Yüzyılın deneyinde Türk bilim adamları da var

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde yapılacak yüzyılın deneyinde Türk bilim adamları da var.

Yüzyılın deneyinde Türk bilim adamları da var
CERN'de yapılacak büyük deneye Türk bilimadamları da destek veriyor.

"Parçacık hızlandırıcılarıyla atom altı parçacıkları çarpıştırarak maddenin nasıl oluştuğuna ilişkin birçok sırrın anlaşılmasını sağlamak" amacıyla gerçekleştirilecek "Yüzyılın Deneyi"nin yapılacağı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN), 50'yi aşkın Türk bilim adamı yer alıyor.

AA muhabirine, Türk bilim adamlarının çalışmaları ile ilgili bilgi veren Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Subaşı, Türkiye'den Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Doğuş, Ortadoğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerinin, CERN'de yapılan çalışmalarda üye olarak yer aldığını, bunların dışında bazı üniversitelerin de bu üye üniversiteler kanalı ile deneylere katılma olanağı bulduklarını bildirdi.

2007'de uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın 30 senedir bu konuda çalıştığını, hayalinin Türkiye'nin CERN'e tam üye olarak katılımı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Subaşı, CERN'e ülke bazında tam üye olmak için 15-20 milyon dolar gibi bir paranın her sene ödenmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'de yüksek enerji fiziği alanında büyük bir potansiyelin olup olmadığı tartışmalarıyla ülke olarak üyeliğin geciktirildiğini öne süren Metin Subaşı, şunları kaydetti: "Merkeze ülke olarak üye olunsaydı 50 değil, belki 250 Türk bilim adamı orada olabilirdi. Çünkü çok yetenekli, çalışkan ve yaratıcı gençlerimiz var. Hiçbir ülkede yok bu potansiyel. Ayrıca, CERN'e ödenen bu parayı başlangıçta CERN, o ülke için harcıyor. Bu para ile o ülkedeki yüksek enerji fiziği alanındaki çalışmaları destekliyor, alt yapı oluşmasına katkı sağlıyor. Daha da önemlisi CERN, bir üye ülke için sadece fizik çalışmalarına katılmak anlamını taşımıyor. CERN'e üyelik, ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmesine de katkı sağlıyor. Üye ülkeler, CERN'deki deney sistemlerinin kurulmasında gerekli malzeme ve cihazları temin ederek, ülkelerine hem ekonomik açıdan ödemelerinin çok üstünde gelir temin edebiliyor, hem de yüksek teknolojinin ülkelerinde geliştirilmesine katkı sağlayabiliyorlar."


CERN'de Türk üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesini CERN'deki ALICE deney grupları arasına dahil eden Prof. Dr. Metin Subaşı, CERN serüveninin 2006 yılında başarılı doktora öğrencisi Ayben Karasu'nun doktora tezini CERN'de yapması, oradaki ALICE grubunun lideri Prof. Jean-Pierre Charles Revol ile bir arkadaşı vasıtasıyla iletişim kurarak sağladığını, kendi imkanlarıyla gidip gelen öğrencisine daha sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından projeleri kapsamında destek verildiğini anlattı.

Prof. Dr. Subaşı, CERN'deki projelerine daha sonra 3 öğrencisini daha dahil ettiğini, ALICE grubu yöneticilerinin de çalışmalarına büyük destek verdiğini ve kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. Subaşı, şunları kaydetti: "Bu zor koşullarda, bu kadar hevesli olduğumuzu görerek CERN'de bizi o kadar iyi karşıladılar ki, bize 'Siz grup olarak üye olun. Hiçbir para ödemeden deneylere katılmanızı sağlayacak bir üyelik verelim size. Resmi hale getirelim çalışmalarınızı, zorlukla karşılaşmayın' dediler. Bunun üzerine Kasım 2007'de başvuruda bulunduk. 6 Nisan 2008'de üyeliğimizin kabul edildiğine dair mektup geldi. Bizim ALICE grubunun program ve stratejileri hakkında söz hakkımız yok, ancak deneye katılma, deney verilerini kullanma ve yorumlama konusunda görev üstlenebiliyoruz."
CERN'de yaz döneminde, genç bilim adamlarının yetişmesi için kurslar yapıldığını, bu kurslara tam üye olmayan ülkelerden sadece birkaç öğrencinin kabul edildiğini anlatan Subaşı, bu yaz yapılacak kurslar için Türkiye'den kabul edilen 3 öğrenciden birisinin kendi öğrencisi olduğunu bildirdi.

