Murphy Kanunları'nın Murphy'si kim?

Pek çoğumuzun bildiği ünlü Murphy Kanunları'nda adı geçen Murphy, aslında kim?

Kim bu Murphy dedikleri?

Murphy Kanunları'nı hepimiz biliyoruz. Olumsuzluklar ve pesimist bakış açısıyla geliştirilmiş ve biraz nükte içeriyor gibi görünse de aslında insanları en kötü ihtimalleri düşünerek önlem almaya davet eden bu kurallar, Amerikalı mühendis Edward A. Murphy tarafından 1949 yılında oluşturuldu.

ABD'nin bir test pilotu olan Murphy, 1949 yılında testi yapılan bir rokete mühendislerin yanlış kablolar bağlaması nedeniyle oluşan ve öngrölmesi zor bir kazayı, "bir çalışmada pek çok olasılık varsa ve bunlardan sadece biri başarısızlığa yol açacaksa, o kötü olasılık gerçekleşir," biçiminde açıklanan ilk pesimist kanununu oluşturdu. Ardından gelen dönemlerde de mühendislik alanında insanları her olaslığı dikkatle incelemeye ve önlem almaya davet eden diğer pesimist kurallarını kaleme aldı.

Ancak aslında bu pesimist yaklaşım, Murphy'e özgü değildi. 1877'de bir başka mühendis, "ters gitmesi muhtemel bir iş varsa, kesin ters gider," şeklinde bir yorumu kaleme almıştı. 1908 yılında sihirbazlık gösterisi yapan ünlü bir şovmenin de, "sahnede ters gidecek ne varsa, önlem alınmadığında ters gider," biçiminde bir uyarıda bulunmuştu.

Murphy, tarihteki pesimistlerin en ünlüsü ve günümüze ulaşmış, popülermiş bir isim... Aslında insanları her olasılığı dikkate alarak çalışmaları konusunda uyaran dikkatli bir mühendis olarak bugün hayatımızda yer alıyor.

Okuyucu Yorumları