Huawei yeşil teknolojilere yönelik raporunu açıkladı

Huawei, AE4RIA ve UNFCCC İnovasyon Merkezi, BM İklim Değişikliği Konferansı kapsamında, ‘Yeşil İnovasyonu Hızlandırmak’ konulu oturuma ev sahipliği yaptı. Kurumlar aynı zamanda yayınladıkları ‘İkiz Geçiş için İkiz Beceriler’ raporuyla, düşük karbon hedefi için yeni aksiyon planlarını paylaştı.

Huawei yeşil teknolojilere yönelik raporunu açıkladı

Huawei yeşil teknolojilere yönelik raporunu BM İklim Değişikliği Konferansı’nda açıkladı. Etkinliğin açılışını yapan Huawei Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Vicky Zhang, ortaklarla hazırlanan raporun, ‘Paris Anlaşması’ hedeflerine ulaşmak için gereken net sıfır karbon teknolojilerini inşa etmek ve yaygınlaştırmak üzere izlenecek yolu işaret eden, yenilikçi çözümlere odaklandığını ifade etti.

EIT Digital Eğitim Birimi Başkanı Salvatore Moccia ise raporu değerlendirirken, AB'deki şirketlerin dörtte üçünden fazlası nitelikli çalışan bulmakta zorlandıklarını, dijital ve yeşil dönüşümün hızlanmasıyla birlikte, bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Konuşmasının devamında ise yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme programlarımları ile bu sorunu aşabileceklerini söyledi.

SolarPower Europe, sadece Avrupa güneş enerjisi sektöründe 2025 yılına kadar bir milyon istihdamın sağlanacağını öngörüyor. Rapora göre, yeni endüstriyel ve teknolojik zorluklarla birlikte, personel eğitim süreçlerinin de gelişmesi ve yeni ihtiyaçları karşılaması gerektiği vurgulanıyor. Etkinlikte söz alan EAERE ve SDSN Küresel İklim Merkezi Başkanı Prof. Phoebe Koundouri, Yeşil Avrupa Anlaşması'nın, işgücü piyasalarındaki yapısal değişiklikleri hızlandırdığını ve Avrupa Birliği'nin yeni bir strateji geliştirirken, yetenekli personele ihtiyacının artabileceğini dile getirdi.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Huawei Avrupa Kamu İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Hui Cao, “Umarım hepimiz bu raporu yaygınlaştırmak için güçlerimizi birleştirebiliriz. İklim değişikliğinin yarattığı zorluklar çok büyük. Sürdürülebilirliğe doğru yaklaşarak, dijitalleşme potansiyelini ortaya çıkarmak için gereken yetenekleri birlikte geliştirebiliriz” dedi.