Metin Subaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kısıtlı olanaklarla ortaya koyduğumuz performansı takdir eden CERN'deki bilim adamları, bize kahraman gözüyle bakıyorlar. Ve Türkiye'den gelen grupları isim isim biliyor, çalışmalarını takdir ediyorlar. Bizler de ülkemiz adına bu tarihi fizik deneylerine katıldığımız için gurur duyuyor, CERN'deki meslektaşlarımıza ve bizleri destekleyen, ülkemizi CERN'e tam üye yapmak için uğraşan TAEK'e teşekkür ediyoruz."

CERN'de neler oluyor?

CERN'de yapılacak büyük deneye Türk bilimadamları da destek veriyor.

Nükleer reaksiyonların ancak yüksek enerjilerde oluştuğunu, yüksek enerjinin ise atom altı parçacıkları çok yüksek hızlara getirecek "hızlandırıcı" denilen makineler kullanılarak elde edildiğini anlatan Prof. Dr. Subaşı, büyük yatırım gerektiren yüksek enerji fiziği alanındaki çalışmalar için birçok Avrupa ülkesinin bir araya gelerek kurdukları CERN'e, bilim adamlarının projeleriyle katıldığını söyledi.

Subaşı, CERN'de yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Bugün, atomun bir çekirdek ve etrafında dolanan elektronlardan ve de çekirdeğin, proton ve nötronlardan oluştuğunu biliyoruz. Proton ve nötronların ise 'kuark' ve 'gluon' ismi verilen parçacıklardan oluştuğunu öngörüyoruz. Kuarklar, 'kuvvet taşıyıcı' olan gluonlarla çekirdek içinde hapsolmuş durumda bulunduklarından, bugüne kadar serbest olarak gözlenebilmiş değillerdir. İşte, atomdan kuarklara uzanan bu süreç CERN'de deneysel ortamda tersinden izlenecek. Yani protonlar ve nötronlar Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC), güneştekinin 100 bin misli sıcaklıkta 'eriyerek', kuarkların ve gluonların serbest kalmasına, dolayısıyla gözlenebilmelerini olanaklı kılacaklar. Böylece, evrenin oluşumu sırasında meydana geldiği düşünülen büyük patlama 'Big Bang', 13 TeV kütle merkezi enerjisindeki protonlar çarpıştırılarak, laboratuvarda, 10-15 metre çaplı küre hacmi gibi küçük bir hacim içinde oluşturulmuş olacak. Dolayısıyla, patlamadan sadece saniyenin milyonda biri uzunluğunda bir süre sonra oluşacak kuark-gluon ortamından, yoğunlaşmayla, proton ve nötronun oluşumunu, yani, maddenin nasıl kütle edindiğini öğrenmiş olacağız. Tabii, beklenenler gözlenemezse, öngörülerimizin arkasındaki teorilerimiz iflas etmiş olacak, yeni teoriler yaratılması gerekecek."


ALICE, CMS, ATLAS ve LHCb deneyleri
CERN'de parçacık hızlandırıcılarıyla yapılacak ve evrenin ilk yapı taşlarının ortaya çıkmasını sağlayacak bu deneyde parçacıkların (proton, ağır iyon) bir kısmının saat yönünde bir kısmının ise aksi yönde hızlandırılarak, her birinin 7 tera elektron volt gibi müthiş bir enerjiye ulaştıktan sonra çarpıştırılacaklarını dile getiren Prof. Dr. Subaşı, böyle bir deneyin gerçekleştirilebilmesi için İsviçre-Fransa sınırında (Geneva) bulunan CERN'de, yerin 100 metre altında inşa edilmiş laboratuvar tünelinde 27 kilometre uzunluğunda bir hızlandırıcı halkası (LHC) inşa edildiğini anlattı.

