanız da, kimse sizi durduramaz.