TCL'in 2023 ÇSY Raporu yayımlandı

TCL, sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemelerini ve yeniliklerini duyurduğu 2023 ÇSY (çevresel, sosyal, yönetişim) Raporu'nu yayımladı.

TCL'in 2023 ÇSY Raporu yayımlandı

TCL Communication, sürdürülebilirlik yolculuğunda bugüne kadar ulaştığı kilometre taşlarını ve geleceğe yönelik vizyonunu detaylandıran 2023 ÇSY (çevre, sosyal, yönetişim) Raporunu yayımladı.


Konuyla ilgili açıklama yapan TCL Communication Orta Doğu ve Türkiye Bölge Direktörü Serhan Tunca, “Bize yaşama imkânı sunan gezegenimize karşı sadece bireysel değil kurumsal olarak da sorumluklarımız var. Bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde bireysel düzlemde insanları ve kitlesel düzlemde ise toplumları daha sürdürülebilir bir dünya yaratma çalışmalarımıza katılmaya teşvik ediyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de de önemli projelere destek oluyoruz. Bu yaklaşımımızla son olarak Türkiye'de sürdürülebilir yemeğin adresi Neolokal ile bir sponsorluk anlaşması yaptık. Bu sponsorluk kapsamında restoran ziyaretçilerine sürdürülebilir ve dürüst yemeğin yolculuğunu TCL tabletleriyle izletiyoruz. Türkiye ve dünyadaki sürdürülebilirlik çalışmalarını, çevreye saygılı projeleri küresel düzeyde belirlediğimiz hedeflerimizle uyumlu bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Raporda yer alan bilgilere göre TCL, mevcut durumları ve gelişim ihtiyacını göz önünde bulundurarak çevreyi korumada sürekli ilerleme ve başarı sağlamak amacıyla emisyon azaltımı, kaynak kullanımı ve diğer konularda daha uygulanabilir hedefler ortaya koyuyor. Çevresel hedeflere ulaşmak için farklı departmanların temel hedeflerini ve emisyon azaltma hedeflerini daha da geliştiren TCL, yönetim sorumluluklarını ve yetkilerini netleştirerek ve düzenli değerlendirmeler ve performans değerlendirmeleri yaparak, her bir departmanın çevresel başarılarını daha iyi izliyor ve değerlendiriyor ve böylece çevre stratejisinin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlıyor.


TCL, sera gazı emisyonlarını en aza indirmek ve iklim değişikliğinin yarattığı zorlukların üstesinden gelmek için de bir karbon yönetim sistemi kurarken emisyon ve enerji yönetimi çalışmalarını da gerçekleştiriyor.
Şirket ayrıca, arıtma prosedürlerini optimize ederek ve geri dönüşüm oranlarını artırarak atık yönetimini de kararlılıkla güçlendiriyor. TCL, döngüsel ekonomiyi güçlü bir şekilde teşvik ederken ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunurken maksimum kaynak kullanımı elde etmeye ve elektronik atık geri kazanımını geliştirmeye odaklanıyor.

Temiz enerji girişimlerini ilerletme konusunda son derece kararlı olan şirket, fotovoltaik sektörüne yaptığı önemli yatırımlarla güneş enerjisi çözümlerinin büyümesine katkıda bulunuyor. TCL'in bu alandaki çalışmaları, sürdürülebilir enerji gelişmelerini ve ekolojik korumayı desteklemeye yönelik daha geniş bir çevre stratejisinin bir parçası olarka öne çıkıyor.

Bununla birlikte şirketin yeni girişimi #TCLGreen, herkes için daha sürdürülebilir bir gezegen yaratma misyonunu taşıyor. Bu etiket, sürdürülebilirlik çalışmalarının yerel ve küresel toplumlar için önemini artırmaya yardımcı olmak için küresel çapta kullanılıyor. Örnek olarak TCL, Kevin Chu ile iş birliği içinde fiziksel, interaktif ve metaverse sanatı bir araya getiren ve binden fazla geri dönüştürülmüş devre kartını sergileyen bir sanat yapıtını hayata geçirdi. Bu eser, Fotovoltaik teknoloji ile tamamlanmış durumda.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda durmadan her zaman ilerleme kaydetmek için çalıştığını belirten TCL Communication, yüksek kalitede sağlıklı, erişilebilir ve yeşil ürünler sunarken sürdürülebilir ve düşük karbonlu gelişimi geliştirmeye devam ettiğini, temiz enerji işini aktif bir şekilde genişlettiğini ve sorumlu tedarik zinciri sisteminin gelişimini sağlamak için çaba gösterdiğini belirtiyor.