Hızlandırıcı halkasının üzerinde 4 adet detektör istasyonu bulunduğunu ve buralardaki detektörlerin CERN'de yapılacak 4 temel deneyin merkezini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Subaşı, şunları söyledi: "Bu deneyler, ALICE, CMS, ATLAS ve LHCb olarak anılıyor. Hepsi farklı yönden yaklaşarak bilinmeyenleri ortaya koymaya çalışacaklar. Sadece evrenin oluşmasını değil, evrende neden anti maddeden çok madde var? Anti madde nerede saklanıyor? Gök yüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızlar arası karanlık ortam (karanlık madde) ne içeriyor? Evrende kaybolan kütle nereye gidiyor? Evrende var olduğunu bildiğimiz kuvvetler gerçekten tek bir potansiyelden mi türüyor (Higs 'bozonu' var mı?)? gibi önemli sorulara yanıt aranacak. Bizim grubun angaje olduğu deney ALICE deneyi, yani, evrenin oluşumu hakkında mevcut teorinin öngördüğü 'kuark ve gluon' plazmasının varlığını belirlemeye çalışan deney grubu."

Fizik bilimde kırılma noktasındayız

CERN'de yapılacak büyük deneye Türk bilimadamları da destek veriyor.

Büyük patlamayı resmedecek deney sonrasında çok mikro düzeyde bir maddenin oluşacağını, çarpışma olduğu zaman "Büyük Patlama"da olduğu gibi etrafa parçacıkların saçılacağını kaydeden Prof. Dr. Subaşı, şunları anlattı: "ALICE deneyinde, ALICE detektör sisteminin merkezinde bu patlama olacak. Detektör sistemi, 16-20 metre çapında binlerce ton ağırlığında dev bir sistem. Detektörler soğan kabuğu gibi, biri diğerini sarmalayacak şekilde kat kat yapılmış, her biri çeşitli parçacıkları tanımlayacak yetenekte. Diğer bir deyişle, patlamadan yani çarpışmalardan çıkan parçacıklar ne kadar yüksek enerjide olurlarsa olsunlar bu detektörlerin içinde geçerken mutlaka bir iz bırakacaklar, yani, kendilerini ifşa edecekler. Proton 'eriyip' kuark ve gluonların serbest kaldığını, ortama çıkacak 'acayip parçacıkları' detektörlerde bıraktıkları izlerden tanımlayarak öğreneceğiz.. Ve diyeceğiz ki, 'evet, kuark vardır'. Eğer tersi olursa bildiğimiz şeylerin doğru olmadığını anlayacağız. Yani, fizikte tam kırılma noktası diyebileceğimiz bir noktadayız."


İlk deney Haziran'da başlayacak
Prof. Dr. Subaşı, evrenin sırlarını ortaya koyacak deneylerden ilkinin ALICE olduğunu, bu deneyde önce protonların ardından ağır kurşun iyonlarının birbiriyle çarpıştırılacağını söyledi.
Protonların çarpıştırılacağı deneyin ilk kısmının bu yaz başlamadan gerçekleşeceğini ifade eden Prof. Dr. Subaşı, "Aksilikler çıkıyor, onların çözümüne gidiliyor ama şu anda bize söylenen tarih, 2008 yılı Haziran ayı. CERN Başkanı'nın ifadesine göre, herhangi bir sorun yok, deney başlatılacak."


İnternetten sonra "GRID"
CERN'de bu işler yapılırken büyük teknolojik gelişmelerin de yapıldığını, örneğin, günlük yaşantının artık vazgeçilmez bir parçası olan Web'in (www) CERN tarafından oluşturulduğunu belirten Subaşı, "Şimdi 'Grid' diye bir sistem geliştiriliyor. Grid sistemi ile dünya üzerindeki mevcut pek çok laboratuvardaki bilgisayarları tek bir bilgisayardan (PC) kullanma olanağı sağlanacak" dedi.

