Sabit Kablosuz Erişim (FWA) Hizmetlerinde Hıza Dayalı Tarifeler Yükselişte

Ericsson Orta Doğu ve Afrika Sabit Kablosuz Erişim Çözümleri Başkanı Erman Tanin, evlere ve iş yerlerine hızlı ve güvenilir internet hizmetinin götürülmesini sağlayan önemli bir iletişim teknolojisi olan Sabit Kablosuz Erişim (FWA) hakkında merak edilen tüm soruları yanıtlıyor.

Sabit Kablosuz Erişim (FWA) Hizmetlerinde Hıza Dayalı Tarifeler Yükselişte

Modern iletişim dünyasında Sabit Kablosuz Erişim (FWA), evlere ve iş yerlerine hızlı ve güvenilir internet hizmetinin götürülmesini sağlayan önemli bir iletişim teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Servis sağlayıcılar, FWA söz konusu olduğunda genellikle 2 ana yaklaşımdan birini uyguluyorlar. Bunlar; hıza dayalı tarifeler (speed-based) ve en iyi çaba (best-effort: en yüksek hız ile servis verebilme) tarifeleri.

Bu bağlamda Ericsson Orta Doğu ve Afrika Sabit Kablosuz Erişim Çözümleri Başkanı Erman Tanin, bu 2 yaklaşımın avantajlarını ve stratejik yönlerini inceleyerek FWA’nın büyümesi ile servis sağlayıcılar için gelir yaratımının nasıl artırılabileceğine ışık tutuyor.

Hıza dayalı tarifeler ve en iyi çaba tarifeleri arasındaki farklar nelerdir?

Erman Tanin: FWA hizmetlerinin sunulduğu rekabetçi dünyada, servis sağlayıcıların tarifelerini yapılandırmak için 2 temel seçenekleri bulunuyor. Bu seçeneklerin ilki hıza dayalı olarak karşımıza çıkıyor. İkincisi ise en iyi çaba tarifleri. Hıza dayalı tarifelerde hızın bir sözleşme dahilinde belirtilerek sunulması, onu şeffaflık ve güvenilirlik arayan son kullanıcılar nezdinde cazip bir seçenek haline getiriyor.

FWA hizmetlerinde sunulan hızlar, sabit genişbant hizmetlerine dair yerel düzenleme gerekliliklerine benzer bir model izliyor. Servis sağlayıcılar, hizmetlerinin reklamını yapmak için bazı durumlarda ortalama hızı, bazı durumlarda ise ulaşılabilecek azami hızı kullanıyorlar. En iyi çaba tarifeleri ise çoğunlukla veri hacmine yönelik olsa da (örneğin aylık GB limitleri) bazı durumlarda sınırsız teklifler de görebiliyoruz.

Ericsson olarak hangi tarifenin uygulanmasını teşvik ediyorsunuz?

Erman Tanin: Ericsson olarak sözleşmelerde “en yüksek hız” değerini vurgulayarak hıza dayalı tarifelerin benimsenmesini tavsiye ediyoruz. Bu önerimizin temelinde, son kullanıcıların ulaşılabilir potansiyel hızı net bir şekilde ifade eden, beklentilerine uygun ve güven veren tarifelere daha fazla ilgi göstermesi bulunuyor.

Etkili pazarlama stratejilerine giden kapıyı aralayan hıza dayalı FWA bağlantıları, servis sağlayıcıların şebeke kapasitesi ve ölçeklendirmeyi göz önünde bulundurarak belirli coğrafi bölgeleri hedef almalarına olanak tanıyor. Bu stratejik yaklaşım, farklı konumların benzersiz gereksinimlerine göre sunulan teklifin uyarlanabilmesini sağlıyor.

Hıza dayalı tarifelerin önemli bir diğer avantajı da, pazardaki farklı fiyat kademelerine hitap edebilme özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Servis sağlayıcıların, farklı fiyat ve hızlarda teklifler sunarak, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşabildiği görülüyor. Fiyatlandırmadaki bu esneklik, rekabet gücünü ve pazar erişimini artırıyor.

Hıza dayalı tarifelerin benimsenmesi üzerine hangi olumlu örnek ve verileri paylaşabilirsiniz?

Erman Tanin: Omantel’in yaklaşımını, hıza dayalı fiyat modeline harika bir örnek olarak verebilirim. Omantel, segmentlere ayırarak pazarın tamamını hedeflemek amacıyla çoklu hız kademelerinden yararlanıyor. Bu kapsamda kullanıcılara, kendi gereksinimlerine uygun farklı azami hızlar arasında seçim yapma esnekliği sunuyor. Ek olarak, profesyonel yayıncılar gibi daha da yüksek hız talep eden kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış premium bir teklifi de bulunuyor.

Haziran 2023 Ericsson Mobilite Raporu verilerine göre, FWA servis sağlayıcılarının 4'te 1'inden fazlası artık hıza dayalı (hizmet kalitesi veya QoS olarak da adlandırılan) tarifeler sunuyor. Servis sağlayıcıların kalan dörtte üçü ise halen veri limitli (aylık GB) en iyi çaba tarifelerinden yararlanıyor. FWA’yı benimseyen servis sağlayıcıların oranında bölgeler arasında büyük farklılıklar göze çarpıyor. Aşağıdaki şekilde görülebileceği gibi, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde servis sağlayıcıların yüzde 84’ü FWA hizmeti sunarken, bunların yüzde 14’ü hıza dayalı tarifeleri sunuyor.

Sabit Genişbant Hizmetleri’ne (FBB) uyum sağlamak için Sabit Kablosuz Erişim (FWA) hizmetlerinde hıza dayalı tarifelerin rolü nedir?

Erman Tanin: Sabit kablosuz erişimin, sabit geniş bant hizmetleri (FBB) kapsamında yer aldığını kavramak son derece önemli. Hıza dayalı tarifeler, genellikle fiber veya kablo gibi sabit genişbant hizmetleri için sunuluyor. Tüketicilerin büyük oranda aşina oldukları bu tür tarifeler, servis sağlayıcıların sabit kablosuz erişimden gelir elde etmelerini mümkün kılıyor.

Sonuç olarak, FWA hizmetlerinde hıza dayalı tarifeleri anlayıp bunları stratejik olarak kullanmak suretiyle tüketici memnuniyetinde, hedef odaklı pazarlamada ve fiyatlandırma esnekliğinde önemli bir etki yaratılabilir. Servis sağlayıcılar hıza dayalı yaklaşımı benimseyip, sektörde bilinen mevcut uygulamalara da uyum sağlayarak FWA hizmetlerini başarıyla geliştirebilirler. Aynı zamanda farklı pazar segmentlerindeki kullanıcılara güvenilir ve verimli internet erişimi sunabilme imkanı sağlayabilirler.