Siber suçlara karşı 6 önemli adım

ESET Kıdemli Güvenlik Uzmanı Stephen Cobb: Siber suçları caydırmak için 6 önemli adım.

6 önemli adım

Siber suçlar, pek çok kişiye ve kuruma özellikle de finansal açıdan zarar veriyor. Peki bu problem nasıl çözülebilir? 25 yıldır dünya çapında proaktif korumada öncü konumda bulunan ESET, 'suçlular için siber dünya nasıl daha az çekici hale gelir' sorusuna cevap bulmaya çalıştı.

ESET'in Kuzey Amerika ofisinde görev yapan Kıdemli Güvenlik Uzmanı Stephen Cobb, ülkelerin ve uluslararası toplumun bu konuda gündemine almasını gerektiğini düşündüğü 6 yaklaşım ortaya koydu.

Stephan Cobb, "Suçun daha az çekici hale getirilmesi ile beraber siber suçlular için risklerin artması, menfaatlerinin azalması, sosyal küçümseme ve ahlaki yaptırımların derinleşmesine katkı olsun diye suç faaliyetlerini ortaya çıkarmak gerekir," diyor. Cobb, şu önerileri getirdi:

1. Ulusal öncelikler yeniden ayarlanmalı: Ayrılan kaynaklar, bu suçları işleyen kişilerin tespitine, tutuklanmasına ve siber suçluları kovuşturmaya yönelik değerlendirilmeli.

2. Siber suç failleri daha hızlı yakalanmalı: Bu failleri caydırmak için kullanılan ölçekler arasında, bu suçları işleyenlerin cezalandırılması ve bu suçluların alacakları cezaların ağırlaştırılıp uygulanması, suçlu bulundukları halde bu suçluların hızlandırılmış şekilde cezalarının sonuçlandırılması bulunmalı.

3. Siber etikler öğretilmeli: Siber dünyaya ilişkin etik yaklaşımın ilköğretim çağlarından müfredatlara dahil edilmesi, hem kısa dönemli etkide hem de uzun dönemde siber suçların önüne geçmeye önemli katkı koyacaktır.

4. Gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatların arttırılması: Siber becerisi yüksek kişilerin fazlalığı karşısında siber suçlar caydırılırken, bu alanda iş imkanlarının arttırılması gerekir. Bu şekilde siber becerisi yüksek kişiler farklı alanlara yönlendirilmeli.

5. Problem ölçümlenmeli: Siber suçların biçim, hacim, uygulama ve sonuçlarını görmek ve değerlendirebilmek adına objektif ve tutarlı ölçümleme yapılmalı, buna kaynak ayrılmalı.

6. Uluslararası baskı oluşturulmalı: Bir ülke eğer siber suçlara arkasını dönüp görmezden geliyorsa, uluslararası toplum tarafından yaptırım uygulanmalı.

Okuyucu Yorumları