Subaşı, binlerce bilgisayarın aynı anda çalıştırılmasıyla çok daha çabuk işlem yapılmasının sağlanacağını, halen CERN içinde çalışan lokal bir Grid ağının kurulduğunu ve bütün makinelerin aynı anda kullanabildiğini bildirdi.
En güçlü tek bir bilgisayarla 100 günde yapılacak hesaplamaların Grid sayesinde birkaç saniye içinde yapılabileceğine dikkat çeken Metin Subaşı, şunları kaydetti: "Bunun bir örneği, tıp alanında gerçekleştirildi. Avean Gribi'ne sebep olan virüslerin tanımlanması için pek çok laboratuvarda incelenmesi gerekiyordu. Grid oluşturuldu. Dünyaca ünlü 6 önemli laboratuvarda 300 binden fazla insan kanı örnekleri 2 saat içinde analizden geçirilerek sonuç alındı. Eğer biz Grid'i, Türkiye'den kullanma olanağını bulursak ki bu konuda çalışmalar başlamış durumda, deneylerde üretilecek verileri kullanıp analiz ve hesaplama yapmak için İsviçre'ye, CERN'e gitmemize de gerek kalmayacak."


AA

Okuyucu Yorumları

Toplam 19 Yorum

İleride yapacağım meslekle pek ilgili olmasa da bu CERN i yakından takip ediyorum en azından internete sızan tüm gelişmeleri inceliyorum, gerçekten doğanın kanunlarını belki de baştan yaratacak bir bilimsel deney olacak. Chip'e de çok teşekkürler gerçekten bu konuyla ilgileniyolar. Halkımızın bilimin gücüne kayıtsız kalmaması için çok çaba sarfediyolar.

İlginçtir ki tam üye olmak için veremediğimiz 15-20 Milyon $'ı ihracattan 1 saatte kazanıyoruz :)

deney sırasında bi hata olursa çernobilden daha kötü olur kara delik açılır resmen

TÜRK GENÇLİĞİ ÇOK ZEKİ SADECE NEYİN NASIL OLDUĞUNU GÖSTER SABİT BİLGİ İLE KALMAZ ONU GELİŞTİRİR

Bir kere doğanın kanunu diye birşey yoktur.buna açıklık getirelim.Ancak ve ancak ALLAH kurallar koyar.bunada kalkıp doğanın kanunu demeyelim lütfen.Öncelikle CERN müthiş bir araştırma geliştirme merkezi..takip etmeye çalışıyorum.Ama daha çok gerideler.Daha bir canlıyı bile ışınlamayı başaramadılar.Ayrıca bir sürü bilgisayara ihtiyaç duyuyorlar halbuki teknolojinin sonu varmıdır bilmem ama çok ileri düzey sistemler kuramzmı bunlar??Tabiki kurulur ama nasıl olacak tabiki de araştırmalarla biraz daha bilgisayar parçaları üzerine araştırma yapıpta daha yeni teknolojiler geliştirseler bu kadar bilgisayar kullanmak zorunda kalmayacaklar.

doğanın kanunu yoktur lafını neye dayandırıyorsunuz ve siz kim olarak buna açıklık getiriyorsunuz. gerçekten çok ama çok gülünç. bilimin nasıl işlediğini ve düşünce yolunun ilkelerini bilmeyen insanların bu tür konularda yorum yapması komik sonuçlar doğuruyor. eminim, az ya da çok, eğitim görmüş bir insansınız. bunca zaman size doğanın kanunları öğretildi, bunları bu zamana kadar göz ardı etmiş olamazsınız. bu sebepten lütfen bir kez daha düşünün, bazı konuları yorumlarken dogmatik bakış açınızdan kurtulup aklınızı kullanın. sizin bakış açınızdaki insanlarla dolu olduğu için bu ülke maalesef 20 milyon dolar bile ayıramıyoruz bu denli büyük bilimsel çalışmalara. saygılar...

Bence bu deney saçmalık tamam belki herşey yolunda giderse birçok şey öğreneceğiz ama eğer gitmezse dünya yok olacak.Bence bu deney için dünyayı riske atmaya deymez.Biri buna dur desin!

BENCEDE BU DENEYDE HERHES DİKKATLİ OLMALI YADA HİÇ İNCELENMEMELİ ZATEN AZON TABAKASI DELİNMİŞ BİDE O PATLARSA HİÇ KALDIRAMAYIZ

Hepimiz ölüceeeeeeeeeeezzz :))

Alice deney grubu böyle Umbrella Corp. ile alakası yoktur değil mi. :D

arkadaslar sakin oln yav bunu ypn adm bşilrn ters gttinde oluceni blio ztn ole bi durumda yok lutfen olabilirleri gercek yapmayalım bekleyelim ve görelim

Bence bu deney basarıyla gecer ve herkes senelerını vermıs ordakı bılım adamlarına destegını fazlasıyla verırler.cunku onlar olmasa suan kullandıgımız cogu sey olmazdı.bu deneyın hayatımıza katacagı bırcok sey olacagına ınanıyorum.korkulcak bıseyyy yok bana gore.

OFFFFFFFFFFFFF NEDEN KISA YAZMADINIZKİ

Arkadaşlar yanlış anlamayın yazacaklarımı. ilk suyla çalışan arabayı biz buluyoruz japonlar calıyor. DENİZ YOSUNUYLA ÇALIŞAN ARABAYI ilk biz buluyoruz amerika önümüze çıkıyor. SONSUZ enerjiyi biz TÜRK'ler buluyoruz fakat amerika Bilim adamımızı yere indiriyor. yaa bir düşünün atomların yörüngeleriyle oylamak ne demek? zaten amerika bizlerin böyle bir çalışma yaptığını biliyordu.ARKADAŞLAR bilim adamımız bu projeyi bitirmişti ve öldürüldü şimdi. Şimdi amerikanın elinde bu proje ve piyasaya ne zaman süreceğini düşünüyor.bir kaç yıl sonra çıkarsa şaşmayın. yaa anlamıyorum bizim kafamız çok çalışıyor fakat dış tehditlere bir DUR diyemiyoruz. Arkadaş neden korkuyorsun? zaten dünyada güçlü komandoları eğiten ülke sensin.Fakat bizim ege kıyılarındaki o kadar değerli madenleri çıkartmaya korkuyorsun.

bence en güzel şirket umbrella corporation şirketi:D:D

RAHMETLİ PROF. DR. ENGİN ARIK VE 5 ARKADAŞI CERN İLE İLGİLİ BULUŞ YAPTILAR. AÇIKLAYAMADAN ŞÜPHELİ UÇAK KAZASINDA VEFAT ETTİLER. O BİLGİLER CERN PROJESİNDE ÇALIŞAN DİĞER BİLİM ADAMLARINA AKTARILDI. ORTADA TÜRKİYENİN ADI YOK. CERN SÜPER GÜÇ OLACAK ÜLKELER ÇİN VE HİNDİSTAN BELİRLENDİ. CİDDİ HAKSIZLIK VAR. BİZ İSE ÜYE OLMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ. PROF. DR. ENGİN ARIK VE EKİBİNİN CERN İLE İLGİLİ BULUŞUNUN ÜSTÜNE HANGİ ÜLKE OTURDU? TÜRKİYENİN ZİRVESİNDEKİLER CERN ÖNEMİNİN FARKINDAMI

off neden kısa yazmadınız bu uzunluk ne be !!

bilgileriniz çok net teşekürler

hiç birşey belli değil türkiyede hangi bilim adamı cernde araştırma yapıyor diyoruz siz çıkarıyorsunuz çok saçma

Sen de yorum yaz

 CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

İlginizi çekebilir