Nokia, 2030 Yılı İçin Düğmeye Bastı!

Nokia hem operasyonlarında hem de kullanımdaki ürünleri için 2030 yılına kadar sürecek önemli dönemi başlattı.

Nokia'dan 2030 planı!

Nokia, Bilime Dayalı Hedeflere uymayı ilk olarak 2017 yılında, küresel ısınmayı 2 °C ile sınırlamaya dayanan amaçlarla taahhüt etmişti. Şirket, kendi operasyonları dahilinde hedef tasarruflarının %91'ini (kapsam 1 ve 2) hedefinden 11 yıl öncebaşardı ve müşterilerine sunduğu kullanımdaki ürünler için "kapsam 3" hedeflerine ulaşma yolunda ilerliyordu.

Nokia şimdi ise, başlangıç noktası olarak 2019 yılından itibaren 1,5 °C küresel ısınma sınırını dikkate alan daha iddialı hedefler benimsiyor. Bu hedefler daha geniş bir tabanı; şirketin güncel ürün portföyünün %100'e yakınını kapsayacak şekilde genişletildi. Artık hem tedarik zincirindeki lojistik ve montaj fabrikalarından kaynaklanan emisyonları hem de Nokia'nın kendi operasyonlarından kaynaklanan emisyonları içeriyorlar.

Nokia Başkan ve CEO'su Pekka Lundmark şunları söyledi: "Ürünlerimizi son yıllarda enerji verimliliğini daha iyi hale getirmek için sürekli yenilik yaparak kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasına ve müşterilerimizin de aynısını başarmasına yardımcı olma konusunda başı çektik. Ancak iklim değişikliği zamana karşı bir yarış. Bu daha zorlu, yeni, bilimsel olarak düzenlenmiş iklim hedefleri karbon ayak izimizi azaltmak ve ürün tasarımımızın ve sunduğumuz akıllı çözümlerin özünde sürdürülebilirliğin bulunmasını temin etmek için daha ileriye ve daha hızlı gideceğimiz anlamına gelmektedir."

SBT hedefleri, emisyon azaltma hedeflerini küresel gereksinimler ile uyumlu bir şekilde doğrulamak amacıyla özel sektör işletmeleriyle birlikte çalışan Bilime Dayalı Hedefler girişimi (SBTi) tarafından kabul edilmektedir. SBTi, bugün boyunca https://sciencebasedtargets.org/ web sitesinde Nokia'nın hedeflerini güncelleyecektir.

Kullanımdaki ürünler, Nokia'nın karbon ayak izinin en büyük kısmını oluşturmaktadır ve şirket, buna donanım ve yazılım enerji verimliliğinden ürün tasarımına, modernizasyona ve kaynakların daha iyi kullanımına kadar çok sayıda yolla değinmektedir. Örneğin:

AirScale telsiz ürünlerinde kullanılan Nokia'nın ReefShark çip seti enerji kullanımını %66'ya kadar azaltmaktadır.

Şirket, sıvı soğutmalı 5G baz istasyonunu ticari işletmeye sokan ilk şirket olmuş, böylece baz istasyonu soğutma sisteminin enerji tüketimini %90'a kadar ve AirScale telsiz ürünlerinin CO2 emisyonlarını isteğe bağlı atık ısı tekrar kullanımı dahil olmak üzere %80'e kadar azaltabilmiştir.

Kompakt Aktif Anteni diğer tüm eski makro ürünlere oranla çok daha az materyalin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Nokia AVA Energy Efficiency hizmeti, trafik seviyeleri düşük olduğunda radyo şebekesi parçalarının elektriğini kesen bulut tabanlı Yapay Zeka yoluyla enerji kullanımını %20'ye kadar azaltabilmektedir.

Şirket, Aralık 2020'de emisyonların azaltılmasına, iklim risklerinin hafifletilmesine ve düşük karbon ekonomisinin geliştirilmesine yönelik katkılarıyla tanınmıştır ve İklim değişikliği kategorisinde CDP'nin A Listesine karbon saydamlık beyanı için fiili standart olarak dahil edilmiştir.

Emisyon bilgileri ve açıklaması İnsanlar ve Gezegen raporunda sunulmaktadır. Sıradaki rapor Nisan 2021'de yayınlanacaktır.

Bilim Tabanlı Hedefler girişimi hakkında

Bilim Tabanlı Hedefler girişimi (SBTi), şirketlerin bilime dayalı emisyon azaltma hedefleri belirleyerek özel sektörde iddialı iklim eylemini desteklemektedir. SBTi; CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği (UNGC), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında bir ortaklıktır. SBTi eylem çağrısı, We Mean Business Koalisyonu'nun taahhütlerinden biridir.

2015 Paris Sözleşmesi yoluyla dünya hükümetleri, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi düzeylerin 2°C üzerinin altında sınırlandırmayı taahhüt etmekte ve 1,5°C'nin üzerine çıkmamaya gayret etmektedirler. 2018 yılında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin önlenmesi için küresel ısınmanın sanayi öncesi sıcaklıkları 1,5 °C'den fazla aşmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Bunu başarmak için sera gazı (GHG) emisyonları 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılmalı ve 2050 yılına kadar net sıfıra düşürülmelidir.

1. ve 2. kapsamları ve emisyonları anlamak için:

  • Kapsam 1. Şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan gelen doğrudan emisyonlar.
  • Kapsam 2. Satın alınan elektrik, ısı ve / veya buhar tüketiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlar
  • Kapsam 3. Şirketin faaliyetlerinin bir sonucu olarak, ancak şirkete ait olmayan veya şirket tarafından kontrol edilmeyen kaynaklardan kaynaklanan dolaylı emisyonlar
Okuyucu Yorumları