5651 Nolu İnternet Yasası Karara Bağlanıyor

Anayasa Mahkemesi TELKODER'in görüşlerini dinledi.

Yasada karara varıldı

Anayasa Mahkemesi'nce görülen ve hem internet kullanıcıları hem de  haberleşme sektörü için kritik önem taşıyan 5651 nolu internet kanununa  ilişkin dava kapsamında son kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.  Anayasa Mahkemesi, nadir görülen bir yaklaşımla alınacak karar öncesi bir  sivil toplum kuruluşu olan TELKODER'i davet ederek görüşlerini dinledi.  Görüşme sonrası bir açıklama yapan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak,  ''TELKODER 13 yılı aşkın süredir elektronik haberleşme sektörünü saygın  biçimde temsil ediyor. Her zaman sektörümüzün ve ülkemizin geleceği için  doğru olanları ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada da Anayasa Mahkemesi  Başkanlığı'nın elektronik haberleşme sektörü ve ülkemiz için kritik bir  konuda TELKODER'in görüşünü alması bizleri ümitlendirdi" dedi.

 2014 Şubat ayında 5651 sayılı internet kanununda torba yasayla yapılan  değişiklikler, internet kullanıcıları başta olmak üzere toplumun çeşitli  kesimlerince uzun süre tartışılmıştı. Elektronik haberleşme sektörünü  ilgilendiren tarafta ise ilgili torba yasaya eklenen bir madde ile "Erişim  Sağlayıcılar Birliği" kurulması da zorunlu hale getirilmişti.  İlgili madde sektördeki yaklaşık 300 şirketin yüksek maliyetli altyapı  yatırımı yapmasını zorunlu kılıyor ve yüksek gelire sahip olmayan  alternatif işletmecilerin geleceğini tehlikeye sokuyordu. Birliğin Tüzüğünü  onaylayan BTK kararının iptal edilmesi için TELKODER tarafından Danıştay'da  açılan davada ise Danıştay yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Yapılan itiraz Danıştay Genel Kurulunda görüşüldü ve geriye doğru kanun düzenlemesi  yapılamayacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine götürüldü.  5651 nolu internet yasasında yapılan bu değişikliklerin görüldüğü davada Anayasa Mahkemesi tarafından internet konusunda toplumun büyük kesimini  ilgilendiren bazı önemli kararların bu hafta alınması bekleniyor. Anayasa  Mahkemesi Genel Kurulu karar almak üzere 3 Aralık'ta toplandı, ardından  sözlü açıklamaları dinlemek üzere karar alma toplantısını 8 Aralık'a  erteledi. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi davaya yönelik son karar alınmadan  önce TELKODER'i dinledi.

Anayasa Mahkemesinin bir sivil toplum kuruluşunu  muhatap alması ve görüşlerini dinlemesi çok sık rastlanan bir durum  özelliği taşımıyor. Anayasa Mahkemesinin TELKODER'in görüşlerini dinleyerek  dikkate alması ülkemizdeki saygın sivil toplum kuruluşlarının önemini bir  kat daha arttırdı.  Görüşme sonrası bir açıklama yapan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, "TELKODER 13 yılı aşkın süredir elektronik haberleşme sektörünü saygın  biçimde temsil ediyor. Her zaman sektörümüzün ve ülkemizin geleceği için  doğru olanları ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada da Anayasa Mahkemesi  Başkanlığı'nın elektronik haberleşme sektörü ve ülkemiz için kritik bir  konuda TELKODER'in görüşünü alması bizleri onurlandırdı ve ümitlendirdi.  Halkın günlük yaşamını etkileyecek, TELKODER üyesi olan İnternet Servis  Sağlayıcılarına ve dolayısı ile vatandaşlara önemli yük getirecek, yeni  firmaların bu alanda faaliyet göstermelerini engelleyecek ve internetin  pahalılaşmasına yol açacak olan bu önemli Kanun hazırlıkları sırasında  TELKODER'in ve diğer STK'ların görüşünü alınmadı. Devlet, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliği için elbette önlemler  almalıdır, ancak bu yapılırken tüm tarafların görüşü alınmalı,  işletmecilerin ve vatandaşların talepleri de dikkate alınmalıdır. Erişim  Sağlayıcıları Birliği gibi Sivil Toplum Örgütü görünümlü ancak yarı kamu  kuruluşu niteliğindeki, dünyada ve ülkemizde bir örneği daha bulunmayan bir  yapı kurmadan önce de bu yapılmalıydı.Kanun zoruyla da olsa bu Birliğin kurulması ilk defa çok büyük sayıda  işletmecinin aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesine sebep olmuştur.  TELKODER öncülüğünde işletmeciler kendi haklarına sahip çıkmıştır ve  çıkmaya devam edeceklerdir. Bu mücadele, güven, işbirliği ve yanlışa yanlış diyebilme cesareti sayesinde devam etmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmecileri, yani bu sektörün fidanlığını, görmezden gelen bu anlayışı değiştirmek için hep birlikte ve her ortamda kararlı mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

BASIN BÜLTENİNDEN DERLENMİŞTİR